Website: www.HerbalWorldCenter.com 
Địa chỉ Email: [email protected] 

ĐẢ ĐẢO CỘNG SẢN!
VIỆT NAM CỘNG H̉A MUÔN NĂM!


Herbal World Center
Dallas, Texas, USA

 

Home Page
(Trang Nhà)
Tiếng Việt
(Vietnamese)

English
(Tiếng Anh)

www.LyVanLai.com  
(www.laivanly.com )

 

THÁNG SÁU

"Hăy đứng lên làm cuộc cách mạng..."

(Cập nhật hóa ngày Thứ Năm, 21 tháng 6 năm 2018)

http://www.laivanly.com/activities/thangsau.htm

 

Tôi là Lại Văn Lư không đồng ư “thời gian có hiệu lực thi hành Dự Luật Hành Chánh và Kinh Tế Đặc Biệt sẽ được dời đến ngày 01 tháng 01 năm 2019” của Việt Cộng nên Lúc 7 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 24 tháng 6 năm 2018, tôi sẽ cùng quư đồng hương Việt Nam xuống đường biểu t́nh tại phía sau “KỲ ĐÀI VIỆT NAM CỘNG H̉A VÀ TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO”, tức là phía trước chợ Bến Thành Plaza LLC, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010, USA, do “CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẠT TARRANT” tổ chức. 

CHÍ T̀NH CHÍ LƯ CUỐI THÁNG SÁU 2018

http://www.laivanly.com/activities/chitinhchilycuoithangsau2018.htm

Tôi sẽ cùng quư đồng hương hát bài THÀNH TR̀ “ĐÁNH” CỘNG Ở HẢI NGOẠI.

Xin bấm vào link này (hay COPY RỒI PASTE VÀO KHUNG CỦA BROWSER) để nghe tôi hát và tập hát theo (2 phút 25 giây):

http://www.laivanly.com/activities/TiengHatLaiVanLy-ThanhTriDanhCongOHaiNgoai.mp3 

 

THÀNH TR̀ “ĐÁNH” CỘNG Ở HẢI NGOẠI
Nhạc và Lời của: LẠI VĂN LƯ

   1. (1) Đồng bào ơi! (2, 1…) VIỆT CỘNG đến rồi! (2, 1…) Chờ chi nữa? (2, 1…) Xuống đường với tôi! (2, 1…)

Đồng bào ơi! (2, 1…) VIỆT CỘNG tham tàn; (2, 1…) chúng bán nước ḿnh cho TRUNG CỘNG ngoại xâm! (2, 1…)

   2. Người trong nước! (2, 1…) NGHÈO NÀN khốn cùng! (2, 1…) Người TRANH ĐẤU, (2, 1…) chúng đập thẳng tay! (2, 1…)

ĐẢNG CỘNG SẢN (2, 1…) là ĐẢNG CƯỚP ngày! (2, 1…) GIẾT NGƯỜI, CƯỚP CỦA là CỘNG SẢN VIỆT NAM! (2, 1)

   3. Ngày hôm nay, (2, 1…) tôi thấy chúng hèn: (2, 1) Mời VĂN CÔNG( 2, 1…)  VIỆT CỘNG tuyên truyền, (2, 1) gặp NGƯỜI DÂN (2, 1…) VIỆT NAM hải ngoại (2, 1) đập một phát, (2, 1) c̣n chi nữa (2, 1…) mà ḥng DỐI GIAN? (2, 1…) “Private Party”? (2, 1…) Đánh CỘNG xạo ke! Đánh! Đánh! Đánh! (2, 1)

   4. Đồng bào ơi! (2, 1…) Ta đánh LŨ HÈN (2, 1) là CỘNG SẢN, (2, 1…) là bọn NGU ĐẦN, (2, 1) trèo lên cổ (2, 1…) NHÂN DÂN khốn cùng, (2, 1) làm mẹ cha. (2, 1) Màu CỜ ĐỎ (2, 1…) là màu MÁU DÂN! (2, 1…) Đánh VIỆT CỘNG nô! (2, 1…) Đánh cả VIỆT GIAN! Đánh! Đánh! Đánh! (2, 1)

   5. NGHỊ QUYẾT BA-(2, 1) MƯƠI-SÁU là (2, 1) Chương BA (2, 1) với Điều (2, 1) SỐ NĂM, (2, 1) Chương BỐN (2, 1), Điều BỐN. (2, 1) HỒ CHÍ MINH (2, 1) là Con Quỉ (2, 1) Ấu Dâm, (2, 1) Súc Vật, (2, 1) Cáo Già, (2, 1) Quốc Tặc (2) Hồ Chí Minh! (2, 1, Hết)

Copyright © 2016 by Mr. LY VAN LAI
LẠI VĂN LƯ, P.O. Box 460853, Garland, TX 75046 - USA
Song’s name: THÀNH TR̀
"ĐÁNH" CỘNG Ở HẢI NGOẠI. Music and Lyrics by: Mr. LY VAN LAI (a Vietnamese: Ông LẠI VĂN LƯ). Composed date: Wednesday, November 23, 2016. Place: GARLAND, TEXAS 75042, USA. This ORIGINAL VERSION (2 pages) has been written by the author’s handwritten letters. (Thủ bút của tác giả LẠI VĂN LƯ. Trang 1 này đă được tác giả đánh máy lại cho rơ chữ.)

Picture: Mr. LY VAN LAI taken at RICHLAND COLLEGE, Dallas, Texas, USA, on Wednesday, April 14, 2018.                                                             
Email:
[email protected]. Website: www.laivanly.com.

PAGE  1  OF 2

 

 

 

 

Chế độ Việt Cộng hiện nay năm 2018 là một chế độ bạo tàn, thối tha, bất nhân và lạc hậu. Hoa Kỳ không chấp nhận Cộng Sản (Communists). Tất cả 4 nước cộng sản c̣n lại là Trung Cộng, Hàn Cộng (Bắc Đại Hàn), Cuba Cộng và Việt Cộng phải đương đầu với một chính phủ Hoa Kỳ cứng rắn, sẵn sàng với kế hoạch quân sự nếu đường lối ngoại giao thất bại.

Đâu anh hùng khởi nghĩa VIỆT NAM? SỰ BÙNG NỔ CỦA NHÂN DÂN LÚC NÀY (tháng 6 năm 2018) LÀ RẤT CẦN THIẾT ĐỂ LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM. NẾU LÚC NÀY TOÀN DÂN CẢ NƯỚC KHÔNG ĐỨNG LÊN ĐẤU TRANH, TH̀ MỌI CỐ GẮNG, BAO NHIÊU MÁU CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐĂ NẰM XUỐNG ĐỀU TRỞ NÊN VÔ NGHĨA!

 

(Đọc tiếp: http://www.laivanly.com/activities/thangsau.htm )

 

 

 

 

 

"Mùa hè đỏ lửa 1972, trong âm-mưu vừa đánh vừa đàm, Cộng quân phía Bắc tràn qua vĩ-tuyến 17 chiếm Cổ-Thành Quảng-Trị, bị quân ta và đồng-minh phản-công tái chiếm. Cộng quân phải rút về bên kia sông Bến-Hải. Tổng-Thống Nguyễn-Văn-Thiệu ra lệnh ngày 19.06.1972 năm này quân-Lực VNCH có một cuộc diễn-hành để biểu-dương lực-lượng..." (Niên Trưởng Hải Quân Nguyễn Tấn Đơn)

 

 

 

 

H́nh: Tổng Thống Việt Nam Cộng Ḥa NGUYỄN VĂN THIỆU.

"Đừng nghe những ǵ Cộng sản nói, mà hăy nh́n kỹ những ǵ Cộng sản làm." (Lời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu)

 

==================================

 

LINKS: 

1. TALENT SHOW: ĐEM CHUÔNG ĐI ĐÁNH XỨ NGƯỜI

 http://www.laivanly.com/activities/activities-mainpage.htm

 

2. NGÀY LƯ HẬN

www.LaiVanLy.com

 

3. NẮNG NGHIÊNG NGHIÊNG

http://www.laivanly.com/activities/nangnghiengnghieng.htm

 

4. SÂN KHẤU NHỎ CHO NGÀY RẤT LỚN

http://www.laivanly.com/activities/sankhaunhochongayratlon.htm

 

5. MẶT TRẬN MIỀN TÂY HĂY C̉N YÊN TĨNH

http://www.laivanly.com/activities/mattranmientayhayconyentinh.htm  

 

6. NGƯỜI VIỆT NAM CHƯA THUA CỘNG SẢN

http://www.laivanly.com/activities/nguoivietnamchuathuacongsan.htm

 

7. NIÊN TRƯỞNG HẢI QUÂN

 http://www.laivanly.com/activities/nientruonghaiquan.htm

 

8. BỖNG CÓ TIN VUI TRONG GIỜ TUYỆT VỌNG

http://www.laivanly.com/activities/bongcotinvuitronggiotuyetvong.htm

 

9. NGƯỜI VỢ KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI

http://www.laivanly.com/activities/nguoivokhongbaogiocuoi.htm

 

10. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐÁNH CỘNG SẢN

http://www.laivanly.com/activities/nhungneoduongdanhcongsan.htm

 

11. NIỀM KIÊU HĂNH CỦA CÁI MÓNG TAY GĂY
PHẦN 1:
http://www.laivanly.com/activities/niemkieuhanhcuacaimongtaygay-1.htm


PHẦN 2: http://www.laivanly.com/activities/niemkieuhanhcuacaimongtaygay-2.htm

 

12. THÁNG SÁU

http://www.laivanly.com/activities/thangsau.htm

 

13. CHÍ T̀NH CHÍ LƯ CUỐI THÁNG SÁU 2018

http://www.laivanly.com/activities/chitinhchilycuoithangsau2018.htm

 

14. M̀NH ƠI MAI NHỚ BIỂU T̀NH

http://www.laivanly.com/activities/minhoimainhobieutinh.htm

 

15. M̀NH ƠI TEXAS BIỂU T̀NH

http://www.laivanly.com/activities/minhoitexasbieutinh.htm

 

16. THANH HIỀN VÀ NHẠC LẠI VĂN LƯ

http://www.laivanly.com/activities/thanhhienvanhaclaivanly.htm

==========================================