PHAN RANG (PanduRanga)
CÁC BẠN MUỐN ĐĂNG BÀI XIN VUI L̉NG EMAIL ĐẾN: VietNam@HerbalWorldCenter.com
P.O. BOX 151733, FORT WORTH, TEXAS 76108 - USA


Sài G̣n, Hà Nội,
Phan Rang

http://www.HerbalWorldCenter.com/phanrang
"Nothing is impossible," said Ly Van Lai, Fort Worth, Texas - USA.

Trong nước Việt Nam: Bạn muốn xem cái ǵ th́ không có cái ấy. Cái bạn không muốn nghe th́ người ta cứ nói cho mà nghe.
"Muốn biết chuyện xảy ra trong nước phải nghe báo đài nước ngoài, bấm vào http://www.herbalworldcenter.com/phanrang ."


Little Saigon, California USA
HOME PAGE T̀NH XƯA TRƯỜNG CŨ Tổ Quốc Lâm Nguy – Thậm Chí Nguy LỰC LƯỢNG QUÂN SỰ CỦA TRUNG CỘNG Sắp đánh nhau với Trung Cộng MỘT ĐÁNH GIÁ LẠI CUỘC CHIẾN VIỆT - TRUNG 1979 TIN TỨC QUẢNG CÁO CONTACT US

T̀NH XƯA TRƯỜNG CŨ 

Xuân
NHÂM TH̀N
2012
ĐÓN XUÂN

ĐỆ THẤT 3 - T̀NH BẠN CHỈ C̉N LÀ
KỶ NIỆM Trường Trung Học Duy Tân Phan Rang

KHOÁ 26
 Đệ Tam
KIM NGƯU
Trường
Sĩ Quan
Hải Quân
Nha Trang

Tập Hồi Kư T̀NH XƯA TRƯỜNG CŨ

Giáo Sư
PHAN RANG
1974 đến 1977:
Thầy
Phan Văn Phước

Cảm Tưởng Và Bài Viết
Của Các Bạn Và Thân Hữu

Người Hùng Phan Rang

   

ENGLISH


http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm

Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU
Ngành Chỉ Huy
Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang

1973-1975

 

Viết bởi Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư LẠI VĂN LƯ
Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang

Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 10 năm 2012
(Lần cập nhật hoá mới nhất: Chủ Nhật, Ngày 29 tháng 9 năm 2013
Latest update on:
Sunday September 29, 2013.)

Email: LaiVanLy@yahoo.com
Mailing address: P.O. BOX 151733, FORT WORTH, TEXAS 76108 - USA


**********************

- Quư vị muốn xem clip YouTube có LẠI VĂN LƯ mặc quân phục ĐẠI LỄ thủ QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG H̉A - CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ - trong Toán QUỐC QUÂN KỲ đi trong buổi Lễ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM, Mùng Một Tết Ất Mùi, 11:00 sáng Thứ Năm, 19 tháng 2 năm 2015, tại TRUNG TÂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM, CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS, 3221 Beltline Rd., Garland, TX 75044 - USA, xin vào link này:
https://www.youtube.com/watch?v=2M_QPqPNwjo&feature=youtu.be

- Quư vị muốn xem NGÀY TẾT NÓI CHUYỆN HẢI QUÂN - TẬP 1, xin vào link này:
http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/LaiVanLy-NgayTetNoiChuyenHaiQuan.docx

- Quư vị muốn xem NGÀY TẾT NÓI CHUYỆN HẢI QUÂN - TẬP 2, xin vào link này:
http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/LaiVanLy-NgayTetNoiChuyenHaiQuan-Tap2.docx

- Quư vị muốn xem NGÀY TẾT NÓI CHUYỆN HẢI QUÂN - TẬP 3, xin vào link này:

http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/LaiVanLy-NgayTetNoiChuyenHaiQuan-Tap3.docx


============================================================

 

Tiệc HẢI QUÂN TÂN NIÊN QUƯ TỴ 2013
"Hội ngộ của Khóa 26"

Viết bởi Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư LẠI VĂN LƯ
Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang

Bấm vào xem chi tiết:  http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/HaiQuan-LyVanLai-02-16-2013-TiecTanXuanMungBayTetQuyTy-ArlingtonTexasUSA.htm

Bấm vào xem chi tiết:  http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/HaiQuan-LyVanLai-02-16-2013-TiecTanXuanMungBayTetQuyTy-ArlingtonTexasUSA.htm

 

 

 

 

PHÙ HIỆU TRUNG TÂM
HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN
NHA TRANG
KBC 3318
NHA TRANG NAVAL TRAINING CENTER'S PATCH

Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU
Ngành Chỉ Huy
Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang

1973-1975

Trận chiến (bataille) 30-04-1975 đă qua nhưng cuộc chiến (guerre) vẫn c̣n đang tiếp diễn với nhiều h́nh thức khác nhau cho TỰ DO, DÂN  CHỦ và NHÂN QUYỀN tại Việt Nam. Việt Cộng cũng đă và đang hiểu như thế! Mặc dù quá khứ đă qua, Việt Nam Cộng Ḥa trên thực tế vẫn c̣n tồn tại, ít nhất là với tôi, Lại Văn Lư, cho đến ngày hôm nay. Việt Nam Cộng Ḥa muôn năm! Cộng sản làm ǵ có TỰ DO, DÂN  CHỦ và NHÂN QUYỀN???
Đả đảo Cộng sản!!!

PHÙ HIỆU TRUNG TÂM
HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN
NHA TRANG
KBC 3318
NHA TRANG NAVAL TRAINING CENTER'S PATCH

T̀NH XƯA TRƯỜNG CŨ: T́nh xưa - t́nh chiến hữu áo trắng Hải Quân, Trường cũ - trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.

Đến tuổi trưởng thành, Lư chọn Hải Quân xây mộng hải hồ, tung hoành trên biển cả... Tổ Quốc Đại Dương. Sau Hoàng Đế Cách Mạng DUY TÂN là đến Đức Thánh Tổ Hải Quân TRẦN HƯNG ĐẠO. Chính t́nh tự dân tộc và ḷng yêu nước ngút ngàn đă hun đúc Lư ngay từ lúc c̣n nhỏ!

 

Sân Cờ
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG
NHA TRANG NAVAL TRAINING CENTER 

 

 

 

 

TIN BUỒN

Re: [Daploisongnui] Nguyen Vien K26 HQ da ra di

Thursday, August 30, 2012 7:49 PM
From: LaiVanLy@yahoo.com
To: Daploisongnui@yahoogroups.com, "DENHISONGNGU 24" <24NHATRANG@yahoogroups.com>, "TSQHQ/NHATRANG" <NHATRANG_AlfaOmega@yahoogroups.com>, "TONGHOIHAIQUANHANGHAI" <tonghoihqhh.vnch@gmail.com>
 
Cc: "NGUYEN VAN LOC" <LocNguyen6110@yahoo.com>, "NGUYEN VAN PHAY" <vgpgermany@gmx.net>, "Trần Đỗ Cẩm" <camtran11@yahoo.com>, "Tạ Huy Thái - Khoá 26 - Đệ Tam KIM NGƯU" <tathai2@yahoo.com>, "Huỳnh Văn Mười - Khoá 26 - Đệ Tam KIM NGƯU" <Muoi.Huynh@spansion.com>, "Truong hqk26 - Khoá 26 - Đệ Tam KIM NGƯU" <truong.hq.k26@gmail.com>
 

NHẬN ĐƯỢC HUNG TIN


6 giờ chiều Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012, Fort Worth, Texas, USA, Lư nhận được hung tin từ Niên Trưởng "NGUYEN VAN LOC" <LocNguyen6110@yahoo.com> trên diễn đàn "QUANDANCANCHINH" <Daploisongnui@yahoogroups.com>: Bạn cùng Khoá 26 - Đệ Tam KIM NGƯU - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang là NGUYỄN VIÊN đă ra đi.

Đă qua đời: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư NGUYỄN VIÊN
Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975

 
Lư vừa gọi điện thoại chia buồn cùng gia đ́nh của bạn NGUYỄN VIÊN (qua em trai của bạn NGUYỄN VIÊN, phone (408) 597-5465.)
 
Xin cầu nguyện cho Hương Linh bạn NGUYỄN VIÊN được văng sanh nơi miền Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A-DI-ĐÀ. Xin chia buồn cùng Tang Quyến của bạn NGUYỄN VIÊN.
 
Xin cám ơn Niên Trưởng NGUYỄN VĂN LỘC đă thông báo và Niên Trưởng NGUYỄN VĂN PHẢY (Khóa 24 - Đệ Nhị SONG NGƯ - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang) đă forward hung tin.
 
Xin cám ơn Niên Trưởng Trần Đỗ Cẩm (Khoá 11 - Đệ Nhất BẢO B̀NH - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang) đă chia buồn cùng gia đ́nh HQ Khóa 26 và Tang Quyến.
 
Thành Kính Phân Ưu,

Lại Văn Lư
Khoá 26 - Đệ Tam KIM NGƯU - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang
Email: LaiVanLy@yahoo.com

http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm


=====================================================

 
 

--- On Thu, 8/30/12, Cam Tran <camtran11@yahoo.com> wrote:

From: Cam Tran <camtran11@yahoo.com>
Subject: Re: [Daploisongnui] Nguyen Vien K26 HQ da ra di
To: Daploisongnui@yahoogroups.com, "DENHISONGNGU 24" <24NHATRANG@yahoogroups.com>, "TSQHQ/NHATRANG" <NHATRANG_AlfaOmega@yahoogroups.com>, "TONGHOIHAIQUANHANGHAI" <tonghoihqhh.vnch@gmail.com>
Cc: "Truong hqk26" <truong.hq.k26@gmail.com>, "NGUYEN VAN LOC" <LocNguyen6110@yahoo.com>
Date: Thursday, August 30, 2012, 1:18 PM

 
Thân gửi anh em HQ K.26:
 
Thành thật chia buồn cùng gia đ́nh HQ Khóa 26 và Tang Quyến. Nguyện cầu Hương Linh người quá cố sớm về cơi Phật.
 
Trần Đỗ Cẩm.
K. 11 SQHQ/Nha Trang "Đệ Nhất Bảo B́nh"

--- On Thu, 8/30/12, NGUYEN VAN LOC <LocNguyen6110@yahoo.com> wrote:

From: NGUYEN VAN LOC <LocNguyen6110@yahoo.com>
Subject: [Daploisongnui] Nguyen Vien K26 HQ da ra di
To: "QUANDANCANCHINH" <Daploisongnui@yahoogroups.com>, "DENHISONGNGU 24" <24NHATRANG@yahoogroups.com>, "TSQHQ/NHATRANG" <NHATRANG_AlfaOmega@yahoogroups.com>, "TONGHOIHAIQUANHANGHAI" <tonghoihqhh.vnch@gmail.com>
Cc: "Truong hqk26" <truong.hq.k26@gmail.com>
Date: Thursday, August 30, 2012, 11:57 AM

                                                               

Cáo Phó

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin buồn  cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:

Con, Chồng,Cha, Anh, Em, Bác của chúng tôi là:

Nguyễn Viên

Pháp Danh Đồng Huy

Sinh ngày 2 tháng 2 năm 1954, tại Quăng Ngăi Việt Nam

Từ trần lúc 10:30 sáng ngày 26 tháng 8 năm 2012

(Nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Nhâm Th́n)

Tại Regional Medical Center San Jose.

HƯỞNG DƯƠNG 58 TUỔI

Linh cửu được quàn tại Oak Hill Funeral Home- Lily Chapel

300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125, Phone (408)297-2447.

CHƯƠNG TR̀NH TANG LỄ

-Lễ Nhập Quan và Phát Tang:

Thứ Sáu ngày 31 tháng 8, 2012 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

-Thăm Viếng:

Thứ Sáu ngày 31 tháng 8 năm, 2012 từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối.

-Lễ Di Quan và An Táng:

Thứ Bảy ngày 1 tháng 9, 2012 từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

Mẹ:                        NGUYỄN THỊ HIỆP (ViệtNam)

Vợ:                         NGUYỄN MỸ LỆ (San Jose)

Trưởng Nam:     NGUYỄN NAM (San Jose)

Thứ Nữ:               NGUYỄN NGỌC (San Jose)

Anh:                      NGUYỄN ĐỒNG và Gia Đ́nh (Việt Nam)

Anh:                      NGUYỄN HỨA và Gia Đ́nh (Việt Nam)

Chị:                        NGUYỄN THỊ TÁ và Gia Đ́nh (Việt Nam)

Em:                        NGUYỄN TOẠI và Gia Đ́nh (San Jose)

Em:                        NGUYỄN TẤN và Gia Đ́nh (San Jose)

Bạn:                       NGUYỄN MAI (San Jose)

Cháu:                    QUÍ & DAVID LÂM (San Jose)

Cùng tất cả Anh Em Hải Quân Khóa 25 &26.

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

Liên lạc: phone (408)597-5465.

 

 
Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư LẠI VĂN LƯ
Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975

"Cuối cùng Lư tưởng của Lư đă thắng, Chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ là tất yếu của lịch sử Việt Nam!"
(Email: LaiVanLy@yahoo.com)

 


Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư LẠI VĂN LƯ
Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975

"Cuối cùng Lư tưởng của Lư đă thắng, Chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ là tất yếu của lịch sử Việt Nam!"
(Email: LaiVanLy@yahoo.com)

 

 

Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư LẠI VĂN LƯ
Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975

"Cuối cùng Lư tưởng của Lư đă thắng, Chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ là tất yếu của lịch sử Việt Nam!"
(Email: LaiVanLy@yahoo.com)

 

 


TƯỞNG NIỆM ANH HÙNG
NGỤY VĂN THÀ
Khoá 12 - Đệ Nhất SONG NGƯ - Hải Quân Nha Trang

Mười Hai, Khoá Đệ Nhất SONG NGƯ
Kính, phục, thương Anh đă giă từ!
Bắn đắm quân Tàu bằng hải pháo
Hy sinh hạm Việt bởi ḱnh ngư!
Linh hồn NHẬT TẢO trùng dương nhận
Khí phách HOÀNG SA đảo chẳng từ!
Khóc NGỤY VĂN THÀ người CHIẾN SĨ
ANH HÙNG Tháng một, Bảy mươi tư!

LẠI VĂN LƯ
Ngày 25 tháng 1, 1974
Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang
Khoá 26 - Đệ Tam KIM NGƯU
- Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang
khi tin TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA ngày 19 tháng 1, 1974
 bay về Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.


Email: LaiVanLy@yahoo.com
Mailing address: P.O. BOX 151733, FORT WORTH, TEXAS 76108 - USA

 

 

 

 

 

Anh Lư,

Nhân mùa Quốc Hận, đọc bài thơ anh đă sáng tác lúc c̣n thụ huấn tại TTHL/HQ/NT sau khi nghe tin chiến trận Hoàng Sa bay về, tôi rất cảm động và họa lại như sau:

Họa:
Ngụy Văn Thà, đệ nhất ḱnh ngư,
Anh sớm ra đi chẳng tạ từ.
Cùng lính chết theo tàu Nhật Tảo,
 Một ḿnh bỏ lại đám Song Ngư.
Cho dù nguy hiểm không sờn bước,  
Dẫu có gian nan há khước từ.
Nhớ Ngụy Văn Thà, cựu Hạm Trưởng,
Người hùng yêu nước trọn tâm tư.
 
CHÁNH MINH
Đồi Anaheim, 21-04-2012


   

 

T̀NH XƯA TRƯỜNG CŨ: T́nh xưa - t́nh chiến hữu áo trắng Hải Quân, Trường cũ - trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.


TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG
NHA TRANG NAVAL TRAINING CENTER

PHÙ HIỆU TRUNG TÂM
HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN
NHA TRANG
KBC 3318
NHA TRANG NAVAL TRAINING CENTER'S PATCH

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG
NHA TRANG NAVAL TRAINING CENTER

Tháng 7 năm 1952, Hải Quân Pháp đă chính thức mở Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang để đào-tạo Sĩ Quan bổ sung cho chiến hạm và Hải đoàn Xung phong, và huấn luyện Đoàn viên cho chiến đĩnh, chiến hạm. Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang đă được Hải Quân  Pháp bàn giao cho Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa ngày 7 tháng 11, 1955. 

Tháng 8, 1965 Việt Cộng từ Đồng Ḅ sau lưng trường pháo kích vào khu Sinh viên Sĩ quan làm thiệt mạng 3 Sinh viên Khoá 14 - Đệ Nhị KIM NGƯU.

------------------------------------------------------------------------------

 


Hộ Tống Hạm Nhật Tảo, HQ 10
(Viết để vinh danh các sĩ quan và đoàn viên HTH Nhật Tảo đă tham dự trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19-01-1974)
 
H Q Mười, Hộ Tống Hạm Nhật Tảo!
Bắn cháy tàu giặc từ phút ban đầu
Chiến đấu can trường, phản ứng thật mau
Tuy c̣n một máy, tả xung hữu đột
Địch quân trong cơn hoảng hốt
Hầm máy bị cháy, hạm trưởng tử thương
Đại pháo đuổi theo, tàu địch chạy cùng đường
Thủy thủ đoàn kêu la cứu mạng…
Ḱa! Đài chỉ huy Nhật Tảo trúng đạn
Từ một tàu địch khác phản công
Hạm trưởng bị thương nặng, quá đau ḷng
Nhân viên vẫn kiên cường chiến đấu
Hai tàu địch cùng tấn công dữ dội
Nhật Tảo bất khiển dụng nổi lềnh bềnh
Hạm phó ra lệnh đào thoát lúc bấp bênh
Hạm trưởng Ngụy Văn Thà đă tuẫn tiết
Cùng năm mươi bốn đoàn viên oanh liệt
Chết theo tàu xuống ḷng biển Hoàng Sa
Quyết hy sinh tính mạng bảo vệ sơn hà
Ôi! những anh hùng xem nhẹ mạng sống
Trăm lần hơn những tên chóp bu Việt Cọng
Măi cúi đầu lạy lục bọn Tàu phù
Dâng đất dâng biển, toàn một lũ ngu
Không biết hổ thẹn với tiền nhân đă khuất!
 
CHÁNH MINH
Đồi Anaheim, 21-04-2012

Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm 

 


TƯỞNG NIỆM ANH HÙNG
ĐẶNG HỮU THÂN
Khoá 12 - Đệ Nhất SONG NGƯ - Hải Quân Nha Trang

Tưởng niệm Anh Hùng ĐẶNG HỮU THÂN
Người anh vị quốc đă vong thân!
Sau ngày QUỐC HẬN, xa bè bạn
Trước buổi VINH QUY, lánh cơi trần!
Việt Cộng: "A - Ba Mươi" xử bắn
Quốc Gia: Anh đă "tử vi Thần"!
Hằng năm cứ đến ngày ghi nhớ
Lại khóc Anh Hùng ĐẶNG HỮU THÂN!

LẠI VĂN LƯ
Khoá 26 - Đệ Tam KIM NGƯU - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang
Thứ Hai, Ngày 30 tháng 4, 2012
Thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas - Hoa Kỳ

Email: LaiVanLy@yahoo.com
Mailing address: P.O. BOX 151733, FORT WORTH, TEXAS 76108 - USA

TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG

Khoá 12 - Đệ Nhất SONG NGƯ Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang có hai vị Anh Hùng:

1. Cố Hải Quân Trung Tá NGỤY VĂN THÀ, người đă chết theo chiến hạm HQ 10 NHẬT TẢO trong TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA với Trung Cộng ngày 19 tháng 1, 1974. 

2. Cố Hải Quân Thiếu Tá ĐẶNG HỮU THÂN, người bị Việt Cộng xử bắn ngày 6 tháng 5 năm 1982 tại trại tù A30, B́nh Sơn, Phú Yên, v́ thành lập tổ chức Mặt Trận Phục Quốc; trước khi ngă gục Anh đă hô to: "VIỆT NAM CỘNG H̉A MUÔN NĂM!"

Đơn vị cuối cùng của Anh là Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang với các chức vụ sau đây:
    • Đại Đội trưởng Đại Đội Công vụ.
    • Sĩ quan giáo sư huấn luyện môn Hành Quân Đổ Bộ. Anh đă tu nghiệp lớp Amphibious ở Mỹ.
    • Trưởng khối Quân sự vụ.

Sau ngày 30/4/1975, Anh có chân trong tổ chức Mặt Trận Phục Quốc Nha Trang. Anh hoạt động rất hăng say, v́ không chấp nhận chế độ bạo tàn lừa dân của Cộng sản. Anh không may bị người thân phản trắc, Anh bị bắt nhốt tại trại A-30, B́nh Sơn, Phú Yên. Anh t́m cách trốn khỏi trại, nhưng sau đó Anh bị bắt lại. Việt Cộng nhốt cùm và bỏ đói Anh. Chúng hành h́nh Anh bằng cách đem Anh phơi nắng nhiều ngày. Tuy sức khỏe Anh bị kiệt quệ dần, nhưng tinh thần Anh vẫn cương quyết chống Cộng. Không lung lay được ư chí của Anh, Việt Cộng đưa Anh ra xử tử h́nh tại trại A-30 nói trên.

Anh là một trong những người yêu nước ở quốc nội bí mật thành lập các tổ chức phục quốc để chống lại chế độ Cộng sản mới vừa cưỡng đặt lên miền Nam.

Kính phục thay! CÁC ANH HÙNG Khóa 12 - Đệ Nhất SONG NGƯ!

LẠI VĂN LƯ
Khoá 26 - Đệ Tam KIM NGƯU - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang
Thứ Hai, Ngày 30 tháng 4, 2012
Thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas - Hoa Kỳ

Email: LaiVanLy@yahoo.com
Mailing address: P.O. BOX 151733, FORT WORTH, TEXAS 76108 - USA

 

T̀NH XƯA TRƯỜNG CŨ: T́nh xưa - t́nh chiến hữu áo trắng Hải Quân, Trường cũ - trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.

PHÙ HIỆU TRUNG TÂM
HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN
NHA TRANG
KBC 3318
NHA TRANG NAVAL TRAINING CENTER'S PATCH

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG
NHA TRANG NAVAL TRAINING CENTER

Tháng 7 năm 1952, Hải Quân Pháp đă chính thức mở Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang để đào-tạo Sĩ Quan bổ sung cho chiến hạm và Hải đoàn Xung phong, và huấn luyện Đoàn viên cho chiến đĩnh, chiến hạm. Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang đă được Hải Quân  Pháp bàn giao cho Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa ngày 7 tháng 11, 1955. 

Tháng 8, 1965 Việt Cộng từ Đồng Ḅ sau lưng trường pháo kích vào khu Sinh viên Sĩ quan làm thiệt mạng 3 Sinh viên Khoá 14 - Đệ Nhị KIM NGƯU.

------------------------------------------------------------------------------

 

Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm
 

 

 

Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU
Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975


KBC 3318

 
 
Tổng số có 182 Sinh-Viên ngành Chỉ-Huy. Nhập trường tháng 08 năm 1973, thời gian thụ-huấn 2 năm. Tháng 10 năm 1974 thi măn giai-đoạn 1 mang cấp-bậc Sinh-Viên Chuẩn-Uư. Dự-tính sẽ thi măn khóa vào tháng 08 năm 1975. Tuy nhiên v́ hoàn cảnh đất nước đă đến lúc sôi-động, việc thu-nhận Sinh-Viên khóa 27 bị đ́nh-trệ, do đó khóa 26 vẫn chưa có thêm khóa đàn em theo như truyền-thống từ trước. 

Đầu tháng 03 năm 1975 Hải Quân Trung Tá Nguyễn-Văn-Nhựt (Khóa 8 - Đệ Nhất Hổ-Cáp) Chỉ Huy Phó được thuyên-chuyển về Bộ Tư Lệnh Hải Quân. Hải Quân Trung Tá Nguyễn-Nam-Thanh (Khoá 7 - Đệ Nhất Thiên-Xứng) thay thế. 

Cuối tháng 03 năm 1975 Phó Đề-Đốc Nguyễn-Thanh-Châu (Khoá 3 - Hải Quân Nha Trang) Chỉ Huy Trưởng nhận được lệnh chuẩn-bị di-tản toàn bộ Trung-Tâm (TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG). Ngày 02 tháng 04 (năm 1975) Hải-Vận-Hạm Hậu-Giang HQ 406 do Hải Quân Trung Tá Nguyễn-Quốc-Trị (Khoá 10 - Đệ Nhất Nam-Dương) là Hạm-Trưởng vào vịnh Nha-Trang để đón. Trong cảnh xôn-xao náo-loạn từ mọi phía như dân chúng và giới quân-nhân, chiến-hạm không thể nào giữ được an-ninh để ủi băi trước công-viên Trần-Hưng-Đạo mà phải đánh lạc hướng đám đông. HQ 406 vào vịnh Cầu-Đá từ đó liên-lạc máy cho Trung Tâm Huấn Luyện. Khoảng chừng trên 400 Sinh-Viên, Học-Viên Chuyên-Nghiệp cùng Đại-Đội 2 của Trung-Tâm chạy bộ xuống Cầu-Đá. Tại đây người chen lấn đông-đúc và dẫm bừa lên nhau, có người bị chết. Một số lên được tầu, một số phải đi quá-giang ghe Duyên-Đoàn để vào đến Cam-Ranh mới lên được chiến-hạm. Phó Đề-Đốc Nguyễn-Thanh-Châu được di-tản bằng phi-cơ. 

Cuối cùng th́ toàn bộ Trung-Tâm (TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG) về đóng quân tại Căn Cứ Hải Quân Cát-Lái. Hai tuần sau di chuyển về Sở-Thú Sài g̣n, trách-nhiệm pḥng-thủ Sài g̣n cho đến ngày 30 tháng 04 năm 1975. 

Hải quân Trung Tá Nguyễn-Tấn-Đơn
(Khóa 11 - Đệ Nhất Bảo-B́nh)

Hải vận hạm (LSM - Landing Ship Medium) HQ-406 HẬU GIANG
 
Hải Quân Trung Tá Nguyễn Quốc Trị, Khoá 10 - Đệ Nhất NAM DƯƠNG - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang làm Hạm Trưởng.

 

  

 

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 của Lại Văn Lư

 

Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, phía ngoài Hải Quân Công Xưởng, Lư dựng cây M16 trong bụi cây ngay góc chuồng Cọp tại Sở Thú Sài G̣n và qua Bến Bạch Đằng, leo lên tàu Trường Xuân trước Kho 5.

Kỷ niệm c̣n quá nhiều trong ngày ấy: NGÀY QUỐC HẬN! Trong ngày 30 tháng 4 mỗi năm nơi xứ người, mặc cho kư ức về NGÀY QUỐC HẬN tha hồ kéo về... Lư vẫn không viết được ǵ nhiều. Cho đến ngày hôm sau là ngày 1 tháng 5, Lư mới làm nhiều việc trở lại. Hầu như năm nào cũng thế!

Hôm nay lại thêm một "ngày 1 tháng 5". Giấy ngắn, t́nh dài, Lư viết 2 đoạn trên đây ngắn gọn, gọi là "Ngày 30 tháng 4 năm 1975 của Lại Văn Lư."  Bây giờ, để ghi nhớ ngày 1 tháng 5 năm 1975 lênh đênh trên mặt biển với tàu Trường Xuân, Lư xin thêm một câu nữa: "... old soldiers never die ..."

Lênh đênh trên sóng nước... cuộc đời lại bồng bềnh!

Lại Văn Lư

Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang
Ngày 1 tháng 5 năm 2012
Thành phố Fort Worth, Texas - Hoa Kỳ
Mailing address: P.O. BOX 151733, FORT WORTH, TEXAS 76108 - USA
Email:
LaiVanLy@yahoo.com   

 

 

Subject: Lại Văn Lư: NHỮNG NGÀY Ở HẢI NGOẠI CỦA TÔI VÀ NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG TẠI SÀI G̉N CỦA KHÓA 26 - ĐỆ TAM KIM NGƯU.

 

Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm

NHỮNG NGÀY Ở HẢI NGOẠI CỦA TÔI VÀ NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG TẠI SÀI G̉N CỦA KHÓA 26 - ĐỆ TAM KIM NGƯU

 Lại Văn Lư
Chủ Nhật, Ngày 11 tháng 11 năm 2012 (Veterans Day)
FORT WORTH, TEXAS - USA
P.O. BOX 151733, FORT WORTH, TEXAS 76108 - USA
Email:
LaiVanLy@yahoo.com

     
Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư Lại-Văn-Lư
Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang
1973-1975

PHÙ HIỆU TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG
KBC 3318
NHA TRANG NAVAL TRAINING CENTER'S PATCH

 

Những ngày cuối cùng tại Sài G̣n của Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, là những ngày bắt đầu của Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư LẠI VĂN LƯ.

Trong những ngày cuối cùng ấy, tay súng M16 vẫn hiện diện cùng các bạn Khóa 26; tôi, LẠI VĂN LƯ một KIM NGƯU - TRÂU VÀNG - vẫn hiên ngang chiến đấu bên cạnh các bạn Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU theo lệnh của cấp trên. Kỷ luật sắt quân đội vẫn được chúng tôi tôn trọng triệt để.

Bốn Đại đội Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, gồm những con TRÂU VÀNG thuộc Đệ Tam KIM NGƯU Khóa 26, được lệnh án ngữ mặt ngoài Hải Quân Công Xưởng, bên phía Sở Thú, Sài G̣n.

"Sài G̣n đẹp lắm! Sài G̣n ơi! Sài G̣n ơi!" Chỉ trong hai tuần lễ cuối tháng Tư năm 1975, đôi giầy "Bốt-đờ-sô" sờn đế từ Nha Trang của tôi đă dẫm nát một phần đất nhỏ trong Sở Thú Sài G̣n, nơi tôi c̣n cầm súng chiến đấu.

10 giờ sáng ngày 16 tháng 4, 1975, một phi cơ quan sát của Không Lực Việt Nam Cộng Ḥa đă cho biết những đoàn chiến xa, đại pháo của Cộng sản Bắc Việt đang di chuyển trên Quốc Lộ 20 từ Định Quán đi xuống, và "một rừng người" với vũ khí, chiến cụ tại những khu vực phía Tây Bắc và Đông Bắc Ngă ba Dầu Giây. 11 giờ, một phi vụ đặc biệt với 2 chiếc vận tải cơ khổng lồ C-130 chở 2 trái bom "Daisy Cutter" từ phi đạo 39 phía Bắc phi trường Tân Sơn Nhất cất cánh và hướng về Xuân Lộc, Long Khánh. Khoảng 2 Sư đoàn Cộng sản Bắc Việt hay ít nhất là 10 ngàn địch quân và hàng trăm chiến xa, đại bác đă bị hủy diệt bởi 2 trái bom này với khối lượng chất nổ 30 ngàn pounds TNT.

Những buổi sáng tinh sương trong hai tuần lễ cuối tháng Tư năm 1975, chính mắt tôi vẫn c̣n nh́n thấy anh em binh chủng Nhảy Dù tập thể thao, chạy thành từng toán một, miệng hô to "Nhảy Dù! Nhảy Dù!' theo tiếng giầy rầm rập oai hùng nện xuống trong khí thế hiên ngang, khi chạy qua gần chỗ tôi và các bạn cùng Khóa 26 đang ứng chiến ngày đêm, trên những khúc đường quanh co trong Sở Thú Sài G̣n.

Cho đến sáng 30 tháng 4 năm 1975 với cái lệnh quái đản chuyền đến hai màng nhĩ, tôi dựng cây M16 - cùng dây băng đạn tháo ra từ thắt lưng - trong một bụi cây ngay góc chuồng Cọp trong Sở Thú Sài G̣n, rồi cùng hai bạn Khóa 26 là LÊ VĂN QUƯ và ĐỖ THANH MAI qua Bến Bạch Đằng, leo lên tàu TRƯỜNG XUÂN trước Kho 5, là khi tôi không c̣n xử dụng vũ khí trong quân đội, không c̣n lănh lương trong quân đội, Cha Mẹ sẽ không lănh tiền tử tuất nếu tôi chết, nhưng Việt Nam Cộng Ḥa vẫn muôn năm!

V́ sao? V́ trận chiến (bataille) 30-04-1975 đă qua nhưng cuộc chiến (guerre) vẫn c̣n đang tiếp diễn với nhiều h́nh thức khác nhau cho TỰ DO, DÂN  CHỦ và NHÂN QUYỀN tại Việt Nam. Việt Cộng cũng đă và đang hiểu như thế! Mặc dù quá khứ đă qua, Việt Nam Cộng Ḥa trên thực tế vẫn c̣n tồn tại, ít nhất là với tôi, Lại Văn Lư, cho đến ngày hôm nay. Việt Nam Cộng Ḥa muôn năm! Cộng sản làm ǵ có TỰ DO, DÂN  CHỦ và NHÂN QUYỀN??? Đả đảo Cộng sản!!!

Những ngày bắt đầu của Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư LẠI VĂN LƯ là những ngày căm hờn trên con tàu TRƯỜNG XUÂN với tổng số 3,628 người, mang theo Việt Nam Cộng Ḥa với cuộc đời trai trẻ ở tuổi mới 24.

Kỳ đài trước Bộ Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam tại bến Bạch Đằng, Sài G̣n.

 

Tàu Trường Xuân, sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, lên tàu với 3,628 người tại bến Bạch Đằng, Sài G̣n...Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Lư lên tàu Trường Xuân với 3,628 người tại bến Bạch Đằng, Sài G̣n...
Tàu Trường Xuân, sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, lên tàu với 3,628 người tại bến Bạch Đằng, Sài G̣n...


Tàu Trường Xuân, sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, lên tàu với 3,628 người tại bến Bạch Đằng, Sài G̣n...


Tàu Trường Xuân, sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, lên tàu với 3,628 người tại bến Bạch Đằng, Sài G̣n...

 

Đây: TỰ DO, DÂN  CHỦ và NHÂN QUYỀN!

CELEBRATE FREEDOM:
Navy men VERN CLARK and LY VAN LAI

Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm

by Ly Van Lai
Sunday, July 1, 2012

Sunday July 1, 2012 at 9:30 AM, Retired United States Navy Admiral VERN CLARK and South Vietnam Navy LY VAN LAI were happy to take a picture together at Christ Church located at 5301 Altamesa Blvd, Fort Worth, Texas 76123 - USA to celebrate FREEDOM. This special picture has been taken by Mr. Glenn Stafford with his cellular phone.

Admiral VERN CLARK was Chief of Naval Operations and a member of the Joint Chiefs of Staff during the 911 crisis.

Both Admiral Vern Clark and I served in the NAVY; he served 37 years in the United States and I served 2 years (1973-1975) in the South Vietnam. He was the Captain of 3 ships...; I am still fighting for FREEDOM IN VIETNAM and I never give up!

 

 

Sunday July 1, 2012 at 10:00 AM together we celebrated FREEDOM at Christ Church located at 5301 Altamesa Blvd, Fort Worth, Texas 76123 - USA. 

Admiral VERN CLARK, Ret. was a Special Guest Speaker. Hundreds of local people came in to celebrate FREEDOM with us.

I wonder WHEN I will have FREEDOM for people IN VIETNAM. 

When? 

In the year of 2013. 

LY VAN LAI
Sunday, July 1, 2012
Fort Worth, Texas - USA

Email: LaiVanLy@yahoo.com
Mailing address: FREEDOM FOR VIETNAM, P.O. BOX 151733, FORT WORTH, TEXAS 76108 - USA
Website:
http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm

 

 

"Ta như nước dâng, dâng tràn, có bao giờ tàn?"

Phật Triết sinh ra ở nước LÂM ẤP. Gặp lúc Bodhisena (Bồ Đề Tiên Na, một cao tăng người Ấn Độ) đi Trung Hoa, ông tháp tùng qua Ngũ Đài Sơn năm 736. Đến tháng 12 năm Khai Nguyên thứ 18 của Nhật Bản, ông cùng Bồ Đề Tiên Na đặt chân lên đất Nhật Bản. Ông đă chứng kiến sự mất nước LÂM ẤP vào tay Chiêm Thành vào những năm ông sống trên đất nước Nhật Bản. Nhớ nước, đau ḷng, ông viết Tất Đàm Chương thứ nhất.

sinh ra ở nước VIỆT NAM. Gặp lúc tàu Trường Xuân được kéo ra khỏi Bến Bạch Đằng Sài G̣n sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, lên tàu với 3,628 người, đặt chân lên đất Cữu Long (Kowloon, Hongkong) ngày 5 tháng 5 năm 1975. Đến tháng 11 năm 1975, cùng một số đồng bào đặt chân lên đất Hoa Kỳ. Nhưng KHÔNG MUỐN chứng kiến sự mất nước VIỆT NAM vào tay Trung Cộng vào những năm sống trên đất nước Hoa Kỳ. Nhớ nước, đau ḷng, Lư viết Tập Hồi Kư T̀NH XƯA TRƯỜNG CŨ sáu Chương.

Phải! Sáng 30 tháng 4 năm 1975, cuộc chiến (guerre) với nhiều h́nh thức khác nhau vừa mới bắt đầu! Những ngày cuối cùng tại Sài G̣n của Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, là những ngày bắt đầu của Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư LẠI VĂN LƯ.

I am still fighting for FREEDOM IN VIETNAM and I never give up!


Sunday 11-11-2012 - Veterans Day - 7:30PM at Will Rogers Auditorium, Fort Worth, Texas, USA. From left: General TERRENCE R. DAKE, USMC, Retired, Major BARRY MARSH, USMC, Retired, and LY VAN LAI, South Vietnam Navy, Never "retired" because I am still fighting for FREEDOM IN VIETNAM and I never give up!

General TERRENCE R. DAKE, USMC, Retired was the Key Speaker at 6:15PM in the Opening Ceremony of the Program "A SALUTE TO OUR VETERANS."
Both General TERRENCE R. DAKE, USMC, Retired, and Major BARRY MARSH, USMC, Retired, were in Vietnam in the Vietnam war.


l General TERRENCE R. DAKE
United States Marine Corps
Years of service: 1966-2000

 


Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư LẠI VĂN LƯ
Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU - Ngành Chỉ Huy - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang
1973-1975

 

 

 

 

 


Sunday 11-11-2012 - Veterans Day - 7:30PM at Will Rogers Auditorium, Fort Worth, Texas, USA. From left: General TERRENCE R. DAKE, USMC, Retired, Major BARRY MARSH, USMC, Retired, and LY VAN LAI, South Vietnam Navy, Never "retired" because I am still fighting for FREEDOM IN VIETNAM and I never give up!

General TERRENCE R. DAKE, USMC, Retired was the Key Speaker at 6:15PM in the Opening Ceremony of the Program "A SALUTE TO OUR VETERANS."

Both General TERRENCE R. DAKE, USMC, Retired, and Major BARRY MARSH, USMC, Retired, were in Vietnam in the Vietnam war.

 

 

 

Viết để ôn lại NHỮNG NGÀY Ở HẢI NGOẠI CỦA TÔI VÀ NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG TẠI SÀI G̉N CỦA KHÓA 26 - ĐỆ TAM KIM NGƯU.

Chủ Nhật, Ngày 11 tháng 11 năm 2012 (Veterans Day)

Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư LẠI VĂN LƯ
Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975

P.O. BOX 151733, FORT WORTH, TEXAS 76108 - USA
Email:
LaiVanLy@yahoo.com
Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Subject: Lại Văn Lư Người Sỉ Quan Hải Quân Thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa
Wednesday, November 14, 2012 1:55 PM
From: To: "Hoa Nguyen"
Bcc:
laivanly@yahoo.com

 
Lại Văn Lư Người Sỉ Quan Hải Quân Thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa Đă Và Đang Chiến Đấu Cho Một Việt Nam Thực Sự Tự Do Không Mệt Mỏi . Cá Nhân Tôi Rất Mến Mộ Anh Như Là Một Chiến Hữu Anh Hùng V́ Anh Đă Trường Kỳ Kháng Chiến Trên Mọi Lănh Vực, Luôn Hành Động Thiết Thực Bằng Mọi Phương Tiện Trong Khả Năng Sẵn Có Của Ḿnh . Tuy Không Tay Bắt Mặt Mừng Với Anh Nhưng Ḷng Tôi Cảm Mến Anh Vô Hạn V́ Tinh Thần Bất Khuất  Của Anh.
Giải Nhân Quyền Cho Phạm Thanh Nghiên , Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vy---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Subject: Re: Lại Văn Lư: NHỮNG NGÀY Ở HẢI NGOẠI CỦA TÔI VÀ NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG TẠI SÀI G̉N CỦA KHÓA 26 - ĐỆ TAM KIM NGƯU.

Tuesday, November 13, 2012 9:15 PM
From: 

To: "LY LAI" <laivanly@yahoo.com>

Hi Lư,

Thắm thoát mà đă ba mươi bảy năm rồi nhỉ!, Dù thời gian có làm hao ṃn thân xát, nhưng tinh thần vẫn dũng mănh 

như những ngày tháng ở trong Quân Trường, và cái tính kiêu hùng của một thời sinh viên vẫn c̣n trong tâm hồn bạn.

Cái tính "Trung Thần Bất Sự Nhị Quân" của bạn đă nói lên cái đặt tính Trung Thành với Tổ Quốc, nhất quyết tranh đấu

bền bỉ cho Tự Do, Dân chủ, tôi hết sức ái mộ và khâm phục bạn.

Xin có lời chúc sức khoẻ đến Bạn và Gia đ́nh.

Huỳnh hữu Đáng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Subject: Re: Lại Văn Lư: NHỮNG NGÀY Ở HẢI NGOẠI CỦA TÔI VÀ NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG TẠI SÀI G̉N CỦA KHÓA 26 - ĐỆ TAM KIM NGƯU.

Tuesday, November 13, 2012 11:18 AM
From:
To: "LY LAI" <laivanly@yahoo.com>

THA^T.  LA`  "OAI HU`NG"  va`  "ANH DU~NG" va`" HIE^N  NGANG"..  kho^g  ho^? the.n  voi'   voi"  ranks tre^n ca^u` vai

cua?   nhu~ng  SI~ QUAN HAI? QUAN . V.N.C.H

    tha^t. so^ng' do^ng. ddo'  quan "....  chua^n? ..  TUO'NG ,

chuu'  kho^ng phai? la`  chua^n? uy' da^u ????. QUAN HAI? QUAN : LAI van LY'.      chuc'  mu`ng. 

 

 

PHÙ HIỆU TRUNG TÂM
HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN
NHA TRANG
KBC 3318
NHA TRANG NAVAL TRAINING CENTER'S PATCH

 

- Chỉ Huy Trưởng: Phó Đề Đốc NGUYỄN THANH CHÂU (Khoá 3 - Hải Quân Nha Trang)

- Chỉ Huy Phó: Hải Quân Trung Tá NGUYỄN VĂN NHỰT (Khóa 8 - Đệ Nhất Hổ-Cáp)

- Trưởng Khối Quân Sự Vụ: Hải Quân Thiếu PHAN HỮU NIỆM (Khóa 12 - Đệ Nhất SONG NGƯ), Hải Quân Thiếu ĐẶNG HỮU THÂN (Khóa 12 - Đệ Nhất SONG NGƯ)

- Trưởng Khối Văn Hóa Vụ: Hải Quân Trung HÀ-NGỌC-LƯƠNG (Thủ khoa Khóa 9 - Đệ Nhất NHÂN-MĂ). Anh gốc người Bắc, giọng nói ngọt ngào trầm ấm. Sau khi được chính phủ gởi đi du học tại Mỹ hai năm về, anh được điều về Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân NHA TRANG giữ chức Trưởng Khối Văn Hóa Vụ.

     - Trưởng Pḥng Điều Hành Huấn Luyện: Hải Quân Thiếu Tá NGUYỄN VĂN MINH (Thi sĩ CHÁNH MINH) Khóa 12 - Đệ Nhất SONG NGƯ.

 

- Trưởng Khối Chiến Tranh Chính Trị: Hải Quân Trung NGUYỄN TẤN ĐƠN (Khóa 11 - Đệ Nhất Bảo-B́nh)

- Trưởng Khối Tiếp Vận: 

 

- Quư Thầy trong ban giảng huấn:

     - Giảng dạy 2 môn Hàng Hải và Thiên Văn: Hải Quân Thiếu HÀ TẤN THỂ (Khóa 12 - Đệ Nhất SONG NGƯ) 

     - Giảng dạy môn Hành Quân Đổ Bộ (Anh đă tu nghiệp lớp Amphibious ở Mỹ): Hải Quân Thiếu ĐẶNG HỮU THÂN (Khóa 12 - Đệ Nhất SONG NGƯ)

     - Hải Quân Thiếu Tá NGUYỄN VĂN MINH (Thi sĩ CHÁNH MINH) Khóa 12 - Đệ Nhất SONG NGƯ: Năm 1973, Anh du học từ Mỹ về và được thuyên chuyển đến TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG, làm Trưởng Pḥng Điều Hành Huấn Luyện và dạy 2 môn Cơ Học Lưu ChấtLư Thuyết Thuyền Bè. Đầu tháng 3, 1975 Anh rời trường v́ được gọi về Sài G̣n để học lớp Tham Mưu Cao Cấp.

 


 

 

 

 

Một Khoá Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG

 

 

Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa Hành Khúc - Phó Đề Đốc Nguyễn Hữu Chí {cập nhật ngày 12 tháng 9 năm 2010}

Phó Đề Đốc Nguyễn Hữu Chí
(Khóa 3 - TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
)

 
 

 

 

 

Subject: TIN VUI: Lại Văn Lư: Lời kính bút ngày 1 tháng 11 năm 2012, Niên Trưởng NGUYỄN NĂNG THÔNG năm nay 85 tuổi, HÔM NAY vẫn c̣n khoẻ mạnh và nói chuyện vui vẻ lắm. 

(Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm  )

 

40 NĂM SAU, LỜI "BỐ" NÓI VẪN C̉N MĂI ĐẤY!

Lại Văn Lư
Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 10 năm 2012
(Lần cập nhật hóa mới nhất: Thứ Năm, Ngày 1 tháng 11 năm 2012)
FORT WORTH, TEXAS - USA
P.O. BOX 151733, FORT WORTH, TEXAS 76108 - USA
Email:
LaiVanLy@yahoo.com

 

Lời kính bút ngày 1 tháng 11 năm 2012:

Ngày 1 tháng 11 năm 1963: Hải Quân Thiếu Tá Trương Ngọc Lực - Khóa 2, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang - Chỉ huy trưởng Vùng III Sông Ng̣i và Đại Úy Thủy Quân Lục Chiến Nguyễn Kim Hương Giang, Chỉ huy trưởng Giang đoàn 24 Xung Phong, kiêm Chỉ huy trưởng Đoàn Giang Vận lập kế giết Hải Quân Đại Tá Hồ Tấn Quyền - Khóa 1, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang - Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa, bằng cách lừa ông ra Thủ Đức và đă hạ sát tại rừng cao su vào sáng ngày 1 tháng 11 năm 1963. Khi ấy đúng là ngày sinh nhật thứ 36 của Hải Quân Đại Tá Hồ Tấn Quyền. Sau khi cuộc CÁCH MẠNG 1 tháng 11 năm 1963 thành công, ngày 1 tháng 11 được gọi là NGÀY QUỐC KHÁNH.

Thứ Hai, ngày 29 tháng 10, 2012 lúc 5:30PM, tôi đă gọi điện thoại và tỏ ḷng biết ơn với Niên Trưởng Hạm Trưởng Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-500 CAM RANH là Hải Quân Trung Tá Nguyễn Năng Thông, Khóa 7 - Đệ Nhất THIÊN XỨNG - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, người đă đưa tôi và Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU từ CAM RANH ra NHA TRANG vào tháng 11 năm 1973: 

- Kính thưa Trung Tá tôi, Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư LẠI VĂN LƯ, Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, tŕnh diện Trung Tá Hạm Trưởng. 

 
Bốn mươi năm sau, cách hành xử vẫn khiêm tốn và lăo luyện của Hạm Trưởng Nguyễn Năng Thông đă đem lại sự kính trọng tuyệt đối của tôi, một đàn em 61 tuổi tŕnh diện một Niên Trưởng 85 tuổi!

Niên Trưởng Nguyễn Năng Thông năm nay (2012) 85 tuổi (hơn tôi 2 con giáp - 24 năm - sinh năm Mậu Th́n, c̣n tôi sinh năm Nhâm Th́n năm nay 61 tuổi) và nói chuyện c̣n khoẻ lắm. Tôi có thể nhận ra sinh lực c̣n mạnh qua giọng nói trên điện thoại. Tôi gọi nói chuyện từ 5:30PM đến 10:00PM mới tạm xong; tôi xin tạm dứt v́ Niên Trưởng c̣n nói nữa... Tôi hứa sẽ gọi lại sau, c̣n lúc 10:00PM tôi xin để Niên Trưởng ngủ. Niên Trưởng Thông vui vẻ lắm và đang ở Thành phố ARLINGTON, TEXAS, không phải DALLAS, TEXAS.

 
T̀NH XƯA TRƯỜNG CŨ: T́nh xưa - t́nh chiến hữu áo trắng Hải Quân, Trường cũ - trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang. Niên Trưởng Nguyễn Năng Thông là một nhân chứng thời cuộc hiện c̣n sống. Điều này rất quan trọng. Tôi cập nhật hóa bài "40 NĂM SAU, LỜI "BỐ" NÓI VẪN C̉N MĂI ĐẤY!" với nhiều chi tiết mới lạ. Tôi cũng cập nhật hóa bài "NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG TẠI SÀI G̉N CỦA KHÓA 26 - ĐỆ TAM KIM NGƯU" và sẽ thêm tài liệu rất sống động vào những bài trong Tập Hồi Kư T̀NH XƯA TRƯỜNG CŨ hiện tôi đang viết (chưa xong).

Khóa 7 - Đệ Nhất THIÊN XỨNG tổng số có 46 Sinh Viên gồm 29 ngành Chỉ Huy và 17 ngành Cơ Khí. Nhập TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG tháng 1 năm 1956 với thời gian thụ huấn 20 tháng. Măn khóa tháng 7 năm 1957 với cấp bậc Hải Quân Thiếu Uư. Sinh Viên Thủ Khoa là Nguyễn Văn Thiện, cấp bậc và chức vụ cuối cùng là Hải Quân Đại Tá Nguyễn Văn Thiện, Tư Lệnh Vùng 4 Duyên Hải, kiêm LĐĐN 213.4, kiêm Đặc Khu Trưởng Đặc Khu Phú Quốc. Thủ Khoa ngành Cơ Khí là Đoàn Văn Tiếng, cấp bậc cuối cùng là Hải Quân Trung Tá.

Khóa 7 - Đệ Nhất THIÊN XỨNG Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, lúc đó, vị TƯ LỆNH HẢI QUÂN VIỆT NAM đầu tiên là Hải Quân Thiếu Tá LÊ QUANG MỸ - Khóa 1, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang. Chỉ Huy Trưởng TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG đầu tiên là Hải Quân Đại Uư CHUNG TẤN CANG - Khóa 1, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang. Giám Đốc TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG là Hải Quân Đại Uư NGUYỄN ĐỨC VÂN - Khóa 1, ngành Chỉ Huy, BREST (do Hải Quân Pháp trực tiếp huấn luyện tại Trường Hải Quân Pháp nằm trên một ngọn đồi thuộc thành phố BREST, nước Pháp, mặt tiền nh́n ra biển Đại Tây Dương.)

Tháng 7 năm 1952, Hải Quân Pháp đă chính thức mở TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG để đào tạo Sĩ Quan bổ sung cho chiến hạm và Hải đoàn Xung phong, và huấn luyện Đoàn viên cho chiến đĩnh, chiến hạm. 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG
NHA TRANG NAVAL TRAINING CENTER

Tháng 8, 1965 Việt Cộng từ Đồng Ḅ sau lưng trường pháo kích vào khu Sinh viên Sĩ quan làm thiệt mạng 3 Sinh viên Khoá 14 - Đệ Nhị KIM NGƯU.

PHÙ HIỆU TRUNG TÂM
HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN
NHA TRANG
KBC 3318
NHA TRANG NAVAL TRAINING CENTER'S PATCH

 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG đă được Hải Quân Pháp bàn giao cho Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa ngày 7 tháng 11, 1955. Tuy nhiên, dù Pháp đă chuyển giao cho Hải Quân Việt Nam nhưng Giáo Sư và Huấn Luyện Viên vẫn là người Pháp, ngoại trừ Căn Bản Quân Sự (sau này, Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU chúng tôi thụ huấn 3 tháng Căn Bản Quân Sự tại Trung tâm Huấn Luyện Hải Quân CAM RANH, từ tháng 8 đến tháng 11, 1973 và vinh dự được gọi là "Tân Binh Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân"; tháng 11, 1973 di chuyển ra TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG mới được gọi là "Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân") và Vũ Khí Nhẹ là do Huấn Luyện Viên Việt Nam phụ trách. Đến tháng 5 năm 1957 tất cả Sĩ Quan và Huấn Luyện Viên Pháp cuối cùng mới rút khỏi TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG.

Khi Hải Quân Pháp chuyển giao cho Hải Quân Việt Nam, ngoài SỐ THỨ TỰ của các khóa ra c̣n có TÊN RIÊNG của khóa. Mỗi TÊN tượng trưng cho một CH̉M SAO. Trong Hải Quân, tung hoành trên biển cả mênh mông, hải hành xuyên đại dương là "NGHỀ CỦA CHÀNG." 

Đến tuổi trưởng thành, Lư chọn Hải Quân xây mộng hải hồ, tung hoành trên biển cả... Tổ Quốc Đại Dương. Sau Hoàng Đế Cách Mạng DUY TÂN là đến Đức Thánh Tổ Hải Quân TRẦN HƯNG ĐẠO. Chính t́nh tự dân tộc và ḷng yêu nước ngút ngàn đă hun đúc Lư ngay từ lúc c̣n nhỏ!

Free Visitor Maps at VisitorMap.org

ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG

 

Thời đại văn minh tiến bộ như hiện nay, dù có vệ tinh theo dơi, nhưng "căn bản của việc định vị trí của chiến hạm trên biển bằng các tinh tú" vẫn phải học - vẫn phải biết đối với các "CHIẾN SĨ ÁO TRẮNG." 

Đó cũng là một NIỀM VUI và là một NGHỆ THUẬT áp dụng Toán học và kinh nghiệm trong ngành Hàng Hải. Trong Vũ Trụ (Universe) với nhiều Giải Ngân Hà (Galaxies), ngoài Thái Dương Hệ (Solar System) chúng tôi quan sát thấy có những CH̉M SAO kết hợp với nhau thành những H̀NH DẠNG gần như không thay đổi, xuất hiện trên BẦU TRỜI tuỳ theo NGÀY, GIỜ và VỊ TRÍ của người nh́n. Đó cũng là những MỤC TIÊU của chúng tôi dùng để XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ của con tàu. Theo Toán học Không gian, trái đất (Planet Earth) tạm xem như là TRUNG TÂM ĐIỂM của Vũ Trụ h́nh cầu. Mặt Trời (Sun) di chuyển giáp ṿng trên Hoàng Đạo (Ecliptic) trong thời gian là 365 ngày 1/4 (một năm), đi qua 12 CH̉M SAO nằm dọc theo ṿng cung lớn. Các CH̉M SAO này tạo thành 12 con giáp (Zodiac) của khoa Chiêm Tinh Học Tây Phương như sau:

- BẢO B̀NH (VERSEAU hay AQUARIUS: từ 21 tháng 1 đến 19 tháng 2).
- SONG NGƯ (POISSONS hay PISCES: từ 20 tháng 2 đến 20 tháng 3).
- DƯƠNG CƯU (BÉLIER hay ARIES: từ 21 tháng 3 đến 20 tháng 4).
- KIM NGƯU (TAUREAU hay TAURUS: từ 21 tháng 4 đến 20 tháng 5).
- SONG NAM (GÉMEAUX hay GEMINI: từ 21 tháng 5 đến 21 tháng 6).
- BẮC GIẢI (CANCER: từ 22 tháng 6 đến 22 tháng 7).
- HẢI SƯ (LION hay LEO: từ 23 tháng 7 đến 23 tháng 8).
- XỬ NỮ (VIERGE hay VERGO: từ 24 tháng 8 đến 22 tháng 9).
- THIÊN XỨNG (BALANCE hay LIBRA: từ 23 tháng 9 đến 23 tháng 10).
- HỔ CÁP (SCORPION hay SCORPIUS: từ 24 tháng 10 đến 22 tháng 11).
- NHÂN MĂ (SAGITTAIRE hay SAGITTARIUS: từ 23 tháng 11 đến 21 tháng 12).
- NAM DƯƠNG (CAPRICORNE hay CAPRICORNUS: từ 22 tháng 12 đến 20 tháng 1).

CÁC CH̉M SAO TRONG VŨ TRỤ

Như trên, các CH̉M SAO được xếp theo THỨ TỰ NGÀY THÁNG theo khoa Tử-Vi Tây Phương. Đầu tiên là BẢO B̀NH và cuối cùng là NAM DƯƠNG. Tuy nhiên, trong Hàng Hải Thiên Văn, Hoàng Đạo và Xích Đạo hợp với nhau một góc nghiêng là 23 độ 27 phút. Hai ṿng tṛn đó cắt nhau tại 2 điểm " Gamma " và " Gamma' ", ta gọi là "Xuân Phân" và "Thu Phân." Ṿng khởi điểm được tính lúc Mặt Trời (Sun) "đi" từ "Gamma" và trở về lại là một năm (1 year).

Tiết Thu phân, theo lịch Trung Hoa cổ đại, là tiết khí có khởi đầu bằng điểm giữa của mùa thu, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch. Theo định nghĩa này, thời điểm bắt đầu của nó trùng với điểm thu phân (tiếng Anh: Autumnal equinox) tại Bắc bán cầu của khoa học phương Tây. Tuy nhiên, theo quan điểm của khoa học phương Tây th́ nó là điểm bắt đầu của mùa thu tại Bắc bán cầu, thời điểm mà Mặt Trời xuất hiện trên "thiên xích đạo" (Mặt Trời ở gần xích đạo nhất) và bắt đầu đi xuống hướng nam. Về mặt thời gian, thu phân bắt đầu vào khoảng 22 tháng 9 đến 24 tháng 9.

Theo quy ước, tiết thu phân là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 23 hay 24 tháng 9 khi kết thúc tiết bạch lộ và kết thúc vào khoảng ngày 8 hay 9 tháng 10 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết hàn lộ bắt đầu. 

Theo thuật ngữ thiên văn học phương Tây, đó là thời điểm có liên quan đến vị trí của hành tinh trên quỹ đạo quanh Mặt Trời. Nó là lúc kinh độ Mặt Trời bằng 180 độ.

Tại Nam bán cầu th́ thời điểm đó lại là điểm diễn ra điểm xuân phân (Vernal equinox) tại bán cầu này.

Tại điểm Thu phân, người quan sát sẽ thấy Mặt Trời khi đó mọc "chính xác" ở phía Đông và lặn "chính xác" ở phía Tây.

Có thể nói nôm na là thu phân là thời điểm mà trước và sau đó khoảng ba tháng Mặt Trời có xu hướng mỗi ngày mọc và lặn nhích dần về phía nam.

Ngày 21 tháng 3 Dương Lịch hằng năm là lúc Mặt Trời "đi" qua ĐIỂM XUẤT PHÁT, cũng là vùng có CH̉M SAO DƯƠNG CƯU nên được coi như số 1, và Mặt Trời mỗi tháng chiếm một cung, khi đi giáp ṿng th́ đến CH̉M SAO SONG NGƯ là số 12. Chúng tôi căn cứ vào SỐ THỨ TỰ của các CH̉M SAO ở trên để đặt TÊN cho khóa.

Khóa 7 được đặt tên là
Đệ Nhất THIÊN XỨNG, đó là CH̉M SAO số 7 trên BẦU TRỜI. Các khóa kế tiếp cứ thế mà tính theo ṿng thứ tự 12 con giáp như trên. Khóa 8 là Đệ Nhất HỔ CÁP, khóa 9 là Đệ Nhất NHÂN MĂ và tiếp-tục cho đến Đệ Nhất SONG NGƯ. Tiếp theo là Đệ Nhị, Đệ Tam, v.v... Khóa cuối cùng là Khóa 26 -
Đệ Tam KIM NGƯU có Lại Văn Lư trong tổng số 182 Sinh Viên ngành Chỉ Huy.

Niên Trưởng Hải Quân Trung Tá Nguyễn Năng Thông, Khóa 7 - Đệ Nhất THIÊN XỨNG - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang rất hài ḥa nhưng cương quyết. Niên Trưởng Thông gởi lời thăm hỏi đến "tất cả các anh em Khóa 26" đă có "duyên" hải hành với Niên Trưởng từ CAM RANH ra NHA TRANG vào tháng 11 năm 1973 trên Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-500 CAM RANH.

Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-500 CAM RANH (Formerly USS Marion County (LST-975) , Acquired 12 April 1962)
Hạm Trưởng: Hải Quân Trung Tá Nguyễn Năng Thông, Khóa 7 - Đệ Nhất THIÊN XỨNG - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.

 

Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư LẠI VĂN LƯ
Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU - Ngành Chỉ Huy - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang
1973-1975

 

Niên Trưởng Thông cũng gởi lời thăm hỏi đến Niên Trưởng Nguyễn Hùng Quyền, Khóa 24 - Đệ Nhị SONG NGƯ, người khi vừa xuống Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-500 CAM RANH đă được chỉ định phục vụ trong Khối Vận Chuyển, coi về vỏ tàu, nên có cơ hội t́m hiểu về lịch sử của HQ-500 CAM RANH. Với tôi (Lại Văn Lư), Niên Trưởng Nguyễn Hùng Quyền đă từng nói: "Tôi học được của Niên Trưởng Thông: Hăy quyết định nhanh, dù có sai. Ông ấy là một hạm trưởng giỏi nổi tiếng của Hải Quân; đó là Ông Thầy đầu tiên dạy tôi lái tàu, tôi rất quư mến. Giữ lại một phần kỷ niệm, cho nên tôi đă lấy địa chỉ Email là: LST500HQ@YAHOO.COM  ." Năm 1973 Niên Trưởng Hà Xuân Thụ, Khóa 16 - Đệ Nhị BẮC GIẢI, được thuyên chuyển về làm Hạm Phó HQ-500, đă nói: "Hạm trưởng Thông rất hiền và khả ái, thường cho lính nghỉ phép 2 tuần thay v́ chỉ 1 tuần lễ như các hạm trưởng rất kẹo khác. Do đó thủy thủ đoàn yêu mến Hạm trưởng Thông hết cỡ."

Khóa 8 - Đệ Nhất HỔ CÁPkhóa đầu tiên hoàn toàn do Giáo Sư và Huấn Luyện Viên người Việt Nam đảm trách, tổng số có 50 Sinh Viên gồm 40 ngành Chỉ Huy và 10 ngành Cơ Khí, nhập trường ngày 6 tháng 1 năm 1958, thời gian thụ huấn 2 năm, măn khóa ngày 1 tháng 4 năm 1960 với cấp bậc Hải Quân Thiếu Uư Trừ Bị, cũng là Khóa của Hải Quân Trung Tá NGUYỄN VĂN NHỰT Chỉ Huy Phó TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG (Khóa 8 - Đệ Nhất HỔ CÁP - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.)

Khóa 7 - Đệ Nhất THIÊN XỨNGkhóa sau cùng được Hải Quân Pháp huấn luyện, cũng là Khóa của Hải Quân Trung Tá NGUYỄN NĂNG THÔNG Hạm Trưởng Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-500 CAM RANH (Khóa 7 - Đệ Nhất THIÊN XỨNG - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang) năm nay 85 tuổi, HÔM NAY vẫn c̣n khoẻ mạnh và nói chuyện vui vẻ lắm. Đó là một TIN VUI.

Kính bút,

Lại Văn Lư
Ngày 1 tháng 11 năm 2012.

 

     
Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư Lại-Văn-Lư
Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang
1973-1975

Đến tuổi trưởng thành, chọn Hải Quân xây mộng hải hồ, tung hoành trên biển cả... Tổ Quốc Đại Dương.

Free Visitor Maps at VisitorMap.org

ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG

 

Trong Khoá 26 ĐỆ TAM KIM-NGƯU, Lư thuộc Toán QUỐC-THÁNH-QUÂN KỲ gồm 10 người; đi hàng đầu, là người thứ nhất tính từ trái qua phải, ôm súng GARANT M1. Bên tay trái của Lư là THÁNH KỲ. Vị trí của Lư trong Toán QUỐC-THÁNH-QUÂN KỲ gọi là "vị trí chuẩn."

Một kỷ niệm trong ngày Lễ Măn-Khoá ra trường của Khoá đàn anh 25 - Đệ Tam DƯƠNG CƯU, ngày 3 tháng 9 năm 1974: Trời Nha Trang nắng gắt, nóng hừng hực trên thao diễn trường, Niên trưởng Thiếu Tá Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang đứng ngay bên phía tay phải của Lư, rút khăn tay ra lau mồ hôi đang chảy vào mắt phải của Lư làm Lư cứ nheo mắt lại; Lư hai tay bận ôm súng GARANT M1 đứng yên, không nhúc nhích, cũng không thể lau mồ hôi. Lư biết ơn Niên Trưởng cho đến hôm nay. Chút t́nh trong quân ngũ.

H́nh kỷ niệm: Một Toán QUỐC-THÁNH-QUÂN KỲ của một khóa trước
trong ngày Lễ Măn-Khoá ra trường của Khoá đàn anh
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG
Color Guards of Naval Academy of Nha Trang

 

"Bạn ơi! Khi nào ai hỏi đến tên tôi: Đời tôi, lính chiến, cánh chim tung trời! Ngày nào, khi đất nước hết binh đao, giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu, trở về thành đô, nắm tay ta mừng nhau!" Ngày 3 tháng 9 năm 1974 Khóa đàn anh 25 - Đệ Tam DƯƠNG CƯU ra trường, tôi (Lại Văn Lư) thuộc Toán QUỐC-THÁNH-QUÂN KỲ gồm 10 người, đi hàng đầu, là người thứ nhất tính từ trái qua phải, ôm súng GARANT M1. Bên tay trái của tôi là THÁNH KỲ. Vị trí của tôi trong Toán QUỐC-THÁNH-QUÂN KỲ gọi là "vị trí chuẩn." 

H́nh kỷ niệm: Một Toán QUỐC-THÁNH-QUÂN KỲ của một khóa trước
trong ngày Lễ Măn-Khoá ra trường của Khoá đàn anh
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG
Color Guards of Naval Academy of Nha Trang


Bài hát "Biệt Kinh Kỳ", sáng tác của Minh Kỳ:

"Bạn ơi! Quan hà xin cạn chén ly bôi...
Ngày mai tôi đă, đă đi xa rồi...
Thành đô lưu luyến, chắn bước chân tôi!
Trước giờ chia phôi: mấy ai không bùi ngùi?
Kỷ niệm buồn vui măi ghi trong ḷng tôi!

Rồi đây, mai này ai hỏi đến tên tôi...
Bạn ơi! Hăy nói:
"Khoác chiến y rồi!
Người thư sinh ấy đă xếp bút nghiên,
giă từ trường yêu với bao nhiêu bạn hiền,
có về là khi nước non vui b́nh yên!"


Nhớ lúc lên đường, đưa tiễn chân tôi,
thương lên khoé mắt, Mẹ nhắn đôi lời:
- "Diệt thù, lập công cho xứng tài trai!
Sắt son ghi ḷng chớ phai!
Ai đi chinh chiến xây đắp tương lai,
con đi chinh chiến để nước yên vui!"

Lời mẹ hiền khuyên, nguyền khắc trong tim,
bao giờ dám quên?

Bạn ơi! Khi nào ai hỏi đến tên tôi:
Đời tôi, lính chiến, cánh chim tung trời!
Ngày nào, khi đất nước hết binh đao,
giữa đoàn hùng binh
có tôi đi hàng đầu,
trở về thành đô
, nắm tay ta mừng nhau!"

(Bài hát "Biệt Kinh Kỳ", sáng tác của Minh Kỳ)H́nh kỷ niệm: Một Toán QUỐC-THÁNH-QUÂN KỲ của một khóa trước
trong ngày Lễ Măn-Khoá ra trường của Khoá đàn anh
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG
Color Guards of Naval Academy of Nha Trang

 

Ngày 20 tháng 8 năm 1973, sau khi chúng tôi đến tŕnh diện ở trước tượng Thánh Tổ Hải Quân Trần Hưng Đạo tại Công Trường Mê Linh (trước Bộ Tư Lệnh Hải Quân), Bến Bạch Đằng, Sài G̣n vào sáng sớm, một đoàn xe GMC chở chúng tôi vào Newport ở phía Xa Lộ Biên Ḥa. Con tàu đưa chúng tôi từ Sài G̣n ra Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân CAM RANH để bắt đầu cuộc đời hải hồ chính là Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-503 VŨNG TÀU; Hạm Trưởng là Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Lộc, Khoá 11 - Đệ Nhất BẢO B̀NH - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.

Chúng tôi Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU nhập trường tháng 8 năm 1973 tại TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN CAM RANH để bắt đầu 3 tháng Căn Bản Quân Sự (lúc đó, tháng 8 năm 1973, tại TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG vẫn c̣n đủ 2 Khóa 24 và 25. Khóa 24 - Đệ Nhị SONG NGƯ với 279 Sinh Viên ngành Chỉ huy măn khóa ngày 1 tháng 9 năm 1973. Ngày ấy, Khóa đàn anh 25 - Đệ Tam DƯƠNG CƯU đă hay tin chúng tôi 182 con TRÂU VÀNG - KIM NGƯU ngơ ngác đang "dậm trên lá vàng khô" ở CAM RANH, đang "đi bờ" ở làng Cam Ranh "thoải mái" v́ không có bóng dáng 186 đàn anh ở Cam Ranh, đâu có biết "NH̀N NHỮNG MÙA THU ĐI" là một trong những h́nh phạt trong giai đoạn HUẤN NHỤC đang chờ đón chúng tôi ngoài Nha Trang), vinh dự được gọi là những "Tân Binh Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân." 

Tháng 11 năm 1973 chúng tôi ra Nha Trang chính thức bắt đầu giai đoạn Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân. Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-500 CAM RANH (Formerly USS Marion County (LST-975) , Acquired 12 April 1962) chở chúng tôi từ Cam Ranh ra Nha Trang phải mất một ngày v́ trời băo! Niên Trưởng Hạm Trưởng HQ-500 CAM RANH là Hải Quân Trung Tá Nguyễn Năng Thông, Khóa 7 - Đệ Nhất THIÊN XỨNG - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang (hiện nay - Thứ Hai, ngày 29 tháng 10, 2012 - đang cư ngụ tại Arlington, Texas, USA.) 

Tháng 10 năm 1974 chúng tôi thi măn giai đoạn 1, mang cấp bậc Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư. Dự tính sẽ thi măn khóa vào tháng 8 năm 1975 để trở thành những Hải Quân Thiếu Uư ngành Chỉ Huy, thực hiện mộng hải hồ, nhưng ngày 2 tháng 4 năm 1975, Hải vận hạm (LSM - Landing Ship Medium) HQ-406 HẬU GIANG do Hải Quân Trung Tá Nguyễn Quốc Trị, Khoá 10 - Đệ Nhất NAM DƯƠNG - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang làm Hạm Trưởng, vào vịnh Nha Trang đón chúng tôi tại Cầu Đá, chở về Căn Cứ Hải Quân Cát Lái. Hai tuần sau chúng tôi di chuyển về Sài g̣n, trách nhiệm pḥng thủ Sài g̣n cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. (Xin đọc bài "NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG TẠI SÀI G̉N CỦA KHÓA 26 - ĐỆ TAM KIM NGƯU" của Lại Văn Lư.)

 

Hải vận hạm (LSM - Landing Ship Medium) HQ-406 HẬU GIANG
 
Hải Quân Trung Tá Nguyễn Quốc Trị, Khoá 10 - Đệ Nhất NAM DƯƠNG - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang làm Hạm Trưởng.

 

Ngày Khóa đàn anh 25 với 186 Sinh Viên ngành Chỉ huy ra trường, ngày 3 tháng 9 năm 1974, tôi và các bạn cùng Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU gồm 182 Sinh Viên ngành Chỉ huy đă làm tất cả những ǵ mà theo TRUYỀN THỐNG HẢI QUÂN chúng tôi phải làm: chúng tôi mừng "Bố" và "các bạn của Bố" măn khóa. "Bố Con" là một trong số những điểm nổi bật trong TRUYỀN THỐNG HẢI QUÂN. Một Niên Trưởng đàn anh nhận một sinh viên đàn em làm "Con", và ḿnh trở thành "Bố". 

"Bố" tôi hiền lành, là Niên Trưởng Khóa 25 HUỲNH BÁ DƯƠNG, nhưng không biết tại sao các Niên Trưởng Khóa 24 - Đệ Nhị SONG NGƯ lại gọi "Bố" tôi là HUỲNH BÁ "TÀ" DƯƠNG. Có lẽ "Bố" tôi "TÀ TÀ DÂN CHÍNH" quá chăng? Và... có lẽ "Bố" tôi đă bị các Niên Trưởng Khóa 24 - Đệ Nhị SONG NGƯ phạt cho như "tấm mền rách", như tôi? 


"tà tà: đi nhà xác!"  


"Các anh 26 !!! Trước mặt các anh: núi non hùng vĩ! Sau lưng các anh: biển cả mênh mông!..."

 

Một ngày tháng 11 năm 1973, Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU sau khi ăn cơm với những nghi thức Hải Quân xong ("... kính chúc quư Niên Trưởng một bữa cơm ngon miệng", rồi mỗi đàn em cứ 30 giây phải nhai và nuốt cho xong 1 chén cơm chan canh rau muống luộc tôm khô trong lúc 1 đàn anh đứng sát bên đếm từ 1 đến 30 và canh chừng, anh nào "tà tà dân chính" là cho ḅ ra phạt ngay, việc ǵ cũng phải "30 giây!", không được "ê a" xin xỏ, xin xỏ là "rách" như cái mền, không "rách" th́... "Bộ Binh đang chờ đón các anh!" vân vân và vân vân... Nói nhỏ: "Giá nào cũng bị phạt... điên cái đầu thật! Hehehe!!!"), đang sắp hàng chuẩn bị chạy từ Phạn Xá Sinh Viên Sĩ Quan về doanh trại, bỗng nhiên có một người lạ hoắc chen vào, t́m ra tôi và nhét vào tay tôi một hộp Vitamin C. Tôi quay qua nh́n mặt "người", ḷng nơm nớp lo sợ, không biết Niên Trưởng nào đây, có phải muốn "gài" tôi hay không? Khóa tôi đă có vài bạn bị "gài" qua Bộ Binh. Tôi nói thầm trong bụng: Chắc lại sắp sửa "bá thở" nữa rồi! Nhưng không! Sau giai đoạn HUẤN NHỤC tôi mới biết người đó là "Bố" tôi, "Bố HUỲNH BÁ "TÀ" DƯƠNG"!

Nha Trang là miền Thùy Dương Cát Trắng, các "em Nha Trang" nổi tiếng hiền thục Đoan Trang (cứ vào Câu Lạc Bộ Sĩ Quan chỉ cách trường Trung Học Kỹ Thuật Nha Trang một hàng rào dây kẽm gai là biết liền! Hahaha!!!) Nếu có được những buổi chiều ngắm ánh tà dương nhớ về em th́ cũng là một diễm phúc tuyệt vời cho đời lính ở quân trường, như tôi chẳng hạn. "Bố" Dương tôi đă được các đàn anh Khóa 24 - Đệ Nhị SONG NGƯ của "Bố" đặt cho biệt danh là "TÀ DƯƠNG." Tôi nghĩ chắc "Bố" không "TÀ TÀ DÂN CHÍNH" như tôi đâu! Mà "Bố" là "ÁNH TÀ DƯƠNG" cứu tinh đă làm dịu mát hai ḷng bàn tay bị phồng lên, căng đầy nước, của tôi sau một ngày "được" một Niên Trưởng đàn anh cho "chơi tṛ" chống tay trên thao diễn trường nóng bỏng. "Bố TÀ DƯƠNG" có cặp mắt nh́n thương cảm đối với tôi và đó là điều cấm kỵ mà tôi không được cho các Niên Trưởng đàn anh 25 khác biết trong thời gian HUẤN NHỤC. V́ "biết" là tôi "rách" như tấm mền... "Anh Lư không lăn th́ không làm được việc lớn!" lời "Bố" nói vẫn c̣n măi đấy!

1973 - "Bố" tôi, Bố HUỲNH BÁ DƯƠNG !!!
Khóa đàn anh 25 - Đệ Tam DƯƠNG CƯU -
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG

Chúng tôi Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU đến trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang tháng 11 năm 1973 vào một đêm mưa gió băo bùng.

Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-500 CAM RANH (Formerly USS Marion County (LST-975) , Acquired 12 April 1962) chở chúng tôi từ Cam Ranh ra Nha Trang phải mất một ngày v́ trời băo! Niên Trưởng Hạm Trưởng HQ-500 CAM RANH là Hải Quân Trung Tá Nguyễn Năng Thông, Khóa 7 - Đệ Nhất THIÊN XỨNG - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang (hiện nay - Thứ Hai, ngày 29 tháng 10, 2012 - đang cư ngụ tại Arlington, Texas, USA) đă "chào đón" các Sinh Viên Sĩ Quan bằng cách bắt chúng tôi sắp hàng đứng "thao diễn nghỉ" trên boong chính, trong lúc chiến hạm đang vặn ḿnh nhấp nhô trên sóng, ngụp lặn trong cơn giông băo suốt từ Cam Ranh ra đến Nha Trang. Sau một ngày dài ruột gan lên xuống, ngất ngư con tàu đi, từ xa, lúc c̣n ngoài khơi, tôi nh́n vào bờ, sau màn nước mưa dầy đặc, thành phố Nha Trang nổi tiếng thơ mộng chỉ là một vùng ánh sáng lờ mờ... Huyền ảo thay! Nhưng chuyện ǵ sẽ xảy ra???

Điều đặc biệt cần được nhấn mạnh ở đây là Niên Trưởng Hạm Trưởng Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-500 CAM RANH Hải Quân Trung Tá Nguyễn Năng Thông đă ĐỨNG trong đài chỉ huy SUỐT THỜI GIAN chúng tôi ĐỨNG "thao diễn nghỉ" trên boong chính. Đó là một điều hiếm có đối với một vị Hạm Trưởng, để ư đến đàn em, tập cho đàn em quen với sóng gió, những Sinh Viên kiêu hùng Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU trong cơn băo tố. Niên Trưởng Nguyễn Năng Thông LÀ MỘT HẠM TRƯỞNG GIỎI NỔI TIẾNG CỦA HẢI QUÂN, đă có 3 năm kinh nghiệm hải hành trong ngành Hàng Hải trước khi vào Khóa 7 - Đệ Nhất THIÊN XỨNG - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, đă bị Niên Trưởng Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa Đề Đốc TRẦN VĂN CHƠN - Thủ Khoa Khóa 1 TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG - khiển trách sau chuyến hải hành này với chúng tôi. Niên Trưởng Nguyễn Hùng Quyền, Khóa 24 - Đệ Nhị SONG NGƯ, người khi vừa xuống Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-500 CAM RANH đă được chỉ định phục vụ trong Khối Vận Chuyển, coi về vỏ tàu, nên có cơ hội t́m hiểu về lịch sử của HQ-500 CAM RANH, đă từng nói với Lại Văn Lư: "Tôi học được của Niên Trưởng Thông: Hăy quyết định nhanh, dù có sai. Ông ấy là một hạm trưởng giỏi nổi tiếng của Hải Quân; đó là Ông Thầy đầu tiên dạy tôi lái tàu, tôi rất quư mến. Giữ lại một phần kỷ niệm, cho nên tôi đă lấy địa chỉ Email là: LST500HQ@YAHOO.COM ." Năm 1973 Niên Trưởng Hà Xuân Thụ, Khóa 16 - Đệ Nhị BẮC GIẢI, được thuyên chuyển về làm Hạm Phó HQ-500, đă nói: "Hạm trưởng Thông rất hiền và khả ái, thường cho lính nghỉ phép 2 tuần thay v́ chỉ 1 tuần lễ như các hạm trưởng rất kẹo khác. Do đó thủy thủ đoàn yêu mến Hạm trưởng Thông hết cỡ."


On 12 April 1962 Marion County was transferred under the Military Assistance Program to the Republic of Vietnam. Struck from the Naval Vessel Register on 1 June 1963, she served South Vietnam as RVNS Cam Ranh (HQ-500). Following the Fall of Saigon on 29 April 1975, Cam Ranh escaped to the Philippines. Transferred to the Philippine Navy on 17 November 1975, the ship was renamed BRP Zamboanga Del Sur (LT-86), and is still active as part of the Philippine Navy as of 2010.

 


Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-500 CAM RANH (Formerly USS Marion County (LST-975) , Acquired 12 April 1962)
Hạm Trưởng: Hải Quân Trung Tá Nguyễn Năng Thông, Khóa 7 - Đệ Nhất THIÊN XỨNG - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.

 

Đổ bộ xuống Cầu Đá, chúng tôi ướt sủng, mệt lả và đói meo với túi quân trang trĩu nặng nước mưa trên vai. Sau 10 giờ đêm, đoàn xe chở 182 Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU vừa đổ xuống trước cổng quân trường th́ nhanh như chớp, một rừng đàn anh Khóa 25 "ở đâu" ùa tới, la hét vang trời. "Các anh 26 !!! Các anh 26 !!!" Và thế là những "tṛ chơi" bắt đầu - một giai đoạn cam go - giai đoạn HUẤN NHỤC hay c̣n gọi là HUẤN CHÍ. Xin chú ư, tôi gọi những h́nh phạt trong thời gian HUẤN NHỤC là những "tṛ chơi" v́ h́nh phạt nào của đàn anh 25 cũng ngộ nghĩnh, chưa từng thấy trong thời gian 3 tháng rèn luyện Căn Bản Quân Sự ở Trung Tâm Huấn Luyện Cam Ranh bao giờ!

Ngày đầu vào quân trường, phải nói là "đêm" đầu mới đúng v́ vào trường sau 10 giờ đêm, tôi đă được hân hạnh ôm cây GARANT M1 nằm ngủ quên dưới cơn mưa trong sân cờ TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG v́ quá mỏi mệt, thiếp đi, sau một ngày dài bị nhồi sóng trên Dương vận hạm HQ-500 CAM RANH rồi bị phạt từ ngoài cổng phạt vô mà chẳng biết ḿnh bị tội ǵ (xin chú ư, tôi không nói ḿnh "phạm" tội ǵ, v́ bị phạt mà không phạm tội nên tôi gọi là "bị tội"). Ôi, "người yêu GARANT M1" đầu đời thánh thiện của tôi! Anh yêu em... "từ lỗ châu mai đến đỉnh đầu ruồi." Tôi bồng súng trên ḿnh trong tư thế nằm ngửa ngủ quên trên sân cờ mà như "bồng em" trong giấc ngủ đam mê vật vờ mỏi mệt... Em yêu... T́nh đôi ta... như muôn sao mà ngh́n năm chỉ nở một lần... th́ hẳn niềm tin yêu và sự tôn thờ... phải được kết thúc bằng mối sầu vằng vặc... chốn SÀI G̉N c̣n nhỏ lệ âm ba... Tôi bỗng giật ḿnh thức giấc khi hai lỗ tai lùng bùng nghe tiếng thét hăi hùng trong đêm khuya, chen lẫn trong tiếng gió, mưa: "Các anh 26 !!! Các anh 26 !!!" Từ đó, mỗi lần nghe tiếng thét "Các anh 26 !!!" của đàn anh Khóa 25 là tôi nổi da gà! Dù là trong cơn mưa, gió, lạnh lùng của Nha Trang một trời mộng mị.

Sau khi Khóa đàn anh 25 đi rồi (măn khóa Ngày 3 tháng 9 năm 1974), tôi buồn v́ không có Khóa 27 đàn em vào để tôi có thể thấy TRUYỀN THỐNG HẢI QUÂN tốt đẹp được tiếp tục TRUYỀN qua nhiều thế hệ sau này. Khóa đàn anh 25 - Đệ Tam DƯƠNG CƯU đă hấp thụ đầy đủ giai đoạn HUẤN NHỤC truyền thừa từ 24 Khóa trước, cho nên Khóa đàn em 26 - Đệ Tam KIM NGƯU chúng tôi vào trường là lănh đủ những "tṛ chơi khốc liệt nhất trong giai đoạn HUẤN NHỤC" một cách tuyệt vời! Nghĩa là tất cả những "tṛ chơi" đúc kết từ 25 Khóa trước của Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, thuộc TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG, chúng tôi đều đă phải trải qua. 

Mặc dù TRUYỂN THỐNG "HUẤN NHỤC" HAY "HUẤN CHÍ" CỦA HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG H̉A bị gián đoạn, nhưng "Anh Lư không lăn th́ không làm được việc lớn!" lời "Bố" tôi nói 40 năm trước vẫn c̣n măi đấy!

Bên cạnh những môn học chính thức trong chương tŕnh huấn luyện 2 năm của Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân đến từ Văn Hóa Vụ, khóa đàn anh c̣n "chỉ lại" cho khóa đàn em nhiều thứ lắm, từ cách "đi bờ" với "đào" cho đến những điệu khiêu vũ bắt cả khóa đàn em ra sắp hàng ngang học tại Thao Diễn Trường, anh nào không biết "VỚI L̉NG NÀNG ANH LÀ HOÀNG TỬ", i bờ" ở phố Nha Trang mà "thua" Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân, "làm tối nước Hải Quân" th́ khi về lại quân trường cứ chuẩn bị lănh cái búa là vừa, cứ TẢ TƠI NHƯ TẤM MẾN RÁCH (Nên nhớ là các đàn anh 25 cũng "đi bờ" Nha Trang như chúng tôi và "ḍm" chúng tôi kỹ lắm. Có lúc đàn anh "cầm nhầm" đào của đàn em một cách thật buồn cười! Hehehe!!! "Gentlemen" mà lị! Như thế cũng c̣n hơn những người có khi nh́n (đào) mà không thấy (đào) ǵ cả, có "kiến" mà không "thị".) vân vân và vân vân. "Đi bờ" rất hồi hộp và thích thú v́ c̣n đàn anh Khóa 25.

 

 


Một THẺ ĐI BỜ, trang 1, KBC 3318, cấp ngày 22 tháng 4 năm 1974,
của "Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân Khóa 26" NĂM THỨ NHẤT,
mang "Alpha" trên cầu vai, do
Hải Quân Thiếu tá Hà Tấn Thể (Khóa 12, Đệ Nhất Song-Ngư) Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Sinh Viên Sĩ Quan:
TÔ VŨ KHẮC, Đại đội 4

Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975

 

 


Một THẺ ĐI BỜ, trang 2, KBC 3318, cấp ngày 22 tháng 4 năm 1974,
của "Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân" NĂM THỨ NHẤT, mang "Alpha" trên cầu vai:
TÔ VŨ KHẮC, Đại đội 4
Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975

 

Chưa kể cách "đi bờ" độc đáo qua ngă trường Trung Học Kỹ Thuật Nha Trang phía sau Câu Lạc Bộ Sĩ Quan mà các "Bố" đă bí mật chỉ cho "con cưng" của ḿnh vào những ngày "Phượng buồn"...

"Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng
Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm
Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn
Nên khi chiều xuống thấy vấn vương trong tâm hồn

Em có biết không hè về phượng hồng đẹp lắm
T́nh ḿnh càng nồng thắm cho bao ước vọng trào dâng
Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi
Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi

Ḷng vẫn hay buồn v́ đời thay đen đổi trắng, người dối gian
Dẫu là bể vui cho những người nhiều t́nh yêu... càng xót xa nhiều

Trong tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó
Phượng buồn v́ t́nh đă tan theo sóng biển nổi trôi
Ngàn năm trong tôi t́nh này không phai phôi
Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi

Ngàn năm trong tôi t́nh này không phai phôi
Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi..."

(Phượng Buồn - Sáng tác: Nhạc: Thanh Sơn; Thơ: Phương Vũ)

 

Những ngày sau khi Khóa đàn anh 25 ra khơi, Khóa đàn em 26 ở trong quân trường buồn rười rượi. Buồn v́ không có Khóa đàn em 27 vào để ḿnh chỉ dạy và buồn v́ nhớ các Niên Trưởng 25 một thời HUẤN NHỤC cam go. "Đi bờ" bây giờ không c̣n hồi hộp và thích thú như lúc c̣n đàn anh Khóa 25.

 


Một THẺ ĐI BỜ, trang 1, KBC 3318, cấp ngày 21 tháng 10 năm 1974,
của Hải Quân "Sinh Viên Chuẩn Úy" NĂM THỨ HAI, mang "Alpha-Omega" trên cầu vai:
TÔ VŨ KHẮC, Đại đội 4

Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975

 

 


Một THẺ ĐI BỜ, trang 2, KBC 3318, cấp ngày 21 tháng 10 năm 1974,
của Hải Quân "Sinh Viên Chuẩn Úy" NĂM THỨ HAI, mang "Alpha-Omega" trên cầu vai:
TÔ VŨ KHẮC, Đại đội 4

Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975

 

 

 

Một THẺ SINH VIÊN, KBC 3318, cấp ngày 22 tháng 4 năm 1974,
của "Sinh Viên Sĩ Quan
Hải Quân Khóa 26", mang "Alpha" trên cầu vai:
VƠ HOÀNG AN, Trung đội 2, Đại đội 1

Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975

 

 

Một THẺ ĐI BỜ, KBC 3318, cấp ngày 21 tháng 10 năm 1974,
của Hải Quân "Sinh Viên Chuẩn Úy" NĂM THỨ HAI, mang "Alpha-Omega" trên cầu vai:
VƠ HOÀNG AN, Trung đội 2, Đại đội 1

Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975

 

 

Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư TRƯƠNG Đ̀NH THỰC
Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975

 

 

Tất cả đều VÔ THƯỜNG. Giai đoạn HUẤN NHỤC cam go đă phải qua. Khóa đàn anh 25 - Đệ Tam DƯƠNG CƯU cũng đă phải ra trường. Ca dao Việt Nam có câu: "Gió đưa trăng th́ trăng đưa gió, trăng lặn rồi gió biết đưa ai?" 

H́nh chụp Ngày 31 tháng 12 năm 1973, trong Phật Thất Đạo - Niệm Phật Đường - TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG.
Bên trái là đàn em Khóa 26 Đệ Tam KIM NGƯU, chính giữa là
Hải Quân Trung Tá Nguyễn-Văn-Nhựt Chỉ Huy Phó TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG (Khóa 8 - Đệ Nhất HỔ CÁP) đang bước vào, bên phải là đàn anh Khóa 25 - Đệ Tam DƯƠNG CƯU.

 

Hải Quân Trung Tá NGUYỄN VĂN NHỰT Chỉ Huy Phó
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG
(Khóa 8 - Đệ Nhất HỔ CÁP)

 

Năm 1973 tôi 22 tuổi. "Năm 1973 đó, người trai thời loạn, anh đă lên đường theo tiếng gọi của non sông: Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, Khoá 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, Ngành Chỉ Huy, 1973-1975." như tôi đă viết trong bài "ĐỆ THẤT 3 - T̀NH BẠN CHỈ C̉N LÀ KỶ NIỆM. Niên Khóa 1964-1965 Trường Trung Học Duy Tân Phan Rang, Việt Nam." Đặc biệt, cùng Khoá 26 - Đệ Tam KIM NGƯU tôi có một bạn cũng đă học cùng lớp "ĐỆ THẤT 3 - Niên Khóa 1964-1965 Trường Trung Học Duy Tân Phan Rang" này, đó là bạn Nguyễn Văn Hảo.

Trích Website http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-DeThat3-TinhBanChiConLaKyNiem.htm :

"Như một kết quả do nguyên nhân lũ lụt, các lớp bị sập, trường thiếu pḥng ốc, phải chờ xây lại; chúng ta đă phải thay pḥng nhiều lần trong Đệ Nhị Lục Cá Nguyệt của Lớp ĐỆ THẤT 3 vào năm 1965. Quư Thầy Cô cũng chật vật theo những khó khăn của chúng ta. Ông NGUYỄN CAO KỲ đă tặng nhà trường một triệu đồng để kiến thiết lại pḥng ốc khi đi kinh lư PHAN RANG trong tháng 12 năm 1964. Thầy ĐẶNG VŨ HOẢN đă có công xây dựng và phát triển TRƯỜNG TRUNG HỌC DUY TÂN. Năm 1965, Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU về thăm tỉnh nhà; Thầy lại chào và xin thêm được một ngân khoản là bốn trăm ngàn đồng, để xây thêm lớp học. 

Thầy ĐẶNG VŨ HOẢN làm Hiệu Trưởng gần 9 năm, từ tháng 8 năm 1964 cho đến tháng 7 năm 1973, trước khi Thầy đổi về làm Thanh Tra Giáo Dục tại Sài G̣n năm 1973. Năm 1973 đó, người trai thời loạn, anh đă lên đường theo tiếng gọi của non sông: Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, Khoá 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, Ngành Chỉ Huy, 1973-1975. Trong khoá đó, có một bạn ĐỆ THẤT 3 (Nguyễn Văn Hảo) cùng thụ huấn với anh. 

Nhiều kỷ niệm gần 2 năm ở TRƯỜNG này, và nhiều cảm T̀NH đồng đội trong quân ngũ - nhất là trong thời gian "húi tóc trụi lủi" ở Cam Ranh, mái tóc dài chải tém của "bạch diện thư sinh" biến mất, lối sống "tà tà dân chính" cũng không c̣n, khi anh mới chập chững vào học khoá Căn Bản Quân Sự của "Tân Binh Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân", mang giầy "Bốt-đờ-sô", mặc quần áo trận "Trây-di" (treillis) của Lục-quân, đầu đội nón sắt, lần đầu tiên biết đưa tay lên chào, nếm mùi kỷ luật sắt quân đội, ngữi mùi thuốc súng khi tập bắn, làm quen với súng đạn chiến tranh, "Quân trường đổ mồ hôi, sa trường bớt đổ máu!" và đặc biệt thời gian "HUẤN NHỤC" do Khoá đàn anh 25 ĐỆ TAM DƯƠNG-CƯU, "Các anh 26! Trước mặt các anh: núi non hùng vĩ! Sau lưng các anh: biển cả mênh mông!..." việc ǵ cũng "ba mươi giây!", "tà tà: đi nhà xác!", 


"tà tà: đi nhà xác!"  


"Các anh 26 !!! Trước mặt các anh: núi non hùng vĩ! Sau lưng các anh: biển cả mênh mông!..."


cam go để vượt qua thử thách, nhẫn nhục để làm nên việc lớn, bền bỉ chịu đựng ở Nha Trang, lúc đó mới thấy thương Cha thương Mẹ lúc ở nhà trong làng NẠI đă quá nuông chiều ḿnh v́ cưng con trai út - anh sẽ ghi lại trong tập hồi kư T̀NH XƯA TRƯỜNG CŨ của ḿnh.

Ở tuổi trưởng thành, anh đă chọn Hải Quân xây mộng hải hồ, tung hoành trên biển cả... Tổ Quốc Đại Dương, như đă ước nguyện khi c̣n nhỏ chèo xuồng trên sông NẠI, một trong những mục tiêu khi lớn lên ḿnh sẽ làm ǵ. 

Khoá 26 ĐỆ TAM KIM-NGƯU có 182 Sinh Viên Sĩ Quan - nghĩa là anh có 181 bạn cùng khoá, trong đó có một bạn cũng là bạn học Lớp ĐỆ THẤT 3 (Nguyễn Văn Hảo) - hẹn nhau ngày ra đơn vị... "Mày sẽ về Duyên Đoàn 27 cho gần nhà phải không?" bạn hỏi. "Không, tao khoái đi tàu lớn ngoài biển hơn. Tao đă sinh ra và lớn lên bên bờ sông Nại, biết sông Nại, đầm Nại và núi Cà Đú. Biển Ninh Chữ tao cũng chẳng lạ ǵ. Tao muốn học hỏi những điều mới lạ mà tao chưa được biết!" anh trả lời người bạn cùng học cả hai trường.

Mười năm trước khi anh vào Hải Quân 1973, tức năm 1963 anh 12 tuổi, tại cửa sông Nại nơi có hàng lưới đáy của nhà anh mà anh đă từng theo Cha và các anh chèo xuồng đi lưới, đă có Đội Hải Thuyền với những chiếc ghe mành. Đó là Đội 27 Hải Thuyền Ninh Chữ, được trang bị 18 ghe mành vừa chạy máy vừa chạy buồm, thuộc Bộ Chỉ Huy Duyên khu Nha Trang. Sau này "Đội 27 Hải Thuyền Ninh Chữ" được đổi thành Duyên Đoàn 27 Ninh Chữ, thuộc Vùng II Duyên Hải. 


Ghe mành Hải Thuyền, 1963.

Bộ Tư Lệnh Vùng II Duyên Hải đặt tại Cam Ranh. Vị Tư Lệnh Hải Quân Vùng II Duyên Hải là Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Khoá 5, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.


Tư Lệnh Hải Quân Vùng II Duyên Hải
Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh
Khoá 5, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.

Nhớ Thi Văn Đoàn HƯỚNG THIỆN do anh thành lập trong làng NẠI với các bạn Nho, Ẩn, An, v.v... để viết văn và làm thơ, ngay từ những ngày mới lớn - sớm biết ngồi trên núi ĐÁ CHỒNG nh́n bầu trời xanh bao la, hay đứng trên xuồng nh́n xuống những h́nh thù kỳ dị lạ lùng nhiều màu sắc đang di động dưới đáy sông NẠI, khi nước sông trong suốt trước khi thuỷ triều xuống, mà ước nguyện khát khao bao điều khi lớn lên ḿnh sẽ làm ǵ - của những năm đầu thập niên 1960.

Hăy bấm vào đây để xem một sự thật lịch sử của đầu năm 1973 nước Việt Nam ta: http://www.youtube.com/watch?v=hwvXyzo7MjM "
(Hết trích)

PHÙ HIỆU TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG
NHA TRANG NAVAL TRAINING CENTER'S PATCH

 

 

"Anh Lư không lăn th́ không làm được việc lớn!" lời "Bố" tôi nói vẫn c̣n măi đấy. Tháng 11 năm 1973.

 

 

"Bá thở" với túi quân trang, đừng ḥng được "Phè Cánh Nhạn!" Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, tháng 11 năm 1973.

 

 

"Anh kia! Có biết quỳ không? Xứng đáng ǵ mà nh́n mặt đàn anh?" Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, tháng 11 năm 1973.

 

 

"Các anh 26 !!! Không những biết lăn mà c̣n phải biết lăn ngược nữa!" Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, tháng 11 năm 1973.

 

 

 

"Các anh 26 !!! Nhảy sẻ xuống Phạn Xá Sinh Viên Sĩ Quan để... ăn cơm theo nghi thức Hải Quân!" Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, tháng 11 năm 1973.

 

 

"Quỳ gối sắp hàng trước Phạn Xá Sinh Viên Sĩ Quan, rồi "từng bước từng bước thầm", ḅ vào... ăn cơm theo nghi thức Hải Quân!" Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, tháng 11 năm 1973.

 

 

"Sau khi ăn cơm theo nghi thức Hải Quân, chạy từ Phạn Xá Sinh Viên Sĩ Quan về doanh trại!" Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, tháng 11 năm 1973.

 

 

"Lăn không đẹp, không làm... đàn em!" Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, tháng 11 năm 1973.

 

 

"Thử sức nóng của Thao Diễn Trường bằng cách lăn. Em nào "chống đối", không lăn th́... cứ như tấm mền rách! Không "rách" th́ cho qua Bộ Binh!" Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, tháng 11 năm 1973. 

 

 

"Các anh 26 !!! Ngồi ghế Hạm Trưởng! Dưới trời là ta! Sướng thấy mồ!" Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, tháng 11 năm 1973.

 

 

"Các anh 26 !!! Vào Hải Quân phải biết "Nh́n những mùa Thu đi!" Biết không? Không biết th́ "rách" đến nơi!" Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, tháng 11 năm 1973.

 

 

Niên Trưởng 25: - "Đàn em "chống đối" quá cán bộ!"
Cán bộ: - "Các anh 26 !!! Thăng thổ hết đi! Mau lên! Xứng đáng ǵ mà đứng sắp hàng?"
Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, tháng 11 năm 1973.

 

 

"Các anh 26 !!! Phơi khô mực! Nhanh lên! Anh nào "mực" không khô th́... RÁCH đến nơi!" Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, tháng 11 năm 1973.

 

 

"Giây phút huy hoàng: Lễ NHẬN KHÓA ĐÀN EM." Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, 182 Sinh Viên, 1973.

 

 

"Giây phút huy hoàng: Lễ NHẬN KHÓA ĐÀN EM." Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, 182 Sinh Viên, 1973.

 

 

Ngày 16 tháng 9 năm 1973, NGÀY THANH TRA TƯ LỆNH, Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, tại CAM RANH. 

 

Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa Đề Đốc TRẦN VĂN CHƠN - Thủ Khoa Khóa 1 - TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG.

 

 

Bên cạnh những môn học chính thức trong chương tŕnh huấn luyện 2 năm của Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân đến từ Văn Hóa Vụ, khóa đàn anh c̣n "chỉ lại" cho khóa đàn em nhiều thứ lắm...  Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU, đang... "học hành" với các Niên Trưởng cán bộ, năm 1973.

 

 

Sân cờ TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG, nơi lễ "Thượng Kỳ buổi sáng" và lễ "Hạ Kỳ buổi chiều" do TOÁN QUỐC THÁNH QUÂN KỲ trong đó có Lại Văn Lư phụ trách. 1973, 1974 và 1975. (Ṭa nhà phía sau là doanh trại của Khóa đàn em 26 - Đệ Tam KIM NGƯU.)

 

 

Tượng Thánh Tổ Hải Quân TRẦN HƯNG ĐẠO trong Công Viên BẠCH ĐẰNG - TRẦN HƯNG ĐẠO, đối diện cổng TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG, ngoài bờ biển Nha Trang, năm 1974.

 

 

Tượng Thánh Tổ Hải Quân TRẦN HƯNG ĐẠO trong Công Viên BẠCH ĐẰNG - TRẦN HƯNG ĐẠO, đối diện cổng TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG, ngoài bờ biển Nha Trang, năm 1974.

 

 

 

Đàng sau Phạn Xá Sinh Viên Sĩ Quan (PXSV) có một vũng śnh thối om của mấy con heo, tôi đă bị chống hai tay hai chân trên vũng śnh này; mỏi quá nhưng phải ráng, nếu không th́ cả thân người ch́m vào vũng śnh đầy cứt heo... Hahaha!!! Cuối cùng th́ cả thân người ch́m vào vũng śnh đầy cứt heo thật! Thối om! Hehehe!!! Đàn anh 25 có nhiều "tṛ chơi" cho đàn em 26 lắm! Bây giờ đă 61 tuổi... sau này nếu có th́ giờ tôi sẽ kể thêm về những ngày HUẤN NHỤC. Nói nôm na, những ai chưa thi đậu kỳ thi tuyển thành phần ưu tú của đất nước vào Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang th́ quả thật "Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ!"

Đậu kỳ thi viết xong c̣n phải đậu kỳ thi sức khoẻ xem có đủ điều kiện hay không. Tức cười nhất là lúc chúng tôi bị bắt sắp thành hàng dài, cởi quần khom lưng chổng mông để cô y tá vạch đít từng đứa khám. Đứa nào cũng mắc cỡ muốn chít. Sau khi đă được khám thật là... tỉ mỉ, chúng tôi được phép kéo quần lên; đứa này nh́n đứa kia bẽn lẽn như con gái mới về nhà chồng, vừa thích vừa run. "Thôi chít dzồi, hổng biết cổ có nh́n thấy cái của tao không?" một đứa lo lắng nói. Hehehe!!! Đứa khác hậm hực với hai má đỏ bừng, lấp ba lấp búng, "Tao... tao phải dźa... mét Má tao... mới được!" Hahaha!!! Đường vào Hải Quân có trăm lần vui, có vạn lần cười! Thương quá là thương! Tôi c̣n nhớ bạn Nguyễn Duy Anh cân không đủ kư, mắt rơm rớm hỏi chúng tôi, "Phải làm sao?" Có đứa bảo, i ra mua đồ ăn thật nhiều nuốt vào bụng cho căng phồng lên rồi vào cân lần nữa!" Và lần này bạn cân đủ kư thật! Hehehe!!! Thế là thêm một con TRÂU VÀNG (KIM NGƯU) nhập đàn Đệ Tam KIM NGƯU - Khóa 26.

 Tượng Đức Thánh Tổ Hải Quân TRẦN HƯNG ĐẠO
tại Công Trường Mê Linh, Bến Bạch Đằng, Sài G̣n
Statue of ancient Admiral TRAN HUNG DAO, Patron Saint of Republic of Vietnam (RVN) Navy.

 

Ngày 20 tháng 8 năm 1973, sau khi chúng tôi đến tŕnh diện ở trước tượng Thánh Tổ Hải Quân Trần Hưng Đạo tại Công Trường Mê Linh (trước Bộ Tư Lệnh Hải Quân), Bến Bạch Đằng, Sài G̣n vào sáng sớm, một đoàn xe GMC chở chúng tôi vào Newport ở phía Xa Lộ Biên Ḥa. Con tàu đưa chúng tôi từ Sài G̣n ra Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân CAM RANH để bắt đầu cuộc đời hải hồ chính là Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-503 VŨNG TÀU; Hạm Trưởng là Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Lộc, Khoá 11 - Đệ Nhất BẢO B̀NH - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.

"Toán chiến sĩ Hải Quân ra khơi hôm nay
Bờ nước Nam gió khơi nồng máu say
Ra đi không vương thê nhi. Miền Bắc núi tuyết rét mướt
Quen vui trong cơn phân ly sống trên ngàn trùng sóng
Thân phơi trên Nam Băng Dương nước xanh hồn Thái B́nh Dương

ĐK:
Ra khơi sóng vang dạt dào, mênh mông sóng va thân tàu
Nghe âm vang ù …. ù … át tiếng máy rầm rầm
Quân ca theo trầm trầm, tàu nhấp nhô
Mờ mờ xa mây núi..., dần dần xa mây núi..., đi không quên bến bờ chờ
Ra khơi trùng dương bát ngát, ngày về tổ quốc ghi tên."

(Bài Ca Chiến Sĩ Hải Quân, sáng tác của Văn Cao)

 


Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-503 VŨNG TÀU
Hạm Trưởng: Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Lộc, Khoá 11 - Đệ Nhất BẢO B̀NH - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.

Một trong nhiều chuyện vui của Khóa 26 chúng tôi là có một bạn mà sau thời gian HUẤN NHỤC, cứ xưng là "Anh", gọi chúng tôi là "các chú" (chú vai em) và khi vắng mặt các Niên Trưởng 25 th́ cứ thoải mái nói với chúng tôi: "Mấy thằng em bựa quá, dám phạt Niên Trưởng!" Hahaha!!! Th́ ra bạn này thi rớt Khóa 24, về học lại trong Khóa 26. Bạn đă từng là Niên Trưởng đàn anh của các Niên Trưởng Khóa 25. Thật là "tréo cẳng ngỗng" v́ bạn đáng lẽ là "Ông Nội" của Khóa 26 rồi. Và như thế, bạn "bây giờ" cũng là "Ông Nội" của chính bạn! Hehehe!!! (Tôi không biết ông Trời có chơi cắc cớ, bắt "con" của bạn nhận bạn là "con" hay không? Nghĩa là bạn có phải gọi "con" ḿnh là "Bố" hay không? Hihihi!!! "Bố" tôi là HUỲNH BÁ DƯƠNG Khóa 25, đă từng gọi bạn lúc bạn học Khóa 24 là "Niên Trưởng." By the way, bạn có cùng một họ HUỲNH với "Bố" tôi đấy!)

Tôi c̣n nhớ một kỷ niệm vui với bạn LƯU VĂN THÀNH (quê ở Phan Thiết): Khi làm lễ Quy-y Tam-Bảo trong Phật Thất Đạo - Niệm Phật Đường - TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG, Thầy Tuyên Úy Phật Giáo đặt Pháp-danh cho tất cả các Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang đă làm lễ Quy-y Tam-Bảo với Thầy trong ngày đó. Sau khi Lễ xong, vừa ra khỏi Phật Thất Đạo - Niệm Phật Đường, bạn LƯU VĂN THÀNH hỏi tôi ngay: "Sao Thầy đặt tên Pháp-danh cho tụi ḿnh mau quá vậy? Thầy lấy những tên Pháp-danh đó ở đâu ra? Kinh nào?" Tôi cười hỏi lại bạn: "Tao tên LƯ, Thầy đặt Pháp-danh cho tao là PHÚC ĐẠI để tao dễ nhớ, v́ LƯ là "ĐẠI LƯ". C̣n mày tên THÀNH, vậy Thầy đặt Pháp-danh cho mày là PHÚC ǵ?" Bạn cười om ṣm: "A th́ ra là vậy, tên tao là THÀNH, THÀNH là bức TƯỜNG, Thầy cho tao Pháp-danh là PHÚC TƯỜNG !!! Cho dễ nhớ !!! Hehehe !!!" Hehehe... việc ǵ cũng phải "30 giây!" Tụi tôi mỗi lần ôm súng ra vọng gác là nh́n nhau ôm bụng cười. Đệ tử quy-y Tam-Bảo với Thầy, đứa nào cũng được Thầy thương, ban cho chữ "PHÚC" ghi đậm trong tâm của mỗi đứa. Mà tôi phải công nhận là Thầy Tuyên Úy Phật Giáo hay thật, bốn mươi năm sau, tôi vẫn c̣n nhớ Pháp-danh của bạn LƯU VĂN THÀNH là PHÚC TƯỜNG (TƯỜNG-THÀNH), c̣n Pháp-danh của tôi - LẠI VĂN LƯ - là PHÚC ĐẠI (ĐẠI-LƯ), mặc dù tôi không nhớ Pháp-danh của Thầy Tuyên Úy Phật Giáo đă đến TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG vào ngày đó là ǵ. Thương Thầy, mến bạn. Thời chiến tranh: "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi!" (Chiến tranh từ ngàn xưa có mấy người ra đi mà trở lại!) Mong Thầy vẫn khoẻ... bạn vẫn mạnh! (Nếu ai biết Thầy Tuyên Úy Phật Giáo đă đến TRUNG TÂM LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG vào ngày đó tên là ǵ và hiện nay đang ở đâu, xin vui ḷng email đến LaiVanLy@yahoo.com . Đa tạ.)

H́nh chụp Ngày 31 tháng 12 năm 1973, trong Phật Thất Đạo - Niệm Phật Đường - TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG.
Bên trái là đàn em Khóa 26 Đệ Tam KIM NGƯU, chính giữa là
Hải Quân Trung Tá Nguyễn-Văn-Nhựt Chỉ Huy Phó TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG (Khóa 8 - Đệ Nhất HỔ CÁP) đang bước vào, bên phải là đàn anh Khóa 25 - Đệ Tam DƯƠNG CƯU.

 

Đó là vài mẫu chuyện NGÀY XƯA của Khoá 26 ĐỆ TAM KIM-NGƯU trong quân chủng Hải Quân thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

C̣n chuyện NGÀY NAY, về quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, tư tưởng, Trung Cộng đă thành công trong việc tràn ngập hàng hóa vào Việt Nam, cài quân nhân dưới dạng nhân công vào Việt Nam, in luật Việt Cộng bằng chữ Trung Hoa, thuê mướn đất đai để khai thác tài nguyên của Việt Nam và thu mua các sản phẩm quí hiếm chở về Trung Hoa, vân vân và vân vân. Người dân Việt Nam đă NGHÈO nay NGHÈO thêm.  

Quân đội Trung Cộng đă xâm nhập được vào Việt Nam một cách dễ dàng với vỏ bọc nhân công: Đảng ăn CƯỚP Cộng sản Việt Nam đă HÈN nay HÈN thêm! 

Trung Cộng đang lấn chiếm biên giới, khiêu khích trên biển và đe dọa chiến tranh xâm lược. Trung Cộng đă sản xuất được vũ khí hạt nhân, hóa học và nhiều loại khác để trang bị cho quân đội, có thể tấn công Việt Nam nhanh chóng bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Điểm lại thành tích của "Đảng" Cộng sản Việt Nam từ sau khi "CƯỚP được chính quyền" Bảo Đại qua chính phủ Trần Trọng Kim (quốc hiệu Đế Quốc Việt Nam) tháng 8/1945 (chứ không phải "Đảng" khai sáng ra nền độc lập cho nước Việt Nam mới như đă từng dối trá nhân dân) mà xem: Cải Cách Ruộng Đất là ǵ nếu không phải là CƯỚP của địa chủ nhưng rồi đâu có chia cho dân nghèo. Dân phải ăn độn từ làng trên cho tới xóm dưới, hết độn ngô rồi độn sắn. Bao nhiêu của cải vốc hết cho sự nghiệp Quốc Tế Cộng Sản gây ra cuộc chiến Huynh Đệ Tương Tàn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, "Đảng" hối hả CƯỚP CỦA toàn dân miền Nam đang sống tự do sung túc chở về miền Bắc cộng sản nghèo nàn. Tiếp đến là các cuộc Cải Cách Công Thương Nghiệp, nếu không gọi là CƯỚP của những người buôn bán, những nhà kinh doanh th́ gọi là ǵ? Đă thế "Đảng" c̣n trương biểu ngữ "Lao Động là Vinh Quang" để CƯỚP sức lao động của công nhân, thợ thuyền, biến toàn dân cả nước thành nô lệ, một thứ nô lệ "vinh quang" không biết tủi hổ! Chưa thỏa ḷng tham, "Đảng" đưa ra khẩu hiệu "ruộng đất thuộc sở hữu của toàn dân, do nhà nước quản lư" nếu không phải là CƯỚP của toàn dân cả nước th́ là ǵ? Từng bước, từng bước một, "Đảng đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác", từ CƯỚP của địa chủ tới CƯỚP những người kinh doanh buôn bán, công nhân, thợ thuyền, và rồi thừa thắng xông lên CƯỚP của toàn dân một cách toàn diện, y như rằng CƯỚP là BẢN NĂNG TẤT YẾU của Đảng Cộng sản Việt Nam! Một băng đảng ăn cướp! Đảng ĂN CƯỚP Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục lột da dân, hút máu dân, chẻ xương dân!

Tôi đă sớm có tư tưởng CÁCH MẠNG và tin tưởng phải lật đổ Đảng ăn CƯỚP Cộng sản Việt Nam th́ mới cứu được nước Việt Nam ra khỏi bàn tay Trung Cộng. Nhà cầm quyền Cộng sản hiện nay không hiểu nguyện vọng chính đáng của người dân Việt Nam, cứ một mực đàn áp; nhưng đàn áp sinh ra phản động, đàn áp càng tăng th́ phản động càng mạnh. Đàn áp gia tăng bao nhiêu th́ CÁCH MẠNG mau phát bấy nhiêu.

Danh từ "cách mạng" là ǵ? Từ điển Chambers Pocket dictionary định nghĩa: Revolution: The complete overthrowing of a government. Từ điển Larousse des débutants định nghĩa: Révolution: Changement violent dans le gouvernement d’un Etat. Những nội dung được định nghĩa trên đây hoàn toàn phù hợp với những ǵ sẽ diễn ra ở Việt Nam: Toàn dân trong nước và hải ngoại về, nổi dậy dùng bạo lực lật đổ hoàn toàn chế độ cũ, lập chính quyền mới do ḿnh làm chủ. Danh từ "cách mạng" là như thế!

Muốn CÁCH MẠNG phải có ANH HÙNG. Tôi đă thấu suốt ư nghĩa của sự can trường. Tôi đă gọi đích danh Đảng Cộng sản Việt Nam là một băng đảng ăn cướp!

Băng Đảng ăn cướp Cộng sản Việt Nam là trở ngại chính cho sự tiến bộ của dân tộc Việt Nam ta!

Khi tôi viết bài này th́ 11 bạn cùng Khóa 26 đă ra người thiên cổ, như bạn NGUYỄN VIÊN mới mất lúc 10:30 sáng ngày 26 tháng 8 năm 2012 (Nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Nhâm Th́n), tại Regional Medical Center, San Jose, California - USA, HƯỞNG DƯƠNG 58 TUỔI. Bạn sinh ngày 2 tháng 2 năm 1954, tại Quảng Ngăi, Việt Nam.

Đă qua đời: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư NGUYỄN VIÊN
Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975

 

 

Ngày Chủ Nhật 17 tháng 6, 2012 tôi nhận được email từ bạn TẠ HUY THÁI ở Canada: "Ḿnh là Tạ Huy Thái, trung đội 2, đại đội 1." Sau đó bạn gởi tặng tôi h́nh chụp lúc ở Nha Trang. Thật là cảm động khi gặp lại bạn trên email, với bao nhiêu kỷ niệm của Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU 1973-1975 kéo về.

Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư TẠ HUY THÁI
Trung đội 2, Đại đội 1

Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975

 

C̣n "Bố" tôi, Bố HUỲNH BÁ "TÀ" DƯƠNG Khóa đàn anh 25 - Đệ Tam DƯƠNG CƯU - TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG 1972-1974, là Trưởng ban Ẩm Thực Khóa 25, không biết đang phương trời nào?

Tháng 8 năm 1974 chúng tôi Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 26 đă không có các "con" Khóa 27 (nếu có th́ tên của "chúng" là "Đệ Tam SONG NAM") để chỉ dạy theo TRUYỀN THỐNG HẢI QUÂN tốt đẹp nơi quân trường, cũng không có dịp ḥ hét "Các anh 27 !!! Các anh 27 !!!" như đă chờ đợi. 

"Bố" của "Bố" tôi là "Ông Nội" CHÂU HỒNG THU Khóa 24 - Đệ Nhị SONG NGƯ; tôi nghe "Bố" HUỲNH BÁ "TÀ" DƯƠNG nói tên "Ông Nội" và tôi chưa gặp mặt "Ông Nội" bao giờ. Nhưng 40 năm trước, "Anh Lư không lăn th́ không làm được việc lớn!" lời "Bố" tôi nói vẫn c̣n măi đấy. Và tôi đă lăn!

 

Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htmNh
ng con tàu đă đưa Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang đi và về...

H́nh 1 - Tháng 8 năm 1973, từ Sài G̣n ra Cam Ranh: Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-503 VŨNG TÀU; Hạm Trưởng là Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Lộc, Khoá 11 - Đệ Nhất BẢO B̀NH Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.

H́nh 2 - Tháng 11 năm 1973, từ Cam Ranh ra Nha Trang: Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-500 CAM RANH; Hạm Trưởng là Hải Quân Trung Tá Nguyễn Năng Thông, Khóa 7 - Đệ Nhất THIÊN XỨNG Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.

H́nh 3 - Tháng 4 năm 1975, từ Nha Trang về Cát Lái: Hải vận hạm (LSM - Landing Ship Medium) HQ-406 HẬU GIANG; Hạm Trưởng là Hải Quân Trung Tá Nguyễn Quốc Trị, Khoá 10 - Đệ Nhất NAM DƯƠNG Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.

H́nh 4 - Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư Lại Văn Lư, Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.

 

Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 10 năm 2012
(Lần cập nhật hoá mới nhất: Thứ Ba, Ngày 9 tháng 7 năm 2013
Latest update on:
Tuesday July 9, 2013.)

Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư LẠI VĂN LƯ
Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
1973-1975

P.O. BOX 151733, FORT WORTH, TEXAS 76108 - USA
Email:
LaiVanLy@yahoo.com
Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm

 

 

 

 

 


 

 

 

Subject: TIN MỪNG: Lại Văn Lư đă t́m được "Bố" HUỲNH BÁ "TÀ" DƯƠNG, ngày Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Ngày: Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012 
Kính gởi: Niên Trưởng NGUYỄN BỈNH ĐỨC, Khóa 25 - Đệ Tam DƯƠNG CƯU 

Kính chào Niên Trưởng, 

Em mới gọi số điện thoại Niên Trưởng cho em và gặp ngay "Bố" TÀ DƯƠNG! Hehehe!!! Mừng quá, nói chuyện xưa, chuyện nay, tùm lum... vui lắm! 

"Bố" TÀ DƯƠNG nói: - "Cho "Bố" gởi lời thăm Đức và cám ơn Đức đă giúp "Bố Con" liên lạc được với nhau sau 40 năm..." 

Em cám ơn Niên Trưởng rất nhiều. Em mới cập nhật hóa bài "40 NĂM SAU, LỜI "BỐ" NÓI VẪN C̉N MĂI ĐẤY!" Kính mời Niên Trưởng vào đọc và xem h́nh trên trang web (xin click vào): http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm 

Kính chúc Niên Trưởng cùng gia đ́nh khoẻ mạnh, an khang và hạnh phúc. 

Kính thư,

 

Em Lại Văn Lư

Email: LaiVanLy@yahoo.com

Website: 

http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm 

http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-NguoiHungPhanRang.htm 

 Trung-Tâm Huấn-Luyện Hải-Quân Nha-Trang
(http://saigonline.com/sqhq-k17/unic/hqvn-nt.htm )

Trung-Tâm Huấn-Luyện Hải-Quân Nha-Trang
(http://www.vietnamnavy.com/trungtamhlhqnt.html )

 

Khoá 1 :

9 Sinh-Viên

Khoá 2 :

16 Sinh-Viên

Khoá 3 :

23 Sinh-Viên

Khoá 4 :

15 Sinh-Viên

Khoá 5 :

23 Sinh-Viên

Khoá 6 :

21 Sinh-Viên

Khoá 7 :

46 Sinh-Viên

Khoá 8 :

50 Sinh-Viên

Khoá 9 :

38 Sinh-Viên

Khoá 10:

55 Sinh-Viên

Khoá 11:

82 Sinh-Viên

Khoá 12:

103 Sinh-Viên

Khoá 13:

87 Sinh-Viên

Khoá 14:

100 Sinh-Viên

Khoá 15:

108 Sinh-Viên

Khoá 16:

134 Sinh-Viên

Khoá 17:

136 Sinh-Viên

Khoá 18:

95 Sinh-Viên

Khoá 19:

272 Sinh-Viên

Khoá 20:

261 Sinh-Viên

Khoá 21:

269 Sinh-Viên

Khoá 22:

248 Sinh-Viên

Khoá 23:

282 Sinh-Viên

Khoá 24:

279 Sinh-Viên

Khoá 25:

186 Sinh-Viên

Khoá 26:

182 Sinh-Viên

Tổng-Cộng : 3120 Sinh-Viên

 

Mùa Xuân Sydney Năm 2001

Hải quân Trung Tá Nguyễn-Tấn-Đơn
(Khóa 11 - Đệ Nhất Bảo-B́nh)

Đính-Kèm
1 ) Phụ-Bản A Phóng-Đồ TTHL/HQ/NT
2 ) Sơ-Đồ Tổ-Chức TTHL/HQ/NT
3 ) Phóng-Đồ Các Khu-Vực Phụ Đối-Diện Quân-Trường
4 ) Sơ-Đồ Tổ-Chức Hệ-thống Tự-Chỉ-Huy Của Liên-Đoàn Sinh-Viên Sĩ-Quan

  

Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm

 

Thứ Tư, ngày 4 tháng 4, 2012

Kính Anh Đơn:

Hỡi ơi! Hôm nay Thứ Tư, ngày 4 tháng 4, 2012 Lư search "hai quan vnch" trên Internet mới biết anh đă qua đời. Tin buồn ghi trên website
http://www.hqvnch.net trong phần SINH HOẠT HẢI QUÂN; mà anh qua đời "tại tư gia Sydney hồi 10.50 tối ngày 22/03/2004", nghĩa là cách nay đă 8 năm! Anh Đơn ơi, Lư biết tin anh thật là quá trễ và bị shock, dù Lư vẫn hiểu cuộc đời là VÔ THƯỜNG.

Cuốn "ĐẶC SAN HẢI SỬ 2001" trên trang 1 anh đề "Mến tặng - 18. DEC. 2001" vẫn c̣n đây. Nh́n chữ viết tay của anh: "Anh Đơn" và chữ kư của anh bên dưới mà Lư ngậm ngùi... Vậy là chỉ có 2 năm và 3 tháng sau ngày anh gởi tặng Lư, anh đă bỏ lại tất cả... 

Tấm h́nh này là cũng của anh đă gởi tặng Lư cùng lúc với cuốn " ĐẶC SAN HẢI SỬ 2001", trong một phong b́ lớn anh gởi bằng Bưu điện, lúc đó Lư ở Chicago, tiểu bang Illinois, USA, c̣n anh ở Sydney, tiểu bang NSW, Australia, trong tháng 12 năm 2001:


Anh Đơn ơi, Lư chưa gặp mặt anh bao giờ; hôm nay lần đầu tiên Lư mới thấy tấm h́nh của anh trên trang web. Anh Đơn ơi, Lư xin đưa tay chào Anh Đơn lần cuối và xin cầu nguyện cho Anh được văng sanh nơi Miền Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A-DI-ĐÀ. 
Nơi đây Lư cũng xin chia buồn cùng tang quyến, và Gia Đ́nh Hải Quân Hàng Hải tiểu bang NSW Úc châu, dù quá muộn màng...

Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư Lại-Văn-Lư
Khóa 26 - Đệ Tam KIM-NGƯU - Ngành Chỉ Huy - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trangg
1973-1975

Lại Văn Lư
P.O. BOX 151733, FORT WORTH, TEXAS 76108 - USA
Email:
LaiVanLy@yahoo.com
Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm

------------------------------------------------------------

 

 

http://hqvnch.net/default.asp?id=92&lstid=71

TƯỞNG NHỚ

Chiến Hữu Nguyễn Tấn Đơn và Tinh thần người lính biển

      Hải quân Trung Tá Nguyễn Tấn Đơn (K11-Đệ Nhứt Bảo B́nh) mới vừa mệnh chung tại tư gia Sydney hồi 10.50 tối ngày 22/03/2004. Sự ra đi của anh Đơn không chỉ là nỗi mất mát đau buồn lớn lao cho gia-đ́nh thân quyến của anh mà c̣n là niềm tiếc thương cho tất cả thành viên trong Gia Đ́nh Hải Quân Hàng Hải tiểu bang NSW Úc châu. Sau một thời gian ổn định cuộc sống gia đ́nh, Anh đă mạnh dan dấn thân cho một gia đ́nh lớn hơn là Gia Đ́nh Hài Quân Hàng Hải NSW. Với nhiệt tâm và mang nặng tinh thần trách nhiệm, danh dự, niên trưởng Đơn trong nghĩa vụ là gia trưởng đă vừa nối kết t́nh huynh đệ áo trắng với nhau vừa đóng góp tích cực vào những sinh hoạt cộng đồng, khiến cho hầu hết mọi thành viên trong Gia Đ́nh không những cảm mến cá nhân anh mà c̣n hảnh diện với cộng đồng và hội đoàn chung quanh. Đơn cử môt lá thư tâm t́nh của một thành viên đă gởi đến anh sau ngày hội chợ Tết 2004 với nguyên văn nội dung sau đây :

Sydney, ngày 03/02/2004

Kính anh Đơn.
Xin tự giới thiệu tôi là bà xă của một thành viên trong gia đ́nh Hải Quân. Sau ba ngày hội chợ Tết mệt nhoài với công việc, sáng nay nhà tôi mới có dịp nhắc lại một số việc đă xảy ra trong những ngày nầy. Việc mà tôi thấy cảm động nhất và quyết định viết thơ nầy đến anh là: Sự hiện diện của anh cùng với anh chị em thành viên của Gia Đ́nh Hải Quân đang đăm nhiện công tác xoét vé cổng chợ Tết Cộng Đồng.
Tôi được biết anh đang lâm trọng bệnh, tay vẫn c̣n mang tag của bịnh viện, vậy mà trong ba ngày hội chợ Tết, anh với tư cách gia trưởng của Gia Đ́nh Hải Quân Hàng Hải NSW, đều có mặt nơi cổng kiểm vé để khuyến khích tinh thần các anh chị em trong gia đ́nh đang làm công tác thiện nguyện nơi đó. Cái h́nh ảnh anh gia trưởng đang trong t́nh trạng chửa bịnh lại ngồi trong xe lăn cùng các thành viên trong gia đ́nh làm cái việc phục vụ đồng bào, thật là một h́nh ảnh vô cùng cao đẹp cho những ai hiểu biết chuyện đang xẩy ra trong gia đ́nh HQHH, tôi nghĩ rằng những người trong ban chấp hành cộng đồng, các gia đ́nh quân đội bạn, các hội đoàn khác họ rất cảm kích gia đ́nh HQ lắm qua sự hiện diện của anh nơi cổng xoét vé.
Nhà tôi nói: anh cảm thấy hảnh diện là thành viên của gia đ́nh có một gia trưởng, một niên trưởng can đảm, gương mẫu như anh, riêng cá nhân tôi là một thành viên ăn theo cũng được hưởng lây niềm hảnh diện nầy.
Chúc anh và gia đ́nh được may mắn trong năm mới.

Trương thị Cần Thơ

    Sau tháng 4 năm 75 gảy súng cho đến nay, tinh thần anh vẫn là tinh thần người chiến sĩ áo trắng hào hùng khi xưa.
    Nằm trong bệnh viện, sức khoẻ yếu kém, anh vẫn xin xuất viện để cùng đồng đội và đồng bào tham dự đủ các ngày biểu t́nh chống Đài Truyền H́nh SBS/Sydney tŕnh chiếu phim thời sự tuyên truyền bịp VTV4 của Việt Cộng.
    Nằm trong bệnh viện, cơn đau vật vă, anh vẫn không từ bỏ ước vọng tái bản Đặc san Hải Sử lần thứ 4 với những phụ trang bổ túc giá trị. Anh thường nói, nếu không xuất bản, nhỡ ḿnh mất đi th́ mất tất cả, c̣n dịp đâu để lại cho hậu thế. Nhưng rất tiếc, anh chưa toại nguyện và có lẽ GĐ/HQHH/NSW sẽ thực hiện hoài bảo của anh.
    Anh đă nhiệt t́nh hổ trợ tinh thần và vật chất cho ban hợp ca Lướt Sóng để đóng góp vào những sinh hoạt đấu tranh của cộng đồng tị nạn.
    Đối với anh, người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, không có chữ CỰU v́ sứ mạng anh vẫn c̣n và chỉ chấm dứt khi Tập Đoàn chóp bu gian ác Cộng Sản bị dứt điểm trên quê hương.
    Anh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
    Ngưởng phục anh –  Tinh thần HQ/Trung tá Nguyễn Tấn Đơn bất diệt.
    Ngày anh vĩnh biệt ra đi, anh xứng đáng được tất cả thành viên trong Gia Đ́nh HQHH/NSW đă dành cho anh đầy đủ những nghi lễ trang trọng và đầy t́nh nghĩa như phủ Quốc Kỳ, Trực quan tài, khiêng quan tài..v.v...


Thành viên Gia Đ́nh HQHH/NSW thăm viếng và trực quan tài


Ban hợp ca Lướt Sóng thuộc GĐ/HQHH/NSW


Động quan và Hạ kỳ

ĐIẾU VĂN TIẾC THƯƠNG
HQ/Tr/Tá NGUYỄN TẤN ĐƠN
(
Gia-Trưởng GĐ/HQHH/NSW – Úc-châu)


Cùng cúi đầu tưởng niệm anh linh chiến hữu Nguyễn Tấn Đơn đă mệnh chung ngày 22 tháng 3 năm 2004 nhằm mùng 2 tháng 2 năm Giáp Thân tại Sydney.

Nhớ linh xưa
Là người anh cả trong GĐ/HQHH/NSW
Luôn bao dung bằng T́nh Huynh Nghĩa Đệ.
Là người chồng, người cha, ông nội, ông ngoại
đầy gương mẫu, đức độ gia thế.

Anh sinh ra tại miền duyên hải, 
Vùng đất thân thương - Thùy Dương Cát Trắng
Quanh năm sóng vỗ,
Biển nước mênh mông.
Anh lớn lên 
Trong t́nh yêu của quê hương và gịng sửa mẹ Việt Nam
Anh trưởng thành 
Bởi ḍng máu kiên cường bất khuất Hưng-Đạo Đại-Vương.

Trải qua thời huấn luyện tại Trung Tân Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.
Anh đă hiên ngang tiến bước, nối gót cha ông.
Từ địa đầu Bến-Hải đến mũi Cà-Mâu.
Từ vùng duyên hải ra tận hải đảo xa xôi:
Hoàng-Sa, Tiên-Sa, Trường-Sa
Sơn-Trà, Mỹ-Khê, Ḥn-Khói
Rồi Phú-Quốc, Côn-Sơn, Kiến-Vàng, Keo-Ngựa
Thổ-Châu, Nam-Du, Sơn-Rái
Tamatsu, Poulo Dama. Poulo Panjang
Anh đă mang sĩ khí người trai nước Việt
Cùng di sản kiêu hùng của những bậc tiền nhân
Làm hành trang đi xây lịch sử
Cởi ḱnh ngư Vạn-Kiếp tách bến ra khơi
Bảo vệ Tổ Quốc và lănh hải xa xôi.

Nhớ khi xưa:
Vũng-Rô mồ chôn giặc Cộng
Cửa Ba-Động d́m xác quân thù
Sóng 3 cấp 4 tàu lắc lư
Trái 5 phải 6 như sao Bảo B́nh
Anh ra lệnh, anh xuất binh
Nhẹ nhàng anh bảo trong t́nh đệ huynh.

Vùng 2 Duyên Hải, anh liên lạc không tuần từ căn cứ UTAPAO đến những Chiến hạm Radford DD446, Thiết Giáp Hạm USS New Jersey Đệ thất.
Từ Tây-Kết về Cam-Ranh. 
Từ Sa-Huỳnh đến mũi Kê-Gà, Sông-Cầu, B́nh-Ba, Phan-Rang, Phan-Thiết
Hải danh nào cũng biết đến tên anh
Anh hiên ngang trong những chuyến hải hành
Vượt Đại dương, xuyên qua đường Nhật đạo
Để mang về một tươi sáng cho trời Nam
Anh thường bảo: 
Thân thủy thủ với ngày đi tiếp nối
Đời lênh đênh theo năm tháng xa bờ.
Vâng! Đúng vậy anh Đơn ơi!
Ra Phú-Quốc ngày đêm tuần lănh hải
Về Nhà-Bè vận tải tiếp Đặc Khu
Chân chưa mỏi
Bước chưa chùn
Chí không nản
Một ḷng dạ đá gan vàng
Anh lại nhận lệnh xuôi về miền Tây
Sông Tiền, Sông Hậu.
Đồng-Tâm hậu cứ
Hải Đội 5 Duyên Pḥng chào đón anh
Nay Ba-Rài, Kim-Sơn, Phú-Túc
Cửa-Tiểu, B́nh-Đại, Cổ-Chiên
Mai Ba-Bèo, Đồng-Tháp, Thanh-Phong
Thạnh-Phú, Ḥa-Đồng, Cái-Th́a, Cai-Lây
Những địa danh chằng chịt sông ng̣i
Trên bắn sẻ
Dưới đặt ḿn
Biết bao hiểm trở
Nhưng anh vẫn hiên ngang, kiên gan, bền chí
Bảo vệ từng cửa biển, nhánh sông.

Nhưng anh hởi!
Một sớm mai có nắng vàng rực rỡ
Chợt vỡ vụng báo đến hung tin
Vận nước suy tàn
Triệu con tim tức tưởi
Tháng 4 đen năm ấy
Nghiệt ngă thay!
Oan ức thay!
Găy súng rồi c̣n chiến đấu sao đây?
Kẻ vào rừng
Người sa cơ trong lao tù ngục thất

Xót thay:
Chồn sa cơ, đành vén cánh nương vây
Chí làm trai, anh hùng bao quản
Khi quốc biến, gan vàng, dạ đá
Lúc sa cơ, mài chí vót cung trơn 
Nằm gai nếm mật chẳng sờn.
Bao năm ngục thất, căm hờn giặc Nô.
Trời phương Bắc dơi nh́n về bên ấy 
Đất miền Nam, biết mấy thuở trở về

May mắn thay! Anh đă trở về
Anh trở về t́m đường mài chí, vót cung, vượt biển t́m miền khách địa tự do
Úc-Đại-Lợi

Sống bên gia đ́nh nhưng ḷng vẫn mang nỗi buồn vong quốc.
Sẵn mang cái chí làm trai
Thề không bỏ cuộc, ngày mai trở về
Anh dấn thân
Nhận trách nhiệm
Qui tụ các chiến hữu đă một thời kiêu hùng cùng anh tách bến ra khơi.
Gia trưởng Nguyễn Tấn Đơn ơi!
Anh đă son sắt một ḷng
Nối nghĩa chi binh
Dù phong ba mấy độ,
Đường đấu tranh biết đâu là mệnh số.

Than ôi!
Giờ đây, gịng nước chảy về đâu?
Có về Đông-Hải hay Bồng-Hồ Lăng-Uyễn?
Có về Nha-Thành hay biển vàng khơi?
Biết là thăng giáng nơi nào?
Trôi về cố quận hay vào Bồng Lai?

Anh Đơn ơi!
Sinh là kư, tử là qui
Phận dù không gác khói đài mây
Danh anh dậy ngàn cây nội cỏ.

Ôi! kiếp nhân sinh là thế
Như bóng đèn, như gió thổi, như mây trôi.
Như là huyển ảo xa xôi.
Xem ra một cuộc phù du vô thường
Nhớ đến anh, mà ḷng tê tái
Nghĩ về anh, giọt lệ ngắn dài
Anh đi để lại cho ai? 
Ai người côi cút, ai người bơ vơ

Ôi! Tạo hóa khéo vẽ bày
Xót xa quá, kẻ c̣n người khuất

Giờ đây,
Chúng tôi xin nghiêng ḿnh
Trước vong linh người khuất núi,
Hồn phách anh có linh thiêng
Xin về đây chứng giám
Cho hương thơm, lửa sáng
Phù hộ GĐ/HQHH/NSW
Tiếp tục con đường nối nghĩa chi binh
Xin hảy dẩn đường chỉ lối
Để con tàu lướt sóng ra khơi trở về nơi cố quận
Quê hương thanh b́nh.

Nguyện cầu hương linh anh sớm siêu sanh tịnh độ.
Anh có linh, xin hưởng

Vĩnh biệt anh

Sydney, ngày 29 tháng 3 năm 2004


Trịnh Hoàng Sa biên soạn

 

 Lực-Lượng Duyên-Pḥng 213
http://www.hqhh.macdinhchi71.com/tailieu/lucluongduyenphong.htm

Mùa Xuân Sydney Năm 2000
Nguyễn-Tấn-Đơn Nhắn tin:

Chúng tôi (Vũ Hữu San) nhận được bản tin này sau những ngày nằm ICU Bệnh-Viện USC: 

"Chuan-Uy Hai Quan Vơ Gia Ry Quan noi Truong HQ 4 trinh dien Ham Truong Vu Huu San. Sau tran hai chien Hoang-Sa, thuyen chuyen ve lam Huan luyen vien Hang hai tai Trung tam Huan luyen Hai-Quan Nha-Trang; Xin duoc lien lac voi quy vi."

 

Ai biết Ông Ry ở đâu, xin cho biết để Anh Em Vơ/Vũ chúng tôi được gặp nhau lúc tuổi đă về chiều. 
(vuhuusan@yahoo.com
)
Hải Quân Trung Tá Vũ-Hữu-San (Khóa 11 - Đệ Nhất BẢO-B̀NH)

(Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm)

 

 

 


 

Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm

 

NHẮN TIN:

Kính thưa quư Anh, quư Chị:

Có thân nhân từ năm 1975 đến nay vẫn chưa t́m ra được một Trung Uư Sĩ Quan Đặc Biệt, có tên trên "Danh Sách SQ/ĐB chưa xác định được khoá nào" trang 169, NGƯỜI THỨ 40 TRÊN DANH SÁCH NÀY, của Đặc San Hải Sử - 2001 - Thân Hữu Hải Quân NSW Sydney: Trung Uư Hải Quân VŨ VĂN PHÚ.

Anh PHÚ đă đi tàu HQ 505 qua SUBIC BAY trong cuộc di tản 30/4/1975.

 

Trung Uư Hải Quân VŨ VĂN PHÚ (Sĩ Quan Đặc Biệt) đă phục vụ trên HQ 505 từ năm 1974. Trong cuộc di tản 30/4/1975, anh PHÚ đang phục vụ trên tàu HQ 505 và cùng tàu qua SUBIC BAY.


Dương vận hạm (LST - Landing Ship Tank) HQ-505 - Nha Trang


Quư Anh, quư Chị biết Trung Uư Hải Quân VŨ VĂN PHÚ (Sĩ Quan Đặc Biệt) ở đâu xin vui ḷng email đến laivanly@yahoo.com  .

Xin cám ơn tất cả quư Anh Chị.

Kính chúc quư Anh Chị vui, khoẻ và hạnh phúc.


Kính thư,

Lại Văn Lư

Email: laivanly@yahoo.com 
Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm  

 

Nhắn t́m Trung-Úy Vũ Văn Phú, HQ-505

 

Chuyện đă 40 năm, người Em gái sông Cửu Long mà Anh từng gặp gỡ nơi ngă sáu Phù Đổng vẫn c̣n nhớ Anh.
Xin nhắn Trung-Úy Vũ Văn Phú, SQ Dương-Vận-Hạm HQ-505 và bạn bè biết tin-tức Trung-Úy Phú:
... Phú là kỷ niệm đẹp của một thời học tṛ, mà mổi khi nhớ lại, vẫn khiến em bồi hồi dù em không c̣n trẻ nửa. Em muốn hỏi thăm Phú, mong rằng Phú hiện có cuộc sống b́nh yên và hạnh phúc...
 

Chuyện đă 40 năm ....

Chuyện đă 40 năm, khoảng thời gian quá đủ để một người trẻ tuổi già đi, trí nhớ bắt đầu giảm sút. Nhưng kỷ niệm, vốn như tên gọi, lại thuộc về quá khứ, mà người lớn tuổi th́ luôn nhớ về quá khứ. Khi đó em chỉ là con nhỏ học tṛ lớp 12 ban toán. Anh có nhớ ở Saigon chổ ngă sáu Phù Đổng có mấy xe bán bột chiên rất ngon không? Học tṛ thường hay tụ tập sau giờ học. Em cũng không ngoại lệ. Một buổi chiều tan học về em và đứa bạn ngồi ăn ở đó, có hai ông HQ vô quán, bàn nào không ngồi lại ngồi bàn em. Mắc cỡ ăn không ngon và cũng không dám chuyện tṛ tía lia cùng bạn, lâu lâu ngước lên lại thấy một ông nh́n ḿnh cười cười. Ông này mặc đồ xanh tím, vai áo gắn Alpha và ( h́nh như) hai gạch. Ông kia mặc đồ xanh biển h́nh như là Trung sĩ. Ông Tr/sĩ gọi ông kia là Tr/uư. Em khều bạn, ăn nhanh về thôi, nhưng hai ông ăn c̣n nhanh hơn ḿnh. Lính mà. Chia tay bạn, em chạy xe ra đường Trần Hưng Đạo để về nhà ḿnh, xe dừng chờ đèn th́ em đă thấy hai ông HQ chạy sát theo em. Ông Tr/sĩ chở ông Tr/uư cũng bằng Honda Dame. Tr/uư hỏi:" nhà Chi ở đâu?" em giật ḿnh, sao biết tên ḿnh vậy ta? Chắc hồi năy nghe bạn em kêu thôi. Em không trả lời nhưng khi quay lại nh́n, thấy Tr/ uư cũng không có ǵ đáng sợ lắm. Nhà em ở trong một con hẽm rộng yên tĩnh thuộc Quận Nh́ (giờ là Quận Nhất). Em vào nhà khoảng 10 phút th́ nghe má em kêu Chi có bạn t́m. Em bước ra. Trời ạ, Trung uư đang đứng trước mặt em, trong sân nhà em, tự tin như đă là bạn thân của em từ lâu lắm rồi. Trung uư đứng tựa lưng vào gốc ngọc lan, tay cầm chặt một nắm hạt dưa chắc hẵn vừa mua ở tiệm tạp hoá đầu hẽm nhà em. H́nh như Tr/ uư muốn nhờ nắm hạt dưa để có thêm b́nh tỉnh. Trung uư nh́n em, đôi mắt trầm lắng, thiết tha như chịu lổi. Em không c̣n cách nào khác hơn đành mời Trung uư và Trung sĩ vào nhà, em phải làm ra vẽ tự nhiên đễ má em yên tâm. Trung uư tự giới thiệu ḿnh tên Phú, Trung uư HQ đi tàu HQ 505. Sau một chuyến hải hành, tàu cập bến Bạch Đằng, Trung uư lên bờ rong chơi. Câu chuyện giửa cô học tṛ lớp 12 và anh Trung uư chỉ xoay quanh chuyện tàu bè, sông biển mà Phú có vẽ rất say mê. Phú c̣n nhiệt t́nh giải thích cho học tṛ biết sự khác nhau giửa HQTr/uư và Tr/uưHQ như thế nào. Phú cũng tự nhận đă mua hạt dưa ở tiệm đầu hẽm để hỏi thăm nhà em. Phú nói em phải giỏi toán mới dám học ban B. Em trả lời c̣n anh chắc cũng giỏi tấn công nên mới dám xông vào nhà người ta như vậy. Phú cười hiền hoà: anh tin Chi không nở đuổi anh. Ḿnh cùng dân đồng bằng sông Cửu Long mà (trước đó Phú nói gia đ́nh Phú ở Cần Thơ; c̣n em, ba má em đều sinh trưởng ở Vĩnh Long). Trước khi ra về Phú để lại cho em danh thiếp mang tên Vũ Văn Phú với lời dặn tàu anh c̣n cập bến Bạch Đằng một, hai ngày nửa. Nhưng em đă không xuống bến BĐ. Tàu nhổ neo lúc nào em không biết. Trời Saigon đă vào mùa hạ. Em có kỳ thi Tú tài trước mặt, em không muốn ḿnh đạp nhầm vơ chuối. Nhưng đôi khi trong những bài toán h́nh học không gian, nhũng phương tŕnh đại số lại ẩn hiện đôi mắt ấy, đôi mắt thiết tha của Phú.


Em đậu Tú tài, em vào Đại học. Khoảng tháng 4/1974, lúc đó em đang học năm thứ 1 Đại học Luật khoa, HQ505 lại cập bến Bạch Đằng, Phú t́m gặp em. Vẫn vu vơ chuyện trường chuyện lớp, chuyện tàu bè sóng to gió lớn, chẳng đứa nào nói đến chuyện t́nh yêu dù t́nh yêu của ai đó, không phải cúa ḿnh, như t́nh yêu trong phim Love Story chẳng hạn. Giờ nghĩ lại em thấy ngày đó ḿnh thật ngây thơ và Phú cũng hiền lành quá đổi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Phú ở Saigon em có xuống bến BĐ đứng trên cầu nh́n con tàu 505 to lớn, nh́n thấy Phú bước ra từ đó, oai phong và hùng tráng. Một lần như vậy rồi thôi. Chỉ có vậy mà thôi. Rồi tàu lại đi . Và Phú lại đi. Chẳng ai hứa với ai một điều ǵ. Em ở lại Saigon với Giăng đường Đại học, em làm thơ và viết báo. Nổi nhớ về con tàu 505 biến thành những bài thơ, tạp văn đăng rất đều trên báo Dân Luận, Đông Phương có ghi đề tặng, nhưng có lẽ lúc đó tàu đang ở biển khơi nên Phú không đọc được. Cho đến khi Saigon nổi sóng. Phú và con tàu thân yêu của Phú đi đâu, về đâu giửa cơn giông tố đó, làm sao em biết được, khi em và Phú cách nhau muôn trùng hải lư và em th́ nhỏ bé giửa biển đời mênh mông. Em ở lại và em cố quên. Những bài thơ, bài báo em cắt dán vào cuốn sổ tay, em cất cuốn sổ tay vào ngăn cuối cùng của tủ sách, vào ngăn thăm thẳm nhứt trong kư ức của ḿnh. Nhiều năm sau tháng Tư đó, em lấy chồng. Em nhớ có đọc ở đâu đó 2 câu thơ: "...Em và anh, mỗi người một đám cưới. Riêng rẽ họ hàng, riêng rẽ buồn vui...". Em nghĩ Phú cũng đă như em, chẳng ai chờ ai, đợi ai; và chắc hẵn Phú cũng đă riêng rẽ một cuộc đời. Cho đến khi em đọc được "Kỷ niệm với con tàu máu 505" của Nhà văn Điệp Mỹ Linh, sự tàn ác của chiến tranh, nổi thống khổ, đau thương của những người lính, của những dân lành được phơi bày trần trụi, tận cùng với nước mắt và máu hoà lẫn trên con tàu hùng tráng năm xưa em từng biết. Em đọc và em sợ hăi từng con chử. Em sợ bài viết có nói về MỘT CÁI CHẾT MANG TÊN LÀ PHÚ nhưng điều đó đă không xăy ra. Em tự hỏi khi đó Phú ở đâu, c̣n trên tàu hay đă về đơn vị khác? Phú có b́nh yên không? Em chỉ muốn biết một điều như vậy. C̣n lại, tất cả đều đă..."ngày xưa". Em chỉ muốn giữ lại h́nh ảnh một anh chàng SQHQ cao cao, tay cầm nắm hạt dưa, đứng hiên ngang giửa sân nhà em trong nhạt nhoà bóng tối thơm nồng hương ngọc lan. Em cũng muốn giữ lại trong kư ức ánh mắt dịu dàng, thiết tha đă từng đôi lần làm em khó ngủ.


Em cũng không muốn Phú gặp em lúc này, khi em đă không c̣n là con nhỏ ăn bột chiên ở ngă sáu Saigon, học Tú tài ban Toán mà Phú từng biết. Em đă không c̣n là "Người Của Muôn Năm Củ".


Ở đâu đó trên hành tinh này, dù có đọc được hay không những ḍng tin nhắn, em vẫn cầu mong Phú b́nh yên và hạnh phúc.

 

Chi 

Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm  Phó Đề Đốc Nguyễn Hữu Chí Kể Về Cuộc Hải Tŕnh Cuối

Phó Đề Đốc Nguyễn Hữu Chí
(Khóa 3 -
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG)

 
Trong loạt bài “Chiến trường Việt Nam, 30 năm nh́n lại” đăng trên VB cách đây hai năm, chúng tôi đă lược tŕnh về hoạt động của Hải quân VNCH vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, một phần của bài báo kỳ đó có trích lại vài đoạn bài hồi kư của phó đề đốc Nguyễn Hữu Chí phổ biến vào giữa năm 1988 trên tạp chí KBC. Phó đề đốc Chí đă qua đời tại Hoa Kỳ vào mùa hè 1988 khi báo KBC chuẩn bị đăng bài hồi kư của ông. Từ cuối thập niên 50 đến những năm đầu của thập niên 70, ông là tác giả nhiều bài thơ hay đăng trên các tạp chí, tuần báo ở Sài G̣n với bút hiệu Hữu Phương.

Trong số báo kỳ này, VB trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài tóm lược toàn bộ nội dung hồi kư của phó đề đốc Nguyễn Hữu Chí kể về cuộc hải tŕnh cuối cùng của ông và đồng đội. Do bài hồi kư khá dài, trong phạm vi trang báo, chúng tôi cố gắng lược ghi lại những điểm chính, trong đó có một số chi tiết chưa tŕnh bày trong loạt bài trước, và phần bổ sung vài chi tiết dựa theo tài liệu kư của cựu trung tướng Trần Văn Đôn, nguyên Phó Thủ tướng kiên Tổng trưởng Quốc pḥng cuối cùng của VNCH.

Vương Hồng Anh


* Câu chuyện giữa ông Dương Văn Minh và Tư lệnh Hải quân
Theo lời của cựu trung tướng Trần Văn Đôn ghi lại trong hồi kư, vào ngày 29 tháng 4/1975, trước t́nh h́nh bi đát tại Sài G̣n, khoảng 10 giờ sáng, phó đô đốc (3 sao) Chung Tấn Cang, tư lệnh Hải quân, đă báo cho ông Dương Văn Minh biết hiện tàu bè của Hải quân đủ để cho chính phủ và binh sĩ xuống miền Tây (các tỉnh ở Hậu Giang), Phú Quốc, Côn Đảo nhưng ông Minh cho biết chính phủ đang lo thương thuyết. Đến 4 giờ 30 chiều ngày 29/4/1975, ông Brochand, cố vấn chính trị ṭa đại sứ Pháp đă báo cho ông Dương Văn Minh biết là Cộng sản Hà Nội không chịu nói chuyện với chính phủ của ông Minh nữa. 5 giờ chiều, ông Minh gọi phó đô đốc Chung Tấn Cang đến gấp. Ông Cang đă cử phó đề đốc (1 sao) Diệp Quang Thủy, tham mưu trưởng Hải quân, gặp ông Dương Văn Minh. Ông Minh nói với vị tham mưu trưởng Hải quân:
- Tôi trao cho Hải quân toàn quyền hoạt động.

Ông Minh cũng nhờ phó đề đốc Thủy cho bà Minh và người con rễ là đại tá Nguyễn Hồng Đài, nguyên Trưởng khối Kế Hoạch của Tổng cục Tiếp vận, đi theo tàu Hải quân. Bà Minh nói nếu ông Minh không đi th́ bà ở lại, c̣n đại tá Đài th́ người vợ đă rời Việt Nam sang Pháp trước đó vài ngày nên đă đi theo Hải quân. Ông Minh cũng nhờ Hải quân đưa giùm trung tướng Mai Hữu Xuân, chuẩn tướng Nguyễn Thanh Hoàng và con gái ra khỏi Việt Nam. Trung tướng Xuân nguyên tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia kiêm đô trưởng Sài G̣n trong thời ông Minh làm chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách Mạng từ 2/11/1963 đến 30/1/1964, sau đó bị tướng Khánh bắt giam, đến tháng 11/1964 được tướng Khánh bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Chiến tranh chính trị, nhưng chỉ hai tháng sau th́ tướng Khánh cho giải ngũ; chuẩn tướng Nguyễn Thanh Hoàng từng giữ chức vụ tư lệnh Sư đoàn 7, tư lệnh phó lănh thổ Quân khu 2, cuối cùng là chánh thanh tra cấp quân đoàn, bị tổng thống Thiệu cho giải ngũ vào tháng 4/1974.

* Giờ thứ 25 của Hải quân VNCH
Theo hồi kư của phó đề đốc Nguyễn Hữu Chí, Phụ tá Hành quân Biển của Tư lệnh Hải quân, những giờ cuối cùng của Hải quân VNCH được ghi lại như sau.
“Tám giờ tối nay, nước bắt đầu lớn, chúng ta sẽ nhổ neo.” Đó là lệnh của thượng cấp, từ một vài ba nhân sự ṇng cốt của bộ Tư lệnh Hải quân. Lúc đó là 10 giờ ngày 29/4. Từ lúc sau 10 giờ cho đến khi phó đề đốc Chí rời văn pḥng của ông ở Tân Cao Ốc, gần 5 tiếng đồng hồ trôi qua trong sự bâng khuâng vô tả của vị phó đề đốc này. Trong tâm trạng chênh vênh đó, chính ông trong cương vị Phụ tá Hành quân Biển cũng chẳng biết phải hành động như thế nào để khi tự chấm dứt nhiệm vụ, những phương tiện đặt thuộc quyền sử dụng của ông sẽ bị phá hủy. Ông nghĩ dến Trung tâm Hành quân, lúc nào cũng có phiên trực mươi người. Trưa ngày này, phiên trực chỉ c̣n thưa thớt vài nhân viên. Phó đề đốc Chí vẫn c̣n 2 sĩ quan, đó là chánh văn pḥng và tùy viên ở bên cạnh ông.

Vào những giờ phút đó, phó đề đốc Chí nghĩ đến hai bà chị của ông. Ông tự hỏi hai người thân t́nh của đời ông sẽ phải sống thiếu vắng ông đến bao giờ. Hai chị ông ở bên kia Khánh Hội làm sao ông vù được qua đó để giă từ trong giờ thứ 25 này. Ông sực nhớ ông c̣n 50 ngàn đồng giấu trong một ngăn kéo bàn viết. Vội vàng ông móc mớ bạc đó ra, gói kỹ lại, biên mấy chữ nhờ cha Tuyên úy trao hộ về Tân Qui. Xong phần việc t́nh cảm, ông quay về với thực tại. Kể lại tâm trạng lúc đó, phó đề đốc Chí viết: “Vẫn là một thứ băn khoăn, bối rối, chứ không phải là một thực tại rơ ràng chi hết. Duy có việc ra đi là khẳng định rồi. Nhưng từ lúc nhận lệnh cho đến khi nhổ neo, nếu phải chờ khi màn đêm phủ xuống th́ quá lâu. Mười tiếng đồng hồ nữa, mười tiếng để triệt tiêu cơ cấu, phá hủy sự sản hay chỉ để trôi qua trong tuyệt vọng" Một lúc nào đó tôi nhất quyết phải làm vỡ đổ trung tâm Hành quân, phương tiện chỉ huy của tôi đó. Tôi nhờ một hạ sĩ quan đi t́m cho tôi một ít lựu đạn lân tinh. Một lát sau người ấy trở lại báo cáo không t́m được. Thế là ư định phá vỡ cơ sở đặt dưới phần nhiệm của tôi không thành...”

Vào khoảng trước 3 giờ, phó đề đốc Chí rời văn pḥng, ông định làm một ṿng quan sát t́nh h́nh rồi trở lại. Trong thâm tâm ông, giờ khởi hành vẫn đúng như thượng cấp ấn định. Thế rồi khi đến ngang cổng Hải quân Công xưởng, ông thấy rất đông binh sĩ cùng thân nhân tụ tập. Quân nhân không chỉ là Hải quân mà c̣n từ các binh chủng khác nữa. Họ mang theo vũ khí cho ông cảm tưởng đây là một cuộc chuyển binh đang chờ đợi nhập bến tàu. Quả thật họ đang chờ đợi được tháo cổng không phải để từ trong ra mà từ ngoài vào. Thay v́ về khu cư xá, phó đề đốc Chí rẽ vào cổng Hải quân Công xưởng. Sĩ quan trực nhận lệnh của ông mở cổng cho đoàn người di tản tuần tự đi vào, tự bỏ vũ khí lại rồi tuần tự xuống tàu. Thấy mọi sự đâu vào đó, phó đề đốc Chí rời khu Công xưởng quay về bến Bạch Đằng. Ông đi ngược lại với ḍng người tuôn vào từ phía đường Tự Do và Hai Bà Trưng. Làn sóng người lúc bấy giờ không xuôi về Hải quân Công xưởng nữa mà lại rẽ vào cầu B có ba chiến hạm lớn cặp tại đó: DER 1, WHEC 3, WHEC 2 tuần tự từ trong ra ngoài.

Phó đề đốc Chí mang trên người áo giáp, trên đầu đội mũ lưỡi trai, chen vào đám đông đến gần hạm kiều HQ 1. Ông hét to: Khoan cho lên tàu, hăy giữ họ trên tàu. Lúc đó, phó đề đốc Diệp Quang Thủy, tham mưu trưởng Hải quân cũng có mặt ở đó. Ông cũng hét to lên: Khoan cho bất cứ ai lên tàu. Thế nhưng không ai ngăn cản được đám đông lúc này, nên cả hai vị phó đề đốc đành rồi khỏi cầu B. Phó đề đốc Chí hỏi phó đề đốc Thủy bây giờ tính ra sao, có cho gia đ́nh xuống tàu không" Phó đề đốc Thủy lắc đầu bảo không. T́nh thế hỗn độn mỗi lúc một hơn. Hai phó đề đốc chia tay. Phó đề đốc Chí vội vàng rẽ xuống cầu Đô Đốc nơi đang có một vài tiểu đỉnh cặp không rơ để nghỉ ngơi hay chờ lệnh ai. Anh em trên chiến đỉnh nhận diện ra ông. Ông thấy thủy thủ đoàn chiến đỉnh rất b́nh tĩnh, hầu như không tỏ chút ǵ lo âu sợ hăi.

Phó đề đốc Chí nhờ chiến hạm đưa ông đi quan sát một ṿng trên khoảng sông Sài G̣n. Nước đang c̣n giựt ṛng khá mạnh. Từ mạn sông nh́n lên bờ phía ngoài nút chận Bạch Đằng, người ào tới một lúc một đông. Ông nh́n rơ chiếc WHC 2. Ông nghĩ đến giờ ra đi sẽ nhập hạm ở tả mạn tức là sẽ nhờ tiểu đỉnh này cặp vào và lên tàu bằng thang giây.

Đêm 29/4, phó đề đốc Chí có mặt trên HQ 2, tàu này xem như tách bến trước tiên và hướng về điểm hẹn ở Côn Đảo. Tiếp đó là các tàu khác. Chiều 30/4/1975, cả hạm đội đă mặt tại điểm hẹn. Các các phó đề đốc, sĩ quan cao cấp của Hải quân trên các chiến hạm di tản được mời sang soái hạm chỉ huy Tư lệnh Hải quân. Tại cuộc họp này, phó đô đốc Chung Tấn Cang cho lệnh toàn Hạm đội phải rời khỏi Côn Sơn càng nhanh càng tốt. Phó đề đốc Chí vẫn đi trên chiến hạm HQ 2 (WHEC 2). Ngay trong ngày đầu tiên của cuộc hải tŕnh, tàu HQ 2 đă phải nhận đến ba lệnh của Tư lệnh Hải quân. Lệnh đầu tiên là quày lại Côn Đảo để bốc vài trăm người trên chiếc xà lan. Đến chiều cùng ngày, HQ2 nhận thêm lệnh thứ hai là cứu thủy thủ đoàn và số người tị nạn trên tàu HQ 402 bị liệt máy; lệnh thứ ba đến vào buổi tối, đó là chiến hạm HQ 2 gịng dây kéo chiến hạm HQ 329. Cuộc hải hành vượt trùng dương của cả đoàn tàu bắt đầu sau khi HQ 329 được lôi xểnh chạy ở phía sau. Với vận tốc 7 gút một giờ, đoàn tàu phải mất 7 ngày mới đến Phi Luật Tân.

Giữa đêm đầu hành tŕnh, vị trung tá Hạm trưởng báo cho phó đề đốc Chí là xin lệnh của soái hạm cho tàu HQ 2 tách khỏi đoàn tàu để chạy nhanh hơn. Lư do rất quan trọng là nước ngọt bị lộn dầu, nên nước uống trở nên khan hiếm. Phó đề đốc Chí do dự măi nhưng sau cùng chính ông thảo công điện sang soái hạm xin Tư lệnh Hải quân giải tỏa vị trí, không chờ hồi âm, ông đồng ư cho hạm trưởng gia tăng vận tốc từ bảy lên 10 gút một giờ. Sau đó, soái hạm hồi đáp công điện là không đồng ư nhưng phó đề đốc Chí lờ đi.

Ghi lại sự việc này, phó đề đốc Chí viết như sau: “Có lẽ lần đầu tiên tôi bạo gan, không thi hành một mệnh lệnh. Tôi chợt nghĩ đến HQ 802 đă im lặng vô tuyến và trên đó đă có 2 vị phó đề đốc. Chiến hạm này đă rời Vũng Tàu từ sáng 30 trực chỉ Subic, tức là không qua điểm tập trung ở Côn Đảo. Nếu tôi bị ghép vào tội bất tuân thượng lệnh, tôi tự nghĩ giờ thứ 25, thoát được cứ thoát. Chúng tôi đang cơng một thằng bạn trên vai, HQ 329 cũng nặng nề lắm! Mà nặng nề hơn nữa, có lẽ là sự thua bại đang dày ṿ trong tâm trí mọi người buộc tôi im lặng, nhưng vẫn muốn khẩn khoản kêu lên: Hăy tháo gỡ xiềng xích cho nhau khi xiềng xích quân thù đă phủ xuống quê hương dân tộc của chúng ta rồi!”

Tách khỏi đoàn tàu, HQ 2 lướt nhanh, khoảng trưa thứ hai của cuộc hải tŕnh, th́ có một tiếp liệu hạm của Hải quân Hoa Kỳ hải hành song song. Khi chỉ c̣n cách Subic chỉ một ngày đường, tàu Hoa Kỳ yêu cầu HQ 2 cho họ chuyển sang một sĩ quan liên lạc. Đó là một thiếu tá. Vị sĩ quan này tŕnh diện phó đề đốc Chí, ông ta mang theo đầy đủ lương thực cá nhân và máy truyền tin liên lạc với chiến hạm gốc. Đêm 4 rạng ngày 5/5/1975, khi gần đến Subic, thủy thủ đoàn cùng quân dân tỵ nạn trên tàu phụ lực nhau quăng ném súng đạn xuống biển. Từ dưới hầm sâu, hàng trăm viên đạn đại pháo loại 5 inch được kéo lên boong tàu. Các hầm chứa đạn được bốc dỡ trống trơn trước sự chứng giám của sĩ quan liên lạc Hoa Kỳ. Hoàn tất việc giải giới mới vào điểm neo được.

Khi trời vừa hững sáng, phó đề đốc Chí được báo cáo là súng đạn đă được quăng trọn xuống biển trừ cổ đại pháo 5 inch. HQ2 từ từ vào điểm neo ấn định. HQ 802 đă có mặt ở đó tự bao giờ, và không c̣n một ai trên đó. Một chiếc LCM-8 thuộc căn cứ Hải quân Hoa Kỳ Vịnh Subic cặp bên tả mạn HQ 2. Phó đề đốc Chí và các tướng lănh quá giang được yêu cầu vận thường phục để rời tàu. Riêng phó đề đốc Chí được Hải quân Hoa Kỳ dành cho một danh dự cuối cùng: Một Hải quân đại tá Hoa Kỳ trong bộ tiểu lễ trắng đón chào ông tại cầu bến và đưa lên một chiếc Sedan đen do một thủy thủ lái. Các tướng lănh khác cùng gia đ́nh lên xe bus rồi cả đoàn tiến về trại tiếp cư.

Trước đó, khi c̣n ngoài hải phận Phi Luật Tân, tất cả quân dân tỵ nạn đi trên tàu HQ2 đă cùng với thủy thủy đoàn và ban chỉ huy chiến hạm đă làm lễ hạ kỳ Việt Nam Cộng Ḥa. Buổi lễ diễn ra rất đơn giản nhưng cũng rất lịch sử. Lần cuối cùng, những người lính Hải quân VNCH của chiến hạm HQ2, trong nghi thức quân cách, làm lễ hạ quốc kỳ, bỏ lại đằng sau quê hương và quăng đời hải nghiệp. Ghi lại giây phút lịch sử đó, phó đề đốc Nguyễn Hữu Chí viết: Niềm đau ly xứ lẫn mất mát không c̣n ǵ xót xa và bẽ bàng khi nh́n thấy lá quốc kỳ vàng ba sọc đỏ bị ép phải ĺa bỏ vị trí của nó. Quốc dân ly tán. Quốc tịch xóa bôi. Mặc dù không vĩnh viễn nhưng sự việc đă xảy ra ngoài ư muốn của con người.

 Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm  

Tường-Thuật Trận Hải-Chiến Lịch-Sử Hoàng-Sa (Cập Nhật)
Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc
(Khóa 5
- Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang)Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc
(Khóa 5 - TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
)
Hải Đội Trưởng Hải Đội III Tuần Dương HQVNCHLời Mở Đầu : Đại Tá Hà Văn Ngạc, Hải Đội Trưởng Hải Đội III Tuần Dương HQVNCH, người chỉ huy trận hải chiến tại quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974, đă đột ngột từ trần tại Dallas, Texas vào ngày 12 tháng 2 năm 1999, hưởng thọ 64 tuổi. Trong suốt 10 năm trước đó, chúng tôi ( Chủ biên Nguyệt san Đoàn Kết ) liên lạc rất thường xuyên với Đại Tá Ngạc để yêu cầu ông viết về trận hải chiến Hoàng Sa, nhưng v́ nhiều lư do, ông vẫn do dự. Măi tới cuối năm 1998, vào dịp Lễ Giáng Sinh, ông mới gửi tới Ṭa Soạn Nguyệt San Đoàn Kết bài "Tường Thuật Về Trận Hải Chiến Hoàng Sa" do chính ông viết nhân dịp kỷ niệm 25 năm trận đánh lịch sử này. Ngoài ra, ông cũng đă cho phép chúng tôi phỏng vấn và cung cấp nhiều h́nh ảnh hiếm có cùng những chi tiết qúi báu về vị trí của các chiến hạm tham chiến để Ṭa Soạn có thể sửa lại các phóng đồ về trận hải chiến cho thêm chính xác.

 

Đúng 25 năm trước, vào mùa Xuân Giáp Dần năm 1974 , Hải Đội Trưởng Hà Văn Ngạc đă anh dũng chỉ huy các chiến hạm Hải Quân VNCH chận đánh quân xâm lăng Trung Cộng tại Hoàng Sa. Giờ đây, hương linh chiến hữu Hà Văn Ngạc vừa trở lại với Hoàng Sa để tiếp tục bảo vệ chủ quyền chính đáng của Tổ Quốc Việt Nam tại Biển Đông.


Trần Đỗ Cẩm
Chủ Nhiệm Nguyệt San Đoàn Kết, Austin Texas


 *
Đôi lời trước khi viết
 

Đă 25 năm kể từ ngày tôi tham-dự trận hải-chiến Hoàng-Sa, tôi chưa từng tŕnh bầy hay viết mô-tả lại về trận đánh này, ngay cả có nhiều lần tôi đă thất hứa với các bậc tiên-sinh yêu-cầu tôi thuật lại chi-tiết của cuộc đụng-độ. Dù thắng hay bại, chỉ có một điều duy-nhứt không thể chối căi được là các chiến-hữu các cấp của Hải-quân Việt-Nam Cộng-Ḥa trong trận hải-chiến đă anh-dũng chiến-đấu bằng phương-tiện và kinh-nghiệm có trong tay để chống lại một kẻ xâm-lăng truyền-kiếp của dân-tộc hầu bảo-vệ lănh-thổ của Tổ-quốc. Trước một thù-địch có sức mạnh gấp bội, dù cuộc-chiến có hạn-chế hay kéo dài hoặc mở rộng, phần cuối là chúng ta vẫn phải tạm lùi bước trước các cuộc cường-tập của đối-phương để t́m-kiếm một cơ-hội thuận-tiện khác hầu khôi-phục lại phần đất đă bị cưỡng-chiếm.


Hôm nay nhân ngày Tết Kỷ-Măo, tôi viết những gịng này để tưởng-niệm anh-linh các liệt-sĩ đă hy-sinh khi cùng tôi chiến-đấu chống kẻ xâm-lăng trên các mảnh đất xa vời của Quốc-Tổ, một số đă vĩnh-viễn nằm lại trong ḷng biển Hoàng-Sa như để thêm một chứng-tích lịch-sử của chủ-quyền quốc-gia, một số khác đă bỏ ḿnh trên biển cả khi t́m đường thoát khỏi sự tàn-bạo của người phương bắc.


Có nhiều chiến-hữu Hải-quân đă từng hăng-say viết lại một trang-sử oai-hùng của Hải-quân và toàn Quân-lực Việt-Nam của nền Đệ-Nhị Cộng-Ḥa, nhưng đă thiếu-xót nhiều chi-tiết chính-xác mà vào những năm trước 1975 chưa được phép phổ-biến, và cũng v́ phải lưu-lạc khắp thế-giới tự-do nên các chiến-hữu đó đă không thể liên-lạc để tham-khảo cùng tôi.


Nhiều chi-tiết về giờ-giấc và về vị-trí bạn và địch, cũng như tên họ của các cấp có liên-hệ tới biến cố, v́ không có tài-liệu truy-lục, nên chỉ có thể viết vào khoảng gần đúng nhất. Tôi chỉ tường-thuật trung-thực những chi-tiết theo khía-cạnh của một người chỉ-huy chiến-thuật được biết và cũng mong-mỏi các chiến-hữu nào c̣n có thể nhớ chắc-chắn các chi-tiết quan-trọng khác, tôi sẽ sẵn-sàng tiếp-nhận qua ṭa-soạn này, để sửa lại tài-liệu này cho đúng.


Đại tá Hà-Văn-Ngạc

 

Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc
(Khóa 5 - Hải Quân Nha Trang)"Tân xuân Giáp-Dần Hoàng-Sa-chiến
Nam-ngư hải-ngoại huyết lưu hồng"
 
Hai câu thơ với lối hành-văn vận theo sấm Trạng-Tŕnh đă được truyền-khẩu rất nhanh khi Hải-đội Đặc-nhiệm Hoàng-Sa trở về tới Đà-nẵng vào sáng sớm ngày 20 tháng 4 năm 1974. Và câu thơ này do chính Hải-quân Đại-Tá Nguyễn-Viết-Tân (thủ-khoa Khóa 5 của tôi) lúc đó đang giữ chức-vụ Chỉ-huy-trưởng Sở Pḥng-Vệ Duyên-hải, đọc cho tôi nghe. Từ ngày đó tới nay đă đúng 25 năm, và do sự khuyến-khích của các bậc thượng-trưởng của Hải-quân Việt-Nam, những chi-tiết về diễn-tiến chưa tùng tiết-lộ của trận hải-chiến cần được ghi lại để làm chứng-liệu lịch-sử.
Sau trận hải-chiến, những ưu và khuyết điểm về chiến-thuật và chiến-lược của Hải-quân Việt-Nam Cộng-Ḥa đến nay nếu nêu ra th́ sẽ không c̣n một giá-trị thực-tiễn nào để có thể làm những bài học cho những biến-cố kế-tiếp. V́ vậy một vài điều nếu có nêu ra tại đây th́ chỉ để ghi lại t́nh-trạng và khả-năng khi Hải-quân Việt-Nam Cộng-Ḥa khi đă phải đương đầu với Trung-cộng, là một quốc-gia vào thời-điểm đó, đă sẵn có một lực-lượng hùng-hậu về hải-lục-không-quân gấp bội của Việt-Nam Cộng-Ḥa.


Một điểm hănh-diện cho Hải-quân Việt-Nam Cộng-Ḥa lúc bấy giờ là đă không những phải sát-cánh với lực-lượng bạn chống lại kẻ nội-thù là cộng-sản miền bắc trong nội-địa, lại vừa phải bảo-vệ những hải-đảo xa-xôi, mà lại c̣n phải chiến-đấu chống kẻ xâm-lăng, đă từng biết bao lần dầy xéo đất nước trong suốt lịch-sử lập-quốc và dành quyền độc-lập của xứ sở.


So-sánh với các cuộc hành-quân ngoại-biên vào các năm 1970-71 của Quân-lực VNCH sang đất Kampuchia va Hạ-Lào, th́ quân-lực ta chỉ chiến đẵu ngang ngửa vơi cộng-sản Việt-Nam ẩn náu trên đất nước láng-giềng mà thôi. Phải thành-khẩn mà nhận rằng Hải-quân Việt-Nam Cộng-Ḥa ngoài nội-thù c̣n phải chống ngoại-xâm mà đă rất khó tiên-liệu để chuẩn-bị một cuộc chiến chống lại một lực-lượng hải-quân Trung-cộng tương-đối dồi-đào hơn cả chúng ta về phẩm cũng như lượng. Hải-quân Việt-Nam ta đă có những gánh nặng về hành-quân để yểm-trợ lực-lượng bạn và hành-quân ngăn-chận các vụ chuyển-quân lén-lút của Việt-cộng qua biên-giới Miên-Việt trong vùng sông ng̣i cũng như các vụ tiếp-tế quân-dụng của chúng vào vùng duyên-hải.


Trước khi đi vào chi-tiết của trận hải-chiến lịch-sử này, chúng ta thử nhắc sơ-lược lại cấu-trúc nhân-su của thượng-tầng chỉ-huy và của các đơn-vị tham-chiến của Hải-quân vào lúc biến-cố:

- Tư-lệnh Hải-quân: Đề-Đốc Trần-văn-Chơn
- Tư-lệnh-phó Hải-quân: Phó Đề-Đốc Lâm-ngươn-Tánh
- Tham-mưu-Trưởng Hải-quân: Phó Đề-Đốc Diệp-quang-Thủy
- Tư-lệnh Hạm-đội: HQ Đại-tá Nguyễn-xuân-Sơn
- Tư-lệnh HQ Vùng 1 Duyên-hải: Phó Đề-Đốc Hồ-văn Kỳ-Thoại
- Chỉ-huy-trưởng Hải-đội tuần-dương: HQ Đại-tá Hà-văn-Ngạc, (Hải-đội 3) và là Sĩ-quan chỉ-huy chiến-thuật trận hải-chiến.
- Hạm-trưởng Khu-trục-hạm HQ4: HQ Trung-Tá Vũ-hữu-San
- Hạm-trưởng Tuần-dương-hạm HQ5: HQ Trung-Tá Phạm -trọng- Quỳnh
- Hạm-trưởng Tuần-dương-hạm HQ16: HQ Trung-Tá Lê-văn-Thự
- Trưởng toán Hải-kích đổ-bộ: HQ Đại-Úy Nguyễn-minh-Cảnh.
- Hạm-trưởng Hộ-tống-hạm HQ10: HQ Thiếu-Tá Ngụy-văn-Thà tử chiến trong trận 1/1974 (truy-thăng HQ Trung-Tá)Lư-do tôi đă có mặt tại Hoàng-Sa

Rất nhiều chiến-hữu trong Hải-quân đă không rơ nguyên-cớ nào mà tôi đă có mặt để đích-thân chỉ-huy tại chỗ trận hải-chiến Hoàng-Sa. Sự có mặt của tôi bắt nguồn từ khi tôi được Hội-đồng Đô-đốc chỉ-định tôi tăng-phái cho Vùng I duyên-hải khoảng từ cuối năm 72 đầu 1973. Lư do tăng-phái của tôi đến Vùng I duyên-hải tôi không được biết trước cho đến khi tôi tới Quân-Khu 1, tôi mới được biết nhiệm-vụ chính của tôi là chuẩn-bị một trận thư-hùng giữa Hải-quân VNCH và hải-quân Bắc-Việt mà lúc đó, tin t́nh-báo xác-nhận là cộng-sản đă được viện-trợ các cao-tốc-đĩnh loại Komar của Nga-sô trang-bị hỏa-tiễn hải-hải (surface to surface). Vào thời-gian đó Hải-quân VNCH chỉ có khả-năng chống-đỡ thụ-động loại vũ-khí này. Cuộc hải-chiến tiên-liệu có thể xẩy ra khi lực-lượng hải-quân cộng-sản tràn xuống để hỗ-trợ cho quân-bộ của chúng khi chúng muốn tái-diễn cuộc cường-tập xuất-phát từ phía bắc sông Bến-Hải như vào ngày cuối tháng 3 năm 1972 để khởi phát các cuộc tấn-công suốt mùa hè đỏ lửa 1972.


Tôi lưu lại Vùng I duyên-hải chừng hai tuần lễ hầu nghiên-cứu để thiết-kế. Kế-hoạch chính của cuộc hải-chiến này là xử-dụng nhiều chiến-hạm và chiến-đỉnh (WPB và PCF) để giảm bớt sự thiệt-hại bằng cách trải nhiều mục-tiêu trên mặt biển cùng một lúc. Song-song với việc này là các chiến-hạm và chiến-đĩnh phải xử-dụng đạn chiếu-sáng và hỏa-pháo cầm-tay như là một cách chống hỏa-tiễn thụ-động. Ngoài ra Hải-quân cũng cần đặt ra sự yểm-trợ của pháo-binh của Quân-đoàn I để tác-xạ ngăn-chặn và tiêu-diệt lực-lượng hải-quân cộng-sản tại phía bắc Cửa Việt trước khi họ tràn xuống phía nam để đủ tầm phóng hỏa-tiễn.


Sau khi đă thuyết-tŕnh tại Bộ-Tư-Lệnh Hải-quân Vùng I duyên-hải cùng các Chỉ-huy-trưởng các đơn-vị duyên-pḥng và duyên-đoàn, Tư-lệnh HQ Vùng I duyên-hải chấp-thuận kế-hoạch và đưa kế-hoạch lên thuyết-tŕnh tai Bộ-Tư-Lệnh Quân-đoàn I và Quân-Khu I. Buổi thuyết-tŕnh tại BTL/Quân-đoàn I do đích-thân Trung-Tướng Ngô-quang-Trưởng chủ-tọa, ngoài Tư-lệnh HQ Vùng I duyên-hải c̣n có Đại-Tá Hà-mai-Việt Trưởng Pḥng 3 Quân-đoàn, Đại-tá Khiêu-hữu-Diêu, Đại-Tá Nguyễn-văn-Chung Chỉ-huy-trưởng pháo-binh Quân-đoàn và một số rất ít các sĩ-quan phụ-tá. Nhu-cầu yểm-trợ pháo-binh cho cuộc hải-chiến được chấp-thuận ngay và Chỉ-huy-trưởng pháo-binh quân-đoàn hứa sẽ phối-trí pháo-binh, đặc-biệt là pháo-binh 175 ly để thỏa-măn kế-hoạch của Hải-quân, khi được yêu-cầu.


Kể từ khi được chỉ-định tăng-phái, tôi thường có mặt tai Vùng I duyên-hải mỗi tháng chừng hai tuần tùy theo công-việc của tôi tại Hải-đội, nhưng chưa lần nào Bộ-Tư-lệnh HQ, Bộ-Tư-lệnh Hạm-đội hoặc Vùng I Duyên-hải chỉ-thị tôi phải có mặt trong vùng. Khi có mặt tại vùng tôi thường t́m-hiểu t́nh-h́nh tổng-quát tại Quân-Khu I cũng như đi hoặc tháp-tùng Tư-lệnh HQ vùng I duyên-hải thăm-viếng các đơn-vị lục-quân bạn cấp sư-đoàn, lữ-đoàn hay trung-đoàn.


Trở lại trận hải-chiến Hoàng-Sa, vào khoảng ngày 11 tháng giêng năm 1974, chỉ khoảng vài ngày sau khi Ngoại-trưởng Hoa-Kỳ Kissinger rời Trung-cộng, th́ đột-nhiên Ngoại-trưởng Trung-cộng lại một lần nữa tuyên-bố về chủ-quyền của họ trên các quần-đảo Hoàng và Trường-Sa. Tôi rất lưu-ư tin này v́ tôi đă chỉ-huy công-cuộc đặt quân trú-pḥng đầu tiên trên đảo Nam-Yết vùng Trường-Sa vào cuối mùa hè 1973. Vài ngày sau, v́ Ngoại-trưởng VNCH Vương-văn-Bắc c̣n bận công-cán ngoại-quốc, th́ phát-ngôn-viên Bộ Ngoại-giao VNCH bác-bỏ luận-cứ của Trung-cộng và tái xác-nhận một lần nữa chủ-quyền của VNCH trên các quần-đảo đó.


Ngày 16 tháng giêng năm 1974, tôi từ Sàig̣n đi Vũng-Tầu để chủ-tọa lễ trao-quyền chỉ-huy Tuần-dương-hạm HQ5 Trần-b́nh-Trọng đang neo tại chỗ, cho tân-hạm-trưởng là Hải-quân Trung-tá Phạm-trong-Quỳnh (tôi không c̣n nhớ tên cựu hạm-trưởng). Khi trở về Sàig̣n, lúc theo dơi bản tin-tức hàng ngày của đài truyền-h́nh th́ thấy Ngoại-trưởng Vương-văn-Bắc hùng-hồn và nghiêm-trọng khi tuyên-bố chủ-quyền của VNCH trên 2 quần-đảo Hoàng và Trường-Sa. Tôi thấy có chuyện bất-ổn có thể xẩy ra tại Vùng I duyên-hải nhất là Việt-cộng có lẽ được Trung-cộng hỗ-trợ tạo ra t́nh-thế rắc-rối ngoài hải-đảo để thu-hút lực-lượng của Hải-quân Việt-Nam, và đương nhiên cộng-sản sẽ lợi-dụng để tràn-xuống dưới vĩ-tuyến 17 như đă dự-liệu.


Nên sáng sớm ngày 17, không kịp thông-báo đến Tư-lệnh Hạm-đội; tôi lên phi-trưởng Tân-sơn-Nhứt và đến thẳng ngay Trạm hàng-không quân-sự. Tôi gặp ngay một vị Thượng-sĩ không-quân trưởng-trạm và nói là tôi cần đi gắp ra Đà-nẵng. Vị Thượng-sĩ tŕnh với tôi là danh-sách hành-khách đă đầy-đủ cho chuyến bay và giới-thiệu tôi gặp vị Trung-úy phi-công-trưởng phi-cơ C130. Sau khi tŕnh-bầy lư-do khẩn-cấp đi Đà-nẵng của tôi, vị phi-công-trưởng trang-trọng mời tôi lên phi-cơ ngồi vào ghế phụ trong pḥng phi-công.


Đến Đà-nẵng khoảng 9:00 sáng, tôi mới kêu điện-thoại cho HQ Đại-tá Nguyễn-hữu-Xuân, Tư-lệnh-phó Vùng cho xe đón tôi tại phi-trường. Đến BTL/HQ Vùng I duyên-hải tôi mới được biết chi-tiết những ǵ đang xẩy ra tại Hoàng-Sa, và được biết thêm là chiếc tuần-dương-hạm HQ5, mà tôi vừa chủ-tọa trao quyền chỉ-huy ngày hôm qua tại Vũng-Tàu sẽ có mặt tại quân-cảng vào buổi chiều tối cùng với biệt-đội hải-kích.


Tư-lệnh HQ vùng I duyên-hải cũng cho tôi hay và giơ một tờ giấy nhỏ nói là ông có thủ-bút của Tổng-thống vừa tới thăm bản-doanh trước đây, nhưng tôi không hỏi về chi-tiết cũng như xin xem thủ-bút v́ tôi nghĩ đó là chỉ-thị riêng tư giữa Tổng-Thống và một vị Tướng-lănh. Vị Tư-lệnh này c̣n cho tôi hai chọn-lựa: một là chỉ-huy các chiến-hạm ngay tại Bộ-Tư-lệnh Vùng, hai là đích-thân trên chiến-hạm. Tôi đáp tŕnh ngay là: Tôi sẽ đi theo các đơn-vị của tôi. Từ ngày được thuyên-chuyển về Hạm-đội, không như các vị tiền-nhiệm, tôi thường xa Bộ-chỉ-huy để đi theo các chiến-hạm trong công-tác tuần-dương. Mỗi chuyến công-tác, sự hiện-diện của tôi đă mang lại cho nhân-viên chiến-hạm niềm phấn-khởi sau nhiều ngày phải xa căn-cứ. Tôi thường lưu ư các vị hạm-trưởng đến việc huấn-huyện nội-bộ hoặc thao-dượt chiến-thuật với chiến-hạm khác khi được phép.


Đến khoảng buổi chiều th́ Tư-lệnh vùng I duyên-hải c̣n hỏi tôi có cần thêm ǵ, tôi tŕnh xin thêm một chiến-hạm nữa v́ cần hai chiếc khi di-chuyển trong trường-hợp bị tấn-công trên hải-tŕnh, chứ không phải v́ số lượng chiến-hạm Trung-cộng đang có mặt tại Hoàng-Sa. Chiếc Hộ-tống-hạm (PCE) HQ10 Nhựt-Tảo đựơc chỉ-định xung vào Hải-đoản đặc-nhiệm, với lư-do chính là chiếc Hộ-tống-hạm này đang tuần-dương ngay khu-vực cửa khẩu Đà-nẵng nên giảm bớt thời-gian di-chuyển, chiến-hạm chỉ có một máy chánh khiển-dụng mà thôi. Ngoài ra vị Tư-lệnh HQ vùng c̣n tăng-phái cho tôi HQ Thiếu-Tá Toàn (Ghi chú của Trần Đỗ Cẩm: HQ Thiếu Tá Nguyễn Chí Toàn, Khóa 11 SQHQ/Nha Trang), mà tôi chưa biết khả-năng nên trong suốt thời-gian tăng-phái tôi chỉ trao nhiệm-vụ giữ liên-lạc với các Bộ Tư-lệnh cho vị sĩ-quan này. Tôi dùng cơm chiều gia-đ́nh cùng Tư-lệnh HQ Vùng tại tư-thất trong khi chờ đợi Tuần-dương-hạm HQ5 tới. Sau bữa ăn, Tư-lệnh HQ Vùng đích-thân đi bộ tiễn-chân tôi ra cầu quân-cảng. Sau trận-chiến, vị Đô-đốc này có thổ-lộ cùng tôi là ông đă tưởng đó là bữa cơm cuối cùng của ông với tôi. Như vậy là trận hải-chiến đă dự-liệu là sẽ có thể xẩy ra, và chắc vị Đô-đốc đă mật-tŕnh về Tư-lệnh Hải-quân thường có mặt tại Bộ-Tư-lệnh.


Tuần-dương-hạm HQ5 rời bến khoảng 09:00 tối và tôi trao nhiệm-vụ đi tới Hoàng-Sa cho Hạm-trưởng HQ5 là vị hạm-trưởng thâm-niên hơn (Ghi chú của Trần Đỗ Cẩm: HQ5 và HQ10 cùng đi Hoàng Sa, Hạm Trưởng HQ5 là Trung Tá Quỳnh thuộc khóa 11 SQHQ Nha Trang, thâm niên hơn Hạm Trưởng HQ10 là Thiếu Tá Thà thuộc khóa 12 SQHQ Nha Trang). Sự hiện-diện của tôi trên chiến-hạm này đă làm tân-hạm-trưởng, vừa nhậm-chức 2 ngày trước, được vững-tâm hơn v́ chắc tân-hạm-trưởng chưa nắm vững được t́nh-trạng chiến-hạm cũng như nhân-viên thuộc-hạ. Các chiến-hạm đều giữ im-lặng vô-tuyến ngoại trừ các báo-cáo định-kỳ về vị-trí.Những diễn-tiến ngày hôm trước trận hải-chiến

Khoảng 8 hay 9:00 giờ sáng ngày 18, hai chiến-hạm HQ5 và HQ10 đă đến gần Hoàng-Sa, và trong tầm âm-thoại bằng máy VRC46 (hậu-thân của máy PRC25 nhưng với công-xuất mạnh hơn) để liên-lạc bằng bạch-văn, v́ tầm hữu-hiệu của máy chỉ ở trong vùng Hoàng-Sa mà thôi, tôi nói chuyện với Hạm-trưởng HQ4 HQ Trung-tá Vũ-hữu-San, lúc đó đang là sĩ-quan thâm-niên hiện-diện, để được am-tường thêm t́nh-h́nh cũng như thông-báo về sự hiện-diện của tôi, vừa là Chỉ-huy-trưởng Hải-đội vừa là để thay-thế quyền chỉ-huy mọi hoạt-dộng, theo đúng thủ-tục ghi trong Hải-quy. Sau khi được tŕnh bầy chi-tiết các diễn-tiến, tôi có lời khen ngợi Hạm-trưởng này và chia sẻ những khó-khăn mà vị này đă trải qua trong những ngày trước khi tôi có mặt tại vùng.


Vào khoảng xế trưa, th́ cả 4 chiến-hạm (Ghi chú của Trần Đỗ Cẩm: HQ4, HQ5, HQ10 và HQ16) đều tập-trung trong vùng ḷng chảo của quần-đảo Hoàng-Sa và Hải-đoàn đặc-nhiệm được thành h́nh. Nhóm chiến-binh thuộc Tuần-dương-hạm HQ16 và Khu-trục-hạm HQ4 đă đổ-bộ và trương quốc-kỳ VNCH trên các đảo Cam-Tuyền (Robert), Vĩnh-Lạc (Money) và Duy-mộng (Drummond) từ mấy ngày qua vẫn được giữ nguyên vi-trí pḥng-thủ để giữ đảo. Sau khi quan-sát các chiến-hạm Trung-cộng lởn vởn phía bắc đảo Quang-Ḥa (Duncan), tôi quyết-định ngay là hải-đoàn sẽ phô-trương lực-lượng bằng một cuộc thao-diễn chiến-thuật tập-đội để tiến về phía đảo Quang-Ḥa với hy-vọng là có thể đổ-bộ hải-kích như các chiến-hạm ta đă làm trước đây. Lúc này trời quang-đăng, gió nhẹ và biển êm. Tất cả chiến-hạm đều phải vào nhiệm-sở tác-chiến, nhưng các dàn hải-pháo và vủ-khí đại-liên phải ở trong thế thao-diễn. Khởi hành từ nam đảo Hoàng-Sa để tiến về đảo Quang-Ḥa, 4 chiến-hạm vào đội-h́nh hàng dọc, dẫn đầu là Khu-trục-hạm HQ4, theo sau là tuần-dương-hạm HQ5 làm chuẩn-hạm đă có trương hiệu-kỳ hải-đội, thứ ba là tuần-dương-hạm HQ16 và sau cùng là Hộ-tống-hạm HQ10, tốc-độ chừng 6 gút, khoảng cách giữa các chiến-hạm là hai lần khoảng cách tiêu-chuẩn (tức 1000 yard), phương-tiện truyền-tin là kỳ-hiệu và quang-hiệu, và âm-thoại bằng VRC46 hoặc PRC25 chỉ xử-dụng để tránh hiểu-lầm ám-hiệu vận-chuyển chiến-thuật mà thôi.


Chừng nửa giờ sau khi hải-đoàn vận-chuyển vào đội-h́nh hướng về phía đảo Quang-Ḥa th́ hai chiến-hạm Trung-cộng loại Kronstad mang số-hiệu 271 và 274 bắt đầu phản-ứng bằng cách vận-chuyển chặn trước hướng đi của hải-đoàn, nhưng hải-đoàn vẫn giữ nguyên tốc-độ, trong khi đó th́ hai chiếc chiến-hạm khác nhỏ hơn mang số 389 và 396 (Ghi chú của Trần Đỗ Cẩm: đây là hai trục lôi hạm tức là tầu vớt ḿn loại T43) cùng 2 chiếc ngư-thuyền ngụy-trang 402 và 407 (Ghi chú của Trần Đỗ Cẩm: ngư thuyền số 402 mang tên Nam Ngư) của họ vẫn nằm nguyên vị-trí sát bờ bắc đảo Quang-Ḥa. Tôi đă không chú-tâm đến 2 chiếc chiến-hạm nhỏ của địch v́ cho rằng, hai chiếc này chỉ là loại phụ mà thôi (sau này, khi sưu tầm tài liệu về trận hải chiến Hoàng Sa, HQ Thiếu-Tá Trần-Đỗ-Cẩm truy ra theo số-hiệu là loại trục-lôi-hạm và chắc trang-bị vũ-khí nhẹ hơn) c̣n hai chiếc tầu tiếp-tế ngụy-trang như ngư-thuyền th́ không đáng kể. Hành-động chận đường tiến của chiến-hạm ta đă từng được họ xử-dụng trong mấy ngày trước đây khi các chiến-hạm ta đổ quân lên các đảo Cam-tuyền, Vĩnh-lạc và Duy-mộng để xua quân của Trung-cộng rời đảo. Chiếc Kronstad 271 bắt đầu xin liên-lạc bằng quang-hiệu để xin liên-lạc, Tuần-dương-hạm HQ5 trả lời thuận và nhận công-điện bằng Anh-ngữ: "These islands belong to the People Republic of China (phần này tôi nhớ không chắc-chắn) since Ming dynasty STOP Nobody can deny" (Phần này tôi nhớ rất kỹ v́ tôi có phụ nhận quang-hiệu). Tôi cho gởi ngay một công-điện khái-quát như sau: "Please leave our territorial water immediately"
Công-điện của chiến-hạm Trung-cộng được lập đi lập lại ít nhất 3 lần sau khi họ nhận được công-điện của Hải-đoàn đăc-nhiệm VNCH, và chiến-hạm ta cũng tiếp-tục chuyển lại công-điện yêu-cầu họ rời khỏi lănh-hải của VNCH.


V́ 2 chiến-hạm Kronstad Trung-cộng cố-t́nh chặn đường tiến của Hải-đoàn đặc-chiệm với tốc-độ khá cao, nếu Hải-đoàn tiếp-tục tiến thêm th́ rất có thể gây ra vụ đụng tầu, tôi đưa Hải-đoàn trở về phía nam đảo Hoàng-Sa và vẫn giữ t́nh-trạng ứng-trực cũng như theo dơi các chiến-hạm Trung-cộng, họ cũng lại tiếp-tục giữ vị-trí như cũ tại phía bắc và tây-bắc đảo Quang-Ḥa. Sự xuất-hiện thêm 2 chiến-hạm của Hải-quân Việt-Nam vào trong vùng chắc-chắn đă được chiếc Kronstad 271 của Trung-cộng, được coi như chiến-hạm chỉ-huy, báo cáo về Tổng-hành-dinh của họ, và việc tăng-viện có thể được coi như đă được chuẩn-bị.


Với hành-động quyết-liệt ngăn-chặn ta không tiến được đến đảo Quang-Ḥa, tôi cho rằng họ muốn cố-thủ đảo này. Việc đổ-bộ quân để xua đuổi họ ra khỏi đảo, lúc đó tôi hy-vọng, chỉ có thể phải thực-hiện bất-thần để tránh hành-động ngăn-chặn của họ và có lực-lượng hải-kích với trang-phục người nhái, may ra họ có thể phải nhượng-bộ, như Tuần-dương-hạm HQ16 và Khu-trục-hạm HQ4 đă thành-công trong mấy ngày trước đó. Nếu họ tấn-công thay v́ nhượng-bộ, Hải-đoàn đặc-nhiệm buộc phải sẵn-sàng chống-trả.


Vào khoảng 8 giờ tối, tôi yêu-cầu Tuần-dương-hạm HQ16 chuyển phái-đoàn công-binh của Quân-đoàn I sang Tuần-dương-hạm HQ 5 bằng xuồng. Phái-đoàn công-binh Quân-đoàn I do Thiếu-tá Hồng hướng-dẫn đă vào gặp tôi tại pḥng ăn Sĩ-quan có theo sau Ông Kosh thuộc cơ-quan DAO Hoa-Kỳ tại Đà-nẵng. Tôi cho cả hai hay là t́nh-h́nh sẽ khó tránh khỏi một cuộc đụng-độ nên tôi không muốn các nhân-viên không Hải-quân có mặt trên chiến-hạm và tôi sẽ đưa họ lên đảo. Tôi cũng yêu-cầu Tuần-dương-hạm HQ5 cấp cho tất cả một ít lưong-khô. Riêng ông Kosh th́ tôi yêu-cầu Hạm-trưởng HQ5 đưa cho ông 1 bịch thuốc lá 10 bao Capstan. Tôi tiễn chân tất cả phái-đoàn xuống xuồng và vẫy tay chào họ khi xuồng bắt đầu hướng về đảo Hoàng-Sa. Kể từ giờ phút đó tới nay tôi không có dịp nào gặp lại ông Kosh để thăm hỏi ông và yêu-cầu ông cho trả lại Tuần-dương-hạm HQ5 bịch thuốc lá Capstan v́ thuốc lá này thuộc quân-tiếp-vụ của chiến-hạm xuất ra ứng trước. Riêng Thiếu-tá Hồng th́ tôi đă có dịp thăm hỏi ông tại Los Angeles vào năm 1996, cũng theo lời ông th́ ông đă viết xong vào trước năm 1975, một cuốn kư-sự về thời-gian bị bắt làm tù-binh trong lục-dịa Trung-Hoa nhưng không được Tổng Cục Chiến-tranh Chính-trị cho xuất bản v́ chưa phải lúc thuận-tiện.


Vào khoảng 10 giờ tối, tôi trực-tiếp nói chuyện bằng vô-tuyến với tất cả hạm-trưởng để cho hay là t́nh-h́nh sẽ khó tránh được một cuộc đụng-độ, và yêu-cầu các vị này chuẩn-bị các chiến-hạm và huy-động tinh-thần nhân-viên để sẵn-sàng chiến-đấu. Tôi biết rơ cuộc chiến nếu xẩy ra th́ tất cả nhân-viên đều không đủ kinh-nghiệm cho các cuộc hải-chiến, v́ từ lâu các chiến-hạm chỉ chú-tâm và đă thuần-thuộc trong công-tác tuần-dương ngăn-chặn hoặc yểm-trợ hải-pháo mà thôi, nếu có những nhân-viên đă phục-vụ trong các giang-đoàn tại các vùng sông ng̣i th́ họ chỉ có những kinh-nghiệm về chiến-đấu chống các mục-tiêu trên bờ và với vũ-khí tương-đối nhẹ hơn và dễ-dàng trấn-áp đối-phương bằng hỏa-lực hùng-hậu.


Vào khoảng 11:00 giờ tối ngày 18, một lệnh hành-quân, tôi không c̣n nhớ được xuất-xứ, có thể là của Vùng I duyên-hải, được chuyển mă-hóa trên băng-tần SSB (single side band) (Ghi chú của Trần Đỗ Cẩm: đây là công điện Mật/Khẩn chiến dịch mang số 50.356, nhóm ngày giờ 180020H/01/74 do BTL/HQ/V1ZH gửi với tiêu đề: Lệnh Hành Quân Hoàng Sa 1) . Lệnh hành-quân vừa được nhận vừa mă-dịch ngay nên không bị chậm-trễ, và lệnh này ghi rơ quan-niệm hành-quân như sau: tái-chiếm một cách ḥa-b́nh đảo Quang-Ḥa. Lệnh hành-quân cũng không ghi t́nh-h́nh địch và lực-lượng trừ-bị nhưng những kinh-nghiệm từ trước tới nay nhất là trong hai năm tôi đảm-nhận trách-vụ Tham-mưu-phó hành-quân tại BTL/HQ, tôi dự-đoán Trung-cộng, v́ đă thiết-lập một căn-cứ tiền-phưong tại đảo Phú-lâm thuộc nhóm Tuyên-đức nằm về phía đông-bắc đảo Hoàng-Sa sát vĩ-tuyến 17, nên họ đă có thể đă phối-trí tại đây lực-lượng trừ-bị, và hơn nữa trên đảo Hải-Nam c̣n có một căn-cứ Hải-quân rất lớn và một không-lực hùng-hậu với các phi-cơ MIG 19 và 21 với khoảng cách gần hơn là từ Đà-nẵng ra. Việc Trung-cộng lấn-chiếm những đảo không có quân trú-pḥng của ta trong vùng Hoàng-Sa, đă phải được họ chuẩn-bị và thiết-kế chu đáo từ lâu trước khi tái tuyên-bố chủ-quyền. Trong khi đó việc Hải-quân VNCH phát-hiện sự hiện-diện của họ chỉ có từ khi Tuần-dương-hạm HQ16 được lệnh đến thăm-viếng định-kỳ và chở theo phái-đoàn công-binh Quân-đoàn I ra thám-sát đảo để dự-kiến việc thiết-lập một phi-đạo ngắn.


Ngay sau khi hoàn-tất nhận lệnh hành-quân, tôi chia Hải-đoàn thành hai phân-đoàn đặc-nhiệm: Phân-đoàn I là nỗ-lực chính gồm Khu-trục-hạm HQ4 và Tuần-dương-hạm HQ5 do Hạm-trưởng Khu-trục-hạm HQ4 chỉ-huy; Phân-đoàn II là nỗ-lực phụ gồm Tuần-dương-hạm HQ16 và Hộ-tống-hạm HQ10 do Hạm-trưởng Tuần-dương-hạm HQ16 chỉ-huy. Nhiệm-vụ là phân-đoàn II giữ nguyên vị-trí trong ḷng chảo Hoàng-Sa để tiến về đảo Quang-Ḥa vào buổi sáng. Phân-đoàn I khởi hành vào 12:00 đêm đi bọc về phía tây rồi xuống phía nam sẽ có mặt tại nam đảo Quang-Ḥa vào 06:00 sáng ngày hôm sau tức là ngày 19 để đổ-bộ biệt-đội hải-kích. Phân-đoàn I phải đi bọc ra phía tây quần-đảo thay v́ đi thẩng từ đảo Hoàng-Sa xuống đảo Quang-Ḥa là để tránh việc các chiến-hạm Trung-cộng có thể lại vận-chuyển ngăn-chặn đường tiến của chiến-hạm như họ đă làm vào buổi chiều, vả lại việc hải-hành tập-đội về đêm trong vùng có băi cạn và đá ngầm có thể gây trở-ngại cho các chiến-hạm, nhất là Khu-trục-hạm c̣n có bồn SONAR (máy ḍ tiềm-thủy-đĩnh), hy-vọng hải-tŕnh như vậy sẽ tạo được yếu-tố bất ngờ. Hơn nữa về mùa gió đông-bắc, việc đổ-bộ vào phía tây-nam sẽ tránh được sóng biển cho xuồng-bè. Nên ghi-nhận tại điểm này là kể từ năm 1973, toán cố-vấn HQ Hoa-kỳ tại Hạm-đội mà trưởng toán là HQ Đại-tá Hamn (tên họ) đă nhiều lần yêu-cầu tháo gỡ máy Sonar trên các khu-trục-hạm. Phó Đề-đốc Nguyễn-thành-Châu (lúc đó c̣n mang cấp HQ Đại-tá) Tư-lệnh Hạm-đội đă trao nhiệm-vụ cho tôi thuyết-phục họ giữ máy lại để dùng vào việc huấn-luyện. Măi đến khi HQ Đại-tá Nguyễn-xuân-Sơn nhận chức Tư-lệnh Hạm-đội một thời-gian, tôi vẫn tiếp-tục liên-lạc với toán cố-vấn, và sau cùng họ mới bằng ḷng giữ máy lại với tính-cách để huấn-luyện. Thực ra một khu-trục-hạm mà thiếu máy thám-xuất tiềm-thủy-đĩnh th́ khả-năng tuần-thám và tấn-công sẽ giảm đi nhiều.Diễn-tiến trận hải-chiến ngày 19 tháng giêng năm 1974Sơ-đồ điều quân của trận hải-chiến Hoàng-Sa quanh hai đảo Duy-Mộng và Quang-Hoà Đông
(chữ Hán là ghi-chú của phía Trung-Cộng, vị-trí chiến-hạm TC khá phù-hợp với thực-tế).
Sơ-đồ này dựa theo các vị-trí trong Phúc-tŕnh Hành-Quân Hoàng-Sa của Soái-hạm HQ-5 có chữ kư và đóng dấu của HQ Trung-Tá Pham-Trọng-Quỳnh.Đúng 6:00 sáng ngày 19, trời vừa mờ sáng, Phân-đoàn I đă có mặt tại tây-nam đảo Quang-Ḥa, thủy-triều lớn, tầm quan-sát trong ṿng 1.50 đến non 2.00 hải-lư, trời có ít mây thấp nhưng không mưa, gió đông-bắc thổi nhẹ, biển tương-đối êm tuy có sóng ngầm. Phân-đoàn I tiến sát đảo khoảng hơn 1 hải-lư, Tuần dương-hạm HQ5 nằm gần bờ hơn một chút để thuận-tiện đổ-bộ hải-kích. Hai chiếc Kronstad 271 và 274 bị bất ngờ rơ-rệt nên thấy họ đă vận-chuyển lúng-túng và không thực-hiện được hành-động ngăn-cản như họ đă từng làm vào chiền hôm trước. Tôi cũng bị bất-ngờ là hai chiếc chủ-lực địch lại có mặt cùng một nơi để sẵng-sàng đối đầu mà tôi không phải t́m-kiếm họ, như tôi đă coi họ như là muc-tiêu chính. Họ đă phải luồn ra khỏi khu ḷng chảo vào ban đêm, nhưng không hiểu là họ có theo dơi được đuờng tiến-quân của Phân-đoàn I hay không. Vào giờ này th́ họ đă phải biết rơ là Tuần-dương-hạm HQ5 là chiến-hạm chỉ-huy của ta và cũng đă phải biết được hỏa-lực của chiếc khu-trục-hạm.


Biệt-đội hải-kích do HQ Đại-úy Nguyễn-minh-Cảnh chỉ-huy đă được tôi chỉ-thị là không được nổ súng và lên bờ yên-cầu toán quân của họ rời đảo. Trong biệt-đội này có một chiến-sĩ hải-kích Đỗ-văn-Long và luôn cả HQ Đại-Úy Nguyễn-minh-Cảnh là những chiến-sĩ đă tham-dự cuộc hành-quân đầu-tiên Trần-hưng-Đạo 22 (nếu tôi không lầm) cũng do tôi chỉ-huy để xây-cất doanh-trại và đặt quân trú-pḥng đầu-tiên trên đảo Nam-Yết thuộc quần-đảo Trường-Sa vào cuối mùa hè năm 1973.


Một lần nữa, khi biệt-đội hải-kích xuống xuồng cao-su, tôi đích-thân ra cầu thang căn-dặn và nhấn mạnh về việc đổ-bộ mà không được nổ súng, và khi bắt liên-lạc được với họ th́ yêu-cầu họ rời khỏi đảo.


Tôi không chắc là cuộc đổ-bộ sẽ thành-công v́ quân Trung-cộng trên đảo đă phải tổ-chức bố-pḥng cẩn-mật tiếp theo sự thất-bại của họ trên các đảo khác đă nói ở trên, trong khi đó biệt-đội hải-kích lại không có được hỏa-lực chuẩn-bị băi đổ-bộ. Một lần nữa tôi lại chỉ-thị cho các hạm-trưởng chuẩn-bị để chiến-đấu. Nếu cuộc đổ-bộ thất-bại th́ với hỏa-lực của 2 khẩu 76 ly tự-động trên Khu-trục-hạm HQ4, một chiến-hạm chủ-lực của Hải-đoàn đăc-nhiệm, sẽ có đủ khả-năng loại ít nhất là hai chiến-hạm chủ-lực Trung-cộng ra khỏi ṿng chiến không mấy khó-khăn, c̣n quân-bộ của Trung-cộng trên-đảo th́ tôi tin chỉ là một mục-tiêu thanh-toán sau cùng. Tôi c̣n có ư-định là sẽ điều-động chiếc khu-trục-hạm vượt vùng hơi cạn trực-chỉ hướng bắc vào thẳng vùng ḷng chảo để tăng-cường cho Phân-đoàn II nếu cần sau khi đă loại xong 2 chiếc Kronstad mà tôi luôn-luôn cho là mục-tiên chính. Tôi rất vững ḷng vào hỏa-lực của chiến-hạm chủ-lực v́ tôi đă được tường-tŕnh đầy-đủ về khả-năng của hải-pháo 76 ly tự-động khi Khu-trục-hạm này yểm-trợ hải-pháo tại vùng Sa-hùynh trong nhiệm-kỳ hạm-trưởng của HQ Trung-Tá Nguyễn-quang-Tộ.


Biệt-đội hải-kích tiến vào đảo bằng 2 xuồng cao-su, từ chiến-hạm ta, việc quan-sát sự bố-pḥng của Trung-cộng trên đảo không được rơ ràng. Các chiến-hạm Trung-cộng cũng không có phản-ứng ǵ đối với xuồng của hải-kích. Theo báo-cáo của Biệt-đội-trưởng hải-kích th́ chiến-sĩ hải-kích Đỗ-văn-Long là người đầu-tiên tiến vào đảo và vừa nổ súng vừa tiến vào trong nên đă bị hỏa-lực trong bờ bắn tử-thương ngay tại băi-biển. HQ Trung-Úy Lê-văn-Đơn (xuất-thân từ bộ-binh) tiến vào để thâu-hồi tử-thi của liệt-sĩ Long cũng lại bị tử-thương ngay gần xuồng nên tử-thi vị sĩ-quan này được thâu-hồi ngay. Việc thất-bại đổ-bộ được báo-cáo ngay về Bộ-Tư-lệnh HQ vùng I duyên-hải và chừng ít phút sau đó (vào khoảng 09:30 sáng) th́ đích thân Tư-lệnh HQ VNCH hay Tư-lệnh Vùng I duyên-hải ra lệnh vắn-tắt có hai chữ: "khai-hỏa" bằng bạch-văn cho Hải-đoàn đặc-nhiệm và không có chi-tiết ǵ khác hơn. Tôi nhận biết được khẩu-lệnh trên băng siêu-tần-số SSB (single side band) không phải là của nhân-viên vô-tuyến mà phải là của cấp Đô-đốc, nhưng từ đó đến nay tôi vẫn tin rằng là của Tư-lệnh Hải-quân mà tôi đă quen-thuộc giọng nói, nên tôi đă không kiểm-chứng thêm về sau. Tôi trở nên yên-tâm hơn v́ khẩu-lệnh khai hỏa đă giải-tỏa trách-nhiệm của tôi ghi trong phần quan-niệm của lệnh hành-quân là tái-chiếm một cách ḥa-b́nh. Tôi đích-thân vào máy siêu-tần-số tŕnh ngay là chưa có thể khai-hỏa được v́ phải chờ triệt-thối Biệt-đội hải-kích về chiến-hạm, họ c̣n trên mặt biển và ở vào vị-thế rất nguy-hiểm. Riêng tử-thi của liệt-sĩ hải-kích Đỗ-văn-Long tôi lệnh không cho vào lấy v́ có thể gây thêm thương-vong. Tôi tin rằng tử-thi của Liệt-sĩ Long sẽ không khó-khăn để thâu-hồi khi toán quân-bộ Trung-cộng được tiêu-diệt sau đợt các chiến-hạm của họ bị loại hoàn-toàn khỏi ṿng chiến.


Vào khoảng gần 10:00 giờ sáng, biệt-đội hải-kích được hoàn-tất thu-hồi về Tuần-dương-hạm HQ5 với HQ Trung-Úy Lê-văn-Đơn tử-thương. Trong khi đó th́ tôi chỉ-thị cho các chiến-hạm chuẩn-bị tấn-công, mỗi chiến-hạm tấn-công một chiến-hạm địch, và bám sát địch trong tầm hải-pháo 40 ly (khoảng 3 cây-số), v́ loại hải-pháo này có nhịp tác-xạ cao, dễ điều-chỉnh và xoay hướng nhanh hơn. Tôi không tin-tưởng nhiều vào hải-pháo 127 ly và khả-năng điều-khiển chính-xác của nhân-viên v́ hải-pháo chỉ có thể tác-xạ từng phát một, nạp đạn nặng-nề và chậm xoay hướng nên tốt hơn là trực-xạ.


Tất cả các chiến-hạm phải cùng khai-hỏa một lúc theo lệnh khai-hỏa của tôi để tạo sự bất ngờ và sẽ gây thiệt-hại trước cho các chiến-hạm Trung-cộng. V́ tầm quan-sát c̣n rất hạn-chế, nên từ Tuần-dương-hạm HQ5 không quan-sát được Tuần-dương-hạm HQ16 và Hộ-tống-hạm HQ10 cũng như hai chiến-hạm khác và hai ngư-thuyền ngụy-trang của Trung-cộng nên tôi không rơ các chiến-hạm này bám-sát các chiến-hạm Trung-cộng được bao nhiêu, nhưng tôi đă tin rằng Phân-đoàn II không có bận tâm về việc đổ-bộ nên có nhiều th́-giờ hơn để thi-hành kế-hoạch tấn-công và sẽ dễ-dàng chế-ngự được hai chiến-hạm phụ của địch cùng hai ngư-thuyền. Riêng Tuần-dương-hạm HQ5 và Khu-trục-hạm HQ4 đă nghiêm-chỉnh thi-hành lệnh. Trước khi ban-hành lệnh khai-hỏa tôi lần nữa hỏi các chiến-hạm đă sẵn-sàng chưa và nhấn-mạnh một lần nữa là phải khai-hỏa đồng-loạt để đạt yếu-tố bất-ngờ. Các hạm-trưởng đích-thân trên máy VRC46 lần-lượt báo-cáo sẵn-sàng. Tôi rất phấn-khởi v́ giờ tấn-công hoàn-toàn do tôi tự-do quyết-định, không phải lệ-thuộc vào lệnh của thượng-cấp và vào ư-đồ chiến-thuật của địch. Địch lúc này đă tỏ ra không có một ư-định ǵ cản-trở hay tấn-công chiến-hạm ta.


Hải-quân Đại-Tá Đỗ-Kiểm, Tham-mưu-phó hành-quân tại Bộ-Tư-lệnh Hải-quân c̣n đặc-biệt cho tôi hay là có chiến-hạm bạn ở gần, nhưng với sự hiểu-biết của tôi, tôi không có một chút tin-tưởng ǵ vào đồng-ḿnh này v́ kể từ tháng 2 năm 1972 khi Hoa-Kỳ và Trung-cộng đă chấm-dứt sự thù-nghịch nên Hải-quân của họ sẽ không một lư do ǵ lại tham-dự vào việc hỗ-trợ Hải-quân Việt-Nam trong vụ tranh-chấp về lănh-thổ. Họa chăng họ có thể cứu-vớt những người sống-sót nếu các chiến-hạm HQVN lâm-nạn. Nhưng thực-tế cho thấy trong suốt cuộc t́m-kiếm những nhân-viên từ Hộ-tống-hạm HQ10 và các toán đă đổ-bộ lên trấn giữ các đảo đă đào-thoát để trở về đất liền, chúng ta không nhận thấy một hành-động nhân-đạo nào từ phía đồng-minh kể cả của phi-cơ không-tuần.


Khoảng 10:24 sáng th́ lệnh khai-hỏa tấn-công được ban-hành và tôi vào trung-tâm chiến-báo trực-tiếp báo cáo bằng máy siêu-tần-số SSB, tôi đă cố ư giữ ống nói sau khi tôi chấm-dứt báo-cáo để tiếng nổ của hải-pháo cũng được truyền đi trên hệ-thống này. Cuộc khai-hỏa tấn-công đă đạt được yếu-tố bất ngờ cho các chiến-hạm địch v́ tôi cho rằng họ vẫn tin là các hành-động của chiến-hạm cũng tương-tự như trong những vài ngày trước, khi Hải-quân Việt-Nam đổ-quân trên các đảo Cam-tuyền, Vĩnh-lạc và Duy-mộng và nhất là cuộc phô-diễn lực-lượng của hải-đoàn đặc-nhiệm ngày hôm trước Hải-quân Việt-Nam đă không có một hành-dộng khiêu-khích nào, mà c̣n chấp-thuận giữ liên-lạc bằng quang-hiệu.


Chiếc Kronstad 271 nằm về hướng tây gần đảo Quang-Ḥa, hướng mũi về phía tây là mục-tiêu của Tuần-dương-hạm HQ5 đang hướng mũi vào bờ tức là phía đông, đặt mục-tiêu về phía tả-hạm (tức là phía bắc). Chiếc này bị trúng đạn ngay từ phút đầu, vận-chuyển rất chậm-chạp nên đă là mục-tiêu rất tốt cho Tuần-dương-hạm HQ5. Hỏa-lực của chiếc Kronstad 271 này không gây nhiều thiệt-hại cho Tuần-dương-hạm HQ5, nhưng có thể đă gây thiệt-hại nặng cho Hộ-tống-hạm HQ10 nằm về phía bắc. Khu-trục-hạm HQ4 nằm về phía tây-nam của Tuần-dương-hạm HQ5 đặt mục-tiêu là chiếc Kronstad 274 nằm về phía bắc tức là tả-hạm của chiến-hạm. Nhưng chẳng may, HQ4 báo cáo bị trở-ngại tác-xạ ngay từ phút đầu-tiên và phải chờ sửa-chữa. Việc này đă làm đảo lộn các dự-tính của tôi và làm tôi bối-rối. Sau vài phút th́ chiến-hạm này xin bắn thử và kết-quả là vẫn bị trở-ngại và cần tiếp-tục sửa chữa thêm, nhưng tôi vẫn c̣n chút hy-vọng. Khu-trục-hạm HQ4 vài phút sau lại xin tác-xạ thử lần thứ ba nhưng vẫn không có kết-quả, tuy-nhiên chiến-hạm này vẫn phải tiếp-tục bám-sát mục-tiêu của ḿnh trong tầm các loại đại-liên nên đă bị thiệt-hại nhiều bởi hỏa-lực của chiếc Kronstad 274, và đại-liên đă không áp-đảo được hỏa-lực của địch.


Trên Tuần-dương-hạm HQ5, tôi xử-dụng chiếc máy PRC 25 trước ghế hạm-trưởng bên hữu-hạm của đài chỉ-huy để liên-lạc với các chiến-hạm, tôi vừa rời ghế để ra ngoài quan-sát hai phía th́ một trái đạn loại nổ mạnh gây một lỗ lủng khoảng nửa thước đường kính và làm nát máy PRC25, nên từ phút này trở đi tôi phải vào tận Trung-tâm chiến-báo để dùng máy VRC46. Hạm-trưởng Tuần-dương-hạm HQ5 đứng cạnh đài chỉ-huy bên tả-hạm với sĩ-quan hải-pháo để dễ quan-sát mục-tiêu được chỉ-định, nên tôi thường nói trực-tiếp với hạm-trưởng tại nơi này. Trung-tâm chiến-báo của chiến-hạm này chỉ quen-thuộc dùng radar vào việc hải-hành, vả lại trời mù, mây thấp, radar có nhiều nhiễu-xạ nên tôi không được rơ về vị-trí của Phân-đoàn II và các chiến-hạm của địch c̣n nằm trong khu ḷng-chảo Hoàng-Sa.


Sau chừng 15 phút th́ Tuần-dương-hạm HQ16 báo-cáo là bị trúng-đạn hầm máy, tầu bị nghiêng nên khả-năng vận-chuyển giảm-sút, buộc phải lui ra ngoài ṿng chiến để sửa-chữa và cũng không c̣n liên-lạc được với Hộ-tống-hạm HQ10, không biết rơ t́nh-trạng và chỉ thấy nhân-viên đang đào-thoát. Tôi nhận thấy một tuần-dương-hạm đă vận-chuyển nặng-nề mà chỉ c̣n một máy và bị nghiêng, nếu tiếp-tục chiến-đấu th́ sẽ là một mục-tiêu tốt cho địch, nên tôi đă không ra phản-lệnh. Khu-trục-hạm HQ4 đă bị thiệt-hại nhiều sau khi phải bám-sát chiến-hạm địch trong tầm đại-liên, nên tôi ra lệnh cho Khu-trục-hạm HQ4 phải rút ra khỏi ṿng-chiến ngay và chỉ-thị cho Tuần-dương-hạm HQ5 yểm-trợ cho chiếc này khi tiến ra xa, v́ tất-nhiên Hải-đội đặc-nhiệm không thể để bị thiệt-hại một khu-trục-hạm mà Hải-Quân VNCH chỉ có tổng-cộng 2 chiếc mà thôi.


Khi khu-trục-hạm HQ4 ra khỏi vùng chiến, lại không bị chiếc Kronstad 274 truy-kích hoặc tác-xạ đuổi theo, ngược lại chiếc này của địch có phần rảnh tay hơn để tấn-công Tuần-dương-hạm HQ5 vào phía hữu-hạm hầu giảm-bớt hỏa-lực của chiến-hạm ta như để cứu văn chiếc 271 đang bị tê-liệt. Vào giờ này th́ tin-tức từ Bộ-Tư-lệnh Hải-quân tại Sàig̣n do chính Tham-mưu-phó hành-quân cho hay là một phi-đội khu-trục-cơ F5 đă cất-cánh để yểm-trợ cho Hải-đoàn đặc-nhiệm. Do sự liên-lạc từ trước với Bộ-Tư-lệnh Sư-đoàn I Không-quân tại Đà-nẵng, tôi hiểu là phi-cơ F5 chỉ có thể yểm-trợ trong ṿng 5 tới 15 phút mà thôi v́ khoảng-cách từ Đà-nẵng tới Hoàng-Sa quá xa so với nhiên-liệu dự-trữ. Tôi vẫn tin rằng loan tin việc phi-cơ cất-cánh, Bô-Tư-lệnh Hải-quân đă cho rằng tin này có thể làm cho tôi vững-tâm chiến-đấu. Một điều nữa là từ trước tới giờ phút đó tôi chưa được thấy có cuộc thao-dượt hỗn-hợp nào giữa Không-quân và Hải-quân nên tôi rất lo-âu về sự nhận-dạng của phi-công để phân-biệt giũa chiến-hạm của Hải-quân Việt-Nam và chiến-hạm Trung-cộng, nhất là lúc có mây mù thấp, nên phi-cơ có thể gây tác-xạ nhầm mục-tiêu. Máy VRC 46 trong Trung-tâm chiến-báo phải chuyển sang tần-số không-hải và đích thân tôi dùng danh-hiệu để bắt liên-lạc với phi-cơ. Một viên đạn xuyên-nổ trúng ngay Trung-tâm chiến-báo từ hữu-hạm, sát gần ngay nơi tôi đứng, làm trung-tâm bị phát-hỏa. Các nhân-viên trong trung-tâm c̣n mải núp sau bàn hải-đồ th́ tôi nhanh tay với một b́nh cứu-hỏa gần chỗ tôi đứng dập tắt ngay ngọn lửa. Tôi bị té ngă v́ vấp chân vào bàn hải-đồ, bàn chân trái bị đau mất vài ngày. Tôi vẫn vẫn tiếp-tục liên-lạc với phi-cơ nhưng sau chừng 5 tới 10 phút vẫn không thấy đáp-ứng nên tôi phải ngưng và chuyển tần-số về liên-lạc với các chiến-hạm khác v́ cuộc giao-tranh đă đến độ khốc-liệt hơn. Sau phút này th́ Tuần-dương-hạm HQ5 bị trúng nhiều đạn làm sĩ-quan trưởng-khẩu 127 ly tử-thương và hải-pháo bị bất-khiển-dụng v́ phần điện điều-khiển pháo-tháp tê-liệt, và máy siêu-tần-sớ SSB không c̣n liên-lạc được v́ giây trời bị sập rớt xuống sàn tầu, hiệu-kỳ hải-dội bị rách nát phần đuôi. Tôi ra ngoài quan-sát phía tả-hạm và được nghe báo cáo là hầm-đạm phát-hỏa. Tôi nói ngay với hạm-trưởng là cằn phải làm ngập hầm-đạn. Khẩu hải-pháo 40 ly đơn tả-hạm bị bất khiển-dụng v́ bị trúng đạn vào khối nạp-đạn và khẩu 40 ly hữu-hạm bị hư-hại nhẹ. Tôi yêu-cầu hạm-trưởng là chỉ nên cho tác-xạ từng viên mà thôi, v́ nhu-cầu pḥng-không rất có thể xẩy ra trong một thời-gian ngắn.


Bất thần về phía đông vào khoảng 11:25 sáng cách xa chừng 8 đến 10 hải-lư, xuất hiện một chiến-hạm của Trung-cộng loại có trang bị mỗi bên một dàn phóng kép hỏa-tiễn loại hải-hải (Ghi chú của Trần Đỗ Cẩm: đây là loại khinh tốc đĩnh Komar) đang tiến vào vùng giao-tranh với một tốc-độ cao, quan-sát được bằng mắt viễn-kính và không một chiến-hạm nào báo-cáo khám-phá được bằng radar từ xa. Tôi dự-đoán loại chiến-hạm này ít khi được điều-động từng chiếc một, và tin là có thể thêm ít nhất một chiếc theo sau. Với t́nh-trạng của Hải-đội đăc-nhiệm: một hộ-tống-hạm bị loại khỏi ṿng-chiến; một tuần-dương-hạm bị thương nơi hầm máy; một khu-trục-hạm và một tuần-dương-hạm chỉ c̣n hỏa-lực rất hạn-chế; cộng với nguy-cơ bị tấn-công bằng cả hỏa-tiễn hải-hải cũng như bằng phi-cơ rất có thể xẩy ra, nên tôi triệt-thoái phần c̣n lại của lực-lượng là Khu-trục-hạm HQ4 và Tuần-dương-hạm HQ5 ra khỏi vùng Hoàng-Sa tiến hướng đông-nam về phía Subic Bay (Hải-quân công-xưởng của Hoa-Kỳ tại Phi-luật-tân). Tôi cũng cầu-nguyện Đức Thánh Trần, Thánh-Tổ của Hải-quân VNCH ban cho tôi một trận mưa để giảm tầm quan-sát và khả-năng tấn-công của phi-cơ địch. Sau khi hai chiến-hạm c̣n lại rút ra khỏi vùng giao-tranh chừng 10 phút th́ một trận mưa nhẹ đă đổ xuống toàn vùng quần-đảo Hoàng-Sa. Các chiến-hạm ta đă không bị truy-kích và phi-cơ địch cũng chưa xuất-hiện. Mục-đích tôi hướng về phía đông-nam là để tránh bị phục-kích của tiềm-thủy-đĩnh Trung-cộng tại hải-tŕnh Hoàng-Sa Đà-nẵng, và khi ra ngoài xa lănh-hải th́ nếu c̣n bị tấn-công bằng phi-cơ hoặc tiềm-thủy-đĩnh th́ may ra đồng-minh Hải-quân Hoa-Kỳ có thể cấp-cứu chúng tôi dễ-dàng hơn theo tinh-thần cấp-cứu hàng-hải quốc-tế. Nếu chúng tôi không c̣n bị tấn-công th́ việc đến Subic Bay Phi-luật-tân để xin sửa-chữa trước khi hồi-hương là một điều khả-dĩ được thượng-cấp chấp-thuận.


Tuần-dương-hạm HQ5 phải mất gần một giờ mới kéo lên được giây trời khẩn-cấp để tái-lập sự liên-lạc bằng máy siêu-tần-số SSB. Hầm đạn phía mũi của chiến-hạm đă bị làm ngập, mũi bị chúc xuống nên tốc-độ có bị thuyên-giảm. Chính trong thời-gian mất liên-lạc, Bộ Tư-lệnh tại Sàig̣n cũng như tại Đà-nẵng rất bối-rối cho sự an-toàn của hai chiến-hạm và bản-thân tôi. Chính Tư-lệnh Hạm-đội tại Sàig̣n cũng đă đưa tin mất liên-lạc đến với gia-đ́nh tôi.


Vào khoảng 01:00 trưa, hai chiến-hạm HQ4 và HQ5 đă cách Hoàng-Sa chừng 10 hải-lư, trời nắng và quang-đăng. Tư-lệnh Hải-quân đích thân ra lệnh cho cả hai chiến-hạm phải trở lại Hoàng-Sa và đánh ch́m nếu cần, tôi nhận được giọng nói của Đô-đốc. Lệnh đă được thi-hành nghiêm-chỉnh ngay tức khắc. Sau khi liên-lạc vô-tuyến siêu-tần-số được điều-ḥa trở-lại th́ mọi báo-cáo chi-tiết về tổn-thất và t́nh-trạng lúc bấy giờ của các hai chiến-hạm được chuyển đầy-đủ. Trên Tuần-dương-hạm HQ5 tôi cũng được thông-báo về Tuần-dương-hạm HQ16 sẽ được Tuần-dương-hạm HQ6 tới hộ-tống về Căn-cứ Hải-quân Đà-nẵng.


Đến khoảng 02:30 chiều, khi cả hai chiến-hạm đang trở về Hoàng-Sa, quá ngang Ḥn Tri-Tôn, nghĩa là c̣n cách đảo Hoàng-Sa chừng 1 giờ rưỡi hải-hành nữa, th́ hai chiến-hạm được phản-lệnh trở về Đà-nẵng. Lúc này trời đă nắng, mây cao nên rất dễ-dàng cho việc hải-hành. Trong một cuộc đến thăm Tư-lệnh Hải-quân VNCH tại tư-dinh vào khoảng tháng 2 năm 1974, th́ vị Đô-Đốc này đă tiết-lộ rằng nếu biết được sớm t́nh-trạng của Hải-đoàn đặc-nhiệm th́ Tư-lệnh đă cho lệnh trở về căn-cứ trước sớm hơn. Trên đường về, tôi vẫn ra lệnh cho các chiến-hạm giữ nguyên nhiệm-sở tác-chiến và nhất nhất các nhân viên không ở trong nhiệm-sở pḥng máy phải túc-trực trên boong để tránh tổn-thất về nhân-mạng trong trường-hợp bị tiềm-thủy-đĩnh Trung-cộng phục-kích bằng ngư-lôi. Nhưng may-mắn là điều tôi dự-liệu đă không xẩy ra. Các chiến-hạm đă khởi-sự ngay thu-dọn các tổn-thất về vật-liệu và thu-hồi các dư-liệu tác-xạ.


Tôi ṭ-ṃ mở đài phát-thanh BBC vào sáng sớm ngày 20, th́ họ chỉ vỏn-vẹn loan tin một trận hải-chiến đă xẩy ra trong vùng quần-đảo Hoàng-Sa giữa Hải-quân Việt-Nam Cộng-Ḥa và Cộng-Ḥa Nhân-dân Trung-Hoa, mỗi bên thiệt-hại 1 chiến-hạm và không thêm một chi-tiết nào khác. Tôi tỏ ra khâm-phục đài nay về sự loan-tin nhanh chóng và xác đáng.


Tôi đă không hút thuốc từ nhiều tháng qua, nhưng tôi muốn hút một vài điếu thuốc cho tinh-thần bớt căng-thẳng sau gần 48 tiếng đồng-hồ liên-tục không được nghỉ-ngơi, tôi yêu cầu Hạm-trưởng dùng hệ-thống liên-hợp để loan-báo xem có nhân-viên nào c̣n thuốc lá cho tôi xin một ít để hút. Tôi không ngờ là các nhân-viên tuần-tự mang đến cho tôi hơn 2 chục bao cả loại trong khẩu-phần C của đồng-minh và các loại thuốc trong thương-trường lúc bấy giờ, tôi lấy làm cảm-động về sự ưu-ái của các nhân-viên trên chiến-hạm này. Vào khoảng 2 giờ đêm tôi soạn-thoản một sơ-đồ hành-quân và các chi-tiết về tổn-thất để chuẩn-bị thuyết-tŕnh khi về tới căn-cứ.


Khoảng 7:00 sáng ngày 20 tháng giêng th́ hai chiến-hạm của Phân-đoàn I về tới căn-cứ an-toàn. Tuần-dương-hạm HQ16 cũng đă về bến trước đó ít lâu. Một điều mà các nhân-viên của các chiến-hạm và riêng tôi rất cảm-động là trên cầu Thương-cảng Đà-nẵng là nơi đă được chỉ-định cho các chiến-hạm cặp bến, đă có sự hiện-diện của các vị Đô-Đốc Tư-lệnh và Tư-lệnh-phó HQ VNCH, Đô-Đốc Tư-lệnh HQ Vùng I Duyên-hải, một số đông sĩ-quan cùng nhân-viên của các đơn-vị HQ vùng Đà-nẵng cùng các trại gia-binh đă túc-trực đón đoàn chiến-hạm trở về với rừng biểu-ngữ :

"Hải-quânViệt-Nam quyết-tâm bảo-vệ lănh-thổ đến giọt máu cuối cùng".
"Một ư-chí : chống cộng. Một lời thề : bảo-vệ quê-hương".
"Hoan-hô tinh-thần chiến-đấu anh-dũng của các chiến-sĩ Hải-quân tham-dự Hải-chiến Hoàng-Sa".
"Hoan-hô tinh-thần bất-khuất của các chiến-sĩ Hải-chiến Hoàng-Sa".


Sau khi di-tản các chiến-sĩ thương-vong và tử-vong lên căn-cứ thí chỉ có 3 vị Đô-Đốc cùng HQ Đại-tá Nguyễn-viết-Tân Chỉ-Huy-Trưởng Sở Pḥng-vệ Duyên-hải lên Tuần-dương-hạm HQ5 và vào pḥng-khách của Hạm-trưởng để dự cuộc thuyết-tŕnh về trận đánh. Ba vị Hạm-trưởng đều có mặt để tŕnh bầy chi-tiết về chiến-hạm của ḿnh. Các vị Đô-đốc cũng không hỏi thêm tôi về những yếu-tố đă đưa đến những quyết-định chiến-thuật của tôi, nhất là quyết-định triệt-thoái phần c̣n lại của Hải-đoàn đặc-nhiệm ra khỏi vùng Hoàng-Sa. Sau phần thuyết-tŕnh các vị Đô-Đốc đă đi quan-sát sự thiệt-hại của các chiến-hạm và úy-lạo nhân-viên các cấp. Tôi cũng được nghe Đô-đốc Tư-lệnh-phó đề-nghị với Tư-lệnh HQ là sẽ không có thuyết-tŕnh cho Tư-lệnh Quân-đoàn I.


Sau chừng một giờ th́ Trung-tướng Tư-lệnh Quăn-đoàn I/Quân-Khu I cũng tới thăm-viếng và được hướng-dẫn quan-sát một ṿng các chiến-hạm để nhận-định sự thiệt-hại....Kết-quả của trận-hải-chiến
Hoàng Sa Vị Quốc Vong ThânMột cách tổng-quát th́ sự thiệt hại của hai đối-thủ được kể như tương-đương trong trận hải-chiến. Mỗi bên bị tổn-thất một chiến-hạm, như đài BBC loan tin vào sáng sớm ngày 20 tháng giêng, phía VNCH là Hộ-tống-hạm HQ10, phía Trung-cộng là chiếc Kronstad 271(được coi là chiến-hạm chỉ-huy) c̣n một số khác th́ chịu một sự hư-hại trung-b́nh hoặc trên trung-b́nh. Hai chiếc nhỏ hơn 389 và 396 cùng hai ngư-thuyền ngụy-trang theo tôi ước-lượng chỉ hư-hỏng hơi nặng mà thôi v́ tầm hỏa-lực của ta trội hơn. Riêng chiếc Kronstad 271 có thể bị tổn-thất nhiều nhân-viên hơn v́ trúng nhiều hải-pháo của Tuần-dương-hạm HQ5 vào thương-tầng kiến-trúc, trong khi đó chiếc 274 th́ tổn-thất được coi là nhẹ hơn cả v́ chỉ bị tấn-công nhiều bằng đại-liên và ít hải-pháo về sau này. Tuy-nhiên trong các trận hải-chiến th́ người ta thường kể về số chiến-hạm bị loại khỏi ṿng chiến hơn là số thương-vong về nhân-mạng. Riêng trên Hộ-tống-ham HQ10, theo các nhân-viên đă đào-thoát về được đất liền, th́ vị Hạm-trưởng và Hạm-phó đều bị thương-nặng, nhưng Hạm-trưởng đă từ-chối di-tản và quyết ở lại tuẫn-tiết cùng chiến-hạm của ḿnh theo truyền-thống của một sĩ-quan hải-quân và một nhà hàng-hải. Hạm-phó được nhân-viên d́u đào-thoát được nhưng đă phải bỏ ḿnh trên mặt biển v́ vết thương quá nặng. Vụ này làm tôi nhớ lại, theo lời kể của các bậc tiên-sinh, th́ khi hải-quân Pháp hành-quân trên sông (nếu không lầm th́ là Sông Đáy) một chiến-hạm loại trợ-chiến-hạm (LSSL) hay Giang-pháo-hạm (LSIL) đă bị trúng đạn đài-chỉ-huy, làm tử-thương cả hai hạm-trưởng và hạm-phó cùng một lúc, sĩ-quan cơ-khí đă phải lên thay thế tiếp-tục chỉ-huy. Sau kinh-nghiệm này, hải-quân Pháp không cho hạm-trưởng và hạm-phó có mặt cùng một nơi khi lâm-trận. Cá-nhân tôi lúc đó đă không có chút th́ giờ để nhớ tới kinh-nghiệm mà các bậc tiên-sinh đă truyền lại tôi mà áp-dụng.


Một điều lạ là Trung-cộng có đủ khả-năng tuy khiêm-nhượng, vào lúc cuối trận-chiến, v́ có thêm tăng-viện đến kịp thời, nhưng đă bỏ rơi cơ-hội truy-kích khi lực-lượng ta triệt-thoái, hay xử-dụng hỏa-tiễn hải-hải v́ lực-lượng ta vẫn c̣n nằm trong tầm hữu-hiệu của loại vũ-khí này. Tôi cho rằng có thể họ đă bận-tâm vào việc cứu văn chiếc Kronstad 271 và quân bộ trên đảo Quang-Ḥa, hoặc họ đă không nhận được lệnh tấn-công, và chỉ đương-nhiên chống-trả tự-vệ mà thôi. Tôi nhận rằng ước-tính của tôi về phản-ứng của địch đă cao hơn như thực-tế đă xẩy ra. Việc Hải-quân Viêt-Nam khai-hỏa tấn-công sau khi thất-bại đổ-bộ đă tạo cho Trung-cộng có nguyên-cớ v́ bị tấn-công mà phải hành-động, nên đă dùng cường-lực cưỡng-chiếm các đảo vào ngày sau.


Theo các quân-nhân trú-pḥng trên đảo Hoàng-Sa th́ sáng sớm ngày hôm sau tức là ngày 20 tháng giêng, Trung-cộng đă huy-động một lưc-lượng hùng-hậu kết -hợp hải-lục-không-quân đổ-bộ tấn-chiếm đảo Hoàng-Sa và các đảo kế-cận mà các chiến-binh hải-quân đang chiếm-giữ. Theo kư-giả Lê-Vinh, một cựu sĩ-quan hải-quân, đă từng đảm-trách chức-vụ thư-kư cũa ủy-ban nghiên-cứu trận hải-chiến cho biết, th́ vào thời-gian trận hải-chiến, Hải-quân Hoa-Kỳ đă chuyển cho Hải-quân Việt-Nam một tin-tức về 42 chiến-hạm Trung-cộng với 2 tiềm-thủy-đĩnh đang tiến xuống Hoàng-Sa. Dù nhiều hay ít th́ lực-lượng của họ sễ trội hẳn lực-lượng Hải-quân Việt-Nam có thể điều-động tới. Nếu hai chiến-hạm c̣n lại của Hải-đoàn đặc-nhiệm phải lưu-lại Hoàng-Sa như lệnh ban ra lúc đầu, với khả-năng chiến-đấu đă bị giảm-sút nhiều th́ sự bảo-tồn của hai chiến-hạm này rất mong-manh. Thế cho nên phản-lệnh cho hai chiến-hạm phải trở về căn-cứ được kể như là đúng lúc và sát với thực-tế hơn.


Trung-cộng đă bắt giữ tất cả quân-nhân và dân-chính Việt-Nam trên đảo Hoàng-Sa và toán hải-quân đổ-bộ thuộc Khu-trục-hạm HQ4 trên đảo Vĩnh-Lạc (sát phía nam đảo Hoàng-Sa) mà trưởng toán là HQ Trung-Uư Lê-văn-Dũng (sau được vinh-thăng HQ Đại-Uư tại mặt-trận), làm tù-binh đưa về giam-giữ đầu tiên tại đảo Hải-nam. Riêng ông Kosh là nhân-viên của cơ-quan DAO Hoa-Kỳ tại Đà-nẵng th́ được trao trả cho Hoa-Kỳ sớm nhất tại Hồng-Kông. C̣n các nhân-viên Việt đă bị họ nhồi-sọ về chủ-nghĩa của họ trong suốt thời-gian tại Quảng-Đông, và trao trả về Việt-Nam tại ranh-giới HồngKông và Trung-cộng. Đô-đốc Tư-lệnh-phó HQ đă được đề-cử đích-thân đến HồngKông tiếp-nhận. Các chiến-sĩ từ Trung-cộng hồi-hương đều được đưa vào Tổng-Y-viện Cộng-Ḥa điều-trị về các bệnh-trạng gây ra do các hành-động ngược-đăi trong khi bị giam-cầm trên lục-địa Trung-Hoa.


Thế là cuối cùng th́ Việt-Nam Cộng-Ḥa đă mất nốt nhóm đảo Nguyệt-Thiềm phía nam của cả quần-đảo Hoàng-Sa cho tới ngày hôm nay.


Các chiến-sĩ Hải-quân đào-thoát từ Hoàng-Sa, sau nhiều ngày trôi-dạt trên mặt biển, một số đă được chính các tuần-duyên-đĩnh của Hải-quân cứu vớt, một số đă được các thương-thuyền trên hải-tŕnh Singapore HồngKông bắt gặp. Tất cả các chiến-sĩ thoát-hiểm được đưa về diều-trị tại các Tổng-y-viện Duy-Tân (Đà-nẵng) hay Cộng-Ḥa, và c̣n được Thủ-tướng chính-phủ, các vị Tư-lệnh Quân-đoàn, và các vị Đô-đốc Hải-quân đến thăm hỏi và úy-lạo.Công-cuộc chuẩn-bị tái-chiếm Hoàng-Sa

Khi phần thăm-viếng của thượng-cấp kết-thúc, th́ tất cả các chiến-hạm bắt tay ngay vào việc sửa-chữa và tái tiếp tế đan-dược đề chuẩn-bị tấn-kích tái-chiếm Hoàng-Sa. Một toán thợ thượng-thặng của Hải-quân công-xưởng cũng đă được điều-động từ Sàig̣n ra để phụ-lực với chuyên-viên của Thủy-xưởng Đà-nẵng. Riêng Tuần-dương-hạm HQ16, tuy không bị hư-hại nhiều trên thượng-tầng kiến-trúc, nhưng các chuyên-viên đă tháo-gỡ được đần viên đạn đă xuyên lủng hầm máy. Viên đạn này là một loại đạn xuyên-phá và không nổ 127 ly của Tuần-dương-hạm HQ5 bị lạc. Kinh-nghiệm cho thấy là loại đầu đạn không nổ nếu trúng nước th́ đạn-đạo sẽ thay đổi rất nhiều v́ đầu đạn nhọn bị nước làm chuyển hướng đi rất xa. Tin này do đích thân Tư-lệnh phó Hải-quân mang đến cho tôi. Đó là một điều không may-mắn cho Hải-đoàn đặc-nhiệm Hoàng-Sa, nhưng trong bất cứ một cuộc chiến-tranh nào, sự nhầm-lẫn về mục-tiêu, về bạn và địch, về vị-trí tác-xạ đều đă xẩy ra ít nhất là tại chiến-trường Việt-Nam. Hơn nữa trong cuộc hải-chiến này, Tuần-dương-hạm HQ5 đă tác-xạ cả trăm đại-pháo 127 ly, mà chỉ có một viên bị lạc, nên vẫn c̣n là điều may-mắn. Việc chiến-hạm bị trúng 1 viên đạn của bạn cộng với việc hai khẩu hải-pháo 76 ly tự-động trên khu-trục-hạm HQ4 đă bị trở-ngại kỹ-thuật ngay từ phút đầu của cuộc chiến, là hai nhược-điểm chiến-thuật mà Hải-quân VNCH chỉ muốn phổ-biến hạn-chế vào đầu năm 1974 là thời điểm, mà nhiều sự phân-tích đáng tin cho rằng Tổng-Thống Nguyễn-văn-Thiệu đă lợi-dụng biến-cố Hoàng-Sa để tránh-né sự chỉ-trích của các phần-tử đối-lập lúc đó đang rất-mạnh.


Sau ít ngày sửa chữa, th́ Tuần-dương-hạm HQ16 chỉ đủ khả-năng tự hải-hành về quân-cảng Sàig̣n và được đón-tiếp trọng-thể. Khu-trục-hạm HQ4 không sửa chữa tại chỗ được hai khẩu 76 ly tư-động. Tuần-dương-hạm HQ5, sau khi tái tiếp-tế đạn và hàn vá các hư-hại đă cùng HQ6 ra khơi t́m-kiếm các nhân-viên đào-thoát khỏi vùng Hoàng-Sa. Các phi-cơ C130 đă bay lượn trong một vùng duyên-hải hạn-chế để tránh sự hiểu nhầm về hành-động khiêu-khích của Việt-Nam đối với Trung-cộng. Các phi-cơ hướng-dẫn các chiến-hạm xem xét các vật trôi trên mặt biển nhưng vẫn chưa cấp-cứu được nhân-viên nào ngoại trừ vỏ một thùng xăng dự-trữ . Tôi vẫn có mặt trên Tuần-dương-hạm HQ5 để tham-dự cuộc t́m-kiếm. Riêng hộ-tống-hạm HQ10, v́ mất liên-lạc nên tôi đă không biết được t́nh-trạng cuối cùng của chiến-hạm, nhưng chúng tôi vẫn c̣n một hy-vọng tuy mong-manh là chiến-hạm này chưa ch́m hẳn và có thể trôi dạt về phía duyên-hải miền Trung trong mùa gió đông-bắc.


Với Tuần-dương-hạm HQ6 đă có mặt trong vùng và vừa hoàn-tất hộ-tống Tuần-dương-hạm HQ16 từ nửa đường Hoàng-Sa Đà-nẵng về bến, cộng với HQ17 (Hạm-trưởng HQ Trung-Tá Trần-đ́nh-Trụ) điều-động từ Trường-Sa tới tăng-cường đă kết-hợp với Tuần-dương-hạm HQ5 thành một Hải-đoàn đặc-nhiệm mới với nhiệm-vụ chuẩn-bị tái-chiếm Hoàng-Sa. Mặc dầu nhiều sĩ-quan thâm-niên hơn tôi có mặt tại chỗ, nhưng tôi vẫn được chỉ-định tiếp-tục chỉ-huy. Một cuộc thao-dượt chiến-thuật và thực-tập tác-xạ đă diễn ra trong ṿng một ngày tại vùng một đảo nhỏ nằm về phía bắc vùng Cù-lao Chàm phía đông-nam Đà-nẵng. Sau cuộc thao-dượt, tôi tŕnh bầy kết-quả việc huấn-luyện trong các buổi thuyết tŕnh hành-quân tại Bộ-Tư-lệnh Hải-quân vùng, vẫn được Tư-lệnh-phó Hải-quân chủ-tọa.
Nhưng cuối cùng th́ công-cuộc tái-chiếm Hoàng-Sa được hủy-bỏ. Tuy vẫn được tín-nhiệm để chỉ-huy, nhưng tôi tin rằng cuộc phản-kích tái-chiếm sẽ thất-bại ngoại trừ đó là một chiến-thuật thí-quân nằm trong một chiến-lược cao hơn. Với các tuần-dương-hạm cũ-kỹ (WHEC) xử-dụng trong lực-lượng pḥng-vệ duyên-hải Hoa-Kỳ (US Coast guard) từ lâu, được trang-bị vào công-tác tuần-tiễu hơn là để chiến-đấu, vừa chạm-chạp và vận-chuyển nặng-nề, nên khó chống trả lại với các chiến-hạm chiến-đấu tối-tân hơn. Loại này chỉ có một hải-pháo 127 ly, c̣n 2 hải-pháo 40 ly đă được Hải-quân Việt-Nam đặt thêm vào lái tầu là nơi đă được dùng làm sàn đáp trực-thăng.


Trong thời-gian tại căn-cứ, Tư-lệnh-phó HQ ít nhất đă hai lần tập-hợp nhân-viên tất cả các chiến-hạm có mặt tại chỗ để chỉ-thị không được có hành-động kiêu-ngạo về chiến-tích của Hải-quân VNCH. Để làm gương cho tất cả nhân-viên thuộc quyền, tôi đă giữ một thái-độ rất khiêm-nhượng và im-lặng. Tôi chưa bao giờ thảo-luận hoặc tŕnh bày chi-tiết với bất cứ một ai hay một tổ chức nào, về những yếu-tố đă đưa đến các quyết-định chiến-thuật của tôi trong trận đánh.


Tôi lưu-lại Vùng I duyên-hải chừng hơn một tuần-lễ, đă được cùng Phó Đề Đốc Tư-lệnh HQ vùng I Duyên-hải xuất-hiện trên đài chỉ-huy cũng của Tuần-dương-hạm HQ5 để thực-hiện một phóng-sự cho đài truyền-h́nh quân-đội. Sau đó tôi trở về nhiệm-sở chính tại Sàig̣n. Tôi c̣n được đến pḥng thâu-h́nh của quân-đội cùng các vị hạm-trưởng và một vài hạ-sĩ-quan trưởng pháo-khẩu để tŕnh bầy các chiến-tích. Tuy nhiên tôi không đề-cập nhiều chi-tiết và nhường lời lại nhiều hơn cho các hạm-trưởng v́ tôi nghĩ rằng các vị này đáng được đề-cao v́ đă đích-thân huy-động tinh-thần nhân-viên và can-dảm trực-tiếp chiến-đấu. Ít lâu sau tôi phải theo học Khóa Chỉ-huy Tham-mưu đặc-biệt tại Long-B́nh, đặc-biệt v́ khóa gồm nhiều các sĩ-quan đang đảm-trách những vai-tṛ then-chốt của quân-lực và các đại-đơn-vị. Khi Phó-Đề-đốc Phụ-tá hành-quân biển của Tư-lệnh-Hải-quân đến thuyết tŕnh tại trường về tổ-chức của Hải-quân Việt-Nam, th́ một câu hỏi đầu-tiên của khóa-sinh là về hải-chiến Hoàng-Sa. Đô-đốc đă chuyển câu hỏi này cho tôi đang ngồi trong hội-trường, quả thật vị này đă trao cho tôi một trái banh khó đỡ. Tôi đáp lại câu hỏi vỏn-vẹn ngay là: Các quí-vị đă nghiên cứu về trận đánh Ấp-Bắc, th́ trận hải-chiến Hoàng-Sa cũng gần tương-tự. Sau câu trả lời của tôi th́ không một câu hỏi nào về trận Hoàng-Sa được nêu ra thêm. Xin ghi thêm vào nơi này, trận Ấp-Bắc đă làm cho quân-lực bị bất ngờ về chiến-thuật cửa địch, có sự sai lầm về ước-tính t́nh-báo và nhầm-lẫn về chiến-thuật điều-quân.


Vào những năm tháng cuối cùng của cuộc-chiến Việt-Nam tôi được biệt-phái giữ chức-vụ Phụ-Tá Hải-quân cho Trung-tướng Chỉ-Huy-trưởng Trường Chỉ-huy Tham-mưu Liên-quân đồn-trú tại Long-B́nhPhần sau trận hải-chiến

Sau trận hải-chiến, Hải-quân được nhiều vinh-danh nhờ trận-chiến đă nêu cao và nối-tiếp được tinh-thần chống bắc-xâm của dân-tộc. Trận hải-chiến được liên-tục ca-ngợi hàng ngày trên các phương-tiện truyền-thông của quân-đội cũng như ngoài dân-sự để thêm vào với: B́nh-long anh-dũng, Kontom kiêu-hùng v.v....

 


Hoàng-Trường-Sa với Việt-Nam là một


Cũng nhờ trận hải-chiến mà phần đông nhân-dân Việt-Nam mới được biết đến phần lănh-thổ nằm xa vời trong Biển-Đông mà Hải-quân VNCH từ ngày thành-lập đă âm-thần bảo-vệ và tuần-tiễu.


Nói về trận hải-chiến, dù Hải-quân VNCH giả thử có thắng được trận ngày đầu, th́ chúng ta khó lường được sự tổn-thất nếu Hải-quân c̣n ở lại để cố-thủ Hoàng-Sa. Phó Đề-Đốc Chủ-tịch Ủy-Ban nghiên-cứu về trận hải-chiến khi vị này đích thân thăm-viếng Khu-trục-hạm HQ4, khi đang nằm trong ụ lớn sửa chữa đă nói riêng với tôi: thế là vừa đủ, ư của vị này nói là không nên tiếp-tục chiến-đấu thêm ít nhất là vào thời-điểm đó Hải-quân c̣n phải đảm-nhận nhiều công-tác tiễu-trừ cộng-sản trong đất liền. Đó là chưa kể việc tấn-chiếm phần c̣n lại của quần-đảo Hoàng-Sa có thể đă nằm trong các đường lối đi-đêm chiến-lược của các cường-quốc. Tôi nghĩ rằng nếu chiếc khu-trục-hạm HQ4 không bị trở-ngại kỹ-thuật và trận-chiến đă xẩy ra gần như tôi đă dự-liệu và mong-muốn, nghĩa là ta thắng trận đầu, th́ cường-lực hải-lục-không quân của chúng huy-động ngày hôm sau không những đủ sức tràn ngập quân trú-pḥng và lại c̣n đủ sức truy-kích Hải-quân VNCH trong một vùng rộng lớn hơn. Tôi đă tin-tưởng rằng Quân-đoàn I/Quân-khu I đă phải đặt trong t́nh-trạng báo-động đề-pḥng sự tấn-công của Trung-cộng ngay sau khi trận hải-chiến diễn ra. Một phi-tuần chiến-đấu-cơ F5 của Sư-đoàn I Không-quân tại Đà-nẵng đă sẵn-sàng trên phi-đạo nhưng không được lệnh cất cánh từ cấp cao để yểm-trợ cho Hải-quân v́ có thể là e-ngại sẽ châm ng̣i cho một cuộc chiến mới, hoặc chỉ hạn-chế trận-chiến tới mức có thể chấp-nhận được trong một thế chính-trị.


Một lần nữa, giả-dụ rằng ta cứ để Trung-cộng có mặt trên đảo Quang-Ḥa, trận hải chiến đă không xẩy ra th́ chúng ta vẫn có thể tiếp-tục hiện-diện trên đảo Hoàng-Sa, tuy nhiên có thể phải trải thêm quân trên các đảo Cam-Tuyền, Vĩnh-Lạc và Duy-Mộng, để tránh sự lấn-chiếm, cộng thêm là Hải-quân Việt-Nam phải thường-xuyên tuần-tiễu với một hải-đoàn tương-đối mạnh. Nhưng dần dà họ cũng sẽ lấn chiếm theo kế hoạch bành trướng thế lực của họ trong vùng Đông Nam Á. Có thể Trung-cộng đă trả đũa hay dập theo khuôn-mẫu Việt-Nam Cộng-Ḥa khi ta đă đặt quân trú-pḥng trên đảo Nam-Yết và Sơn-Ca nằm phía nam và đông cùng trên một ṿng-đai san-hô với đảo Thái-B́nh, đă bị Trung-Hoa Dân-quốc (Đài-Loan) chiếm-đóng từ khi Nhật-Bản thua trận đệ-nhị thế-chiến. Người Trung-Hoa dù là lục-địa hay hải-đảo, đă từng nhiều lần tuyên-bố là lănh-thổ của họ, không những vùng này mà thôi mà cả toàn vùng Hoàng-Sa Trường-Sa. Phải thành-khẩn mà nhận rằng, khi Việt-Nam Cộng-Ḥa đặt quân trú-pḥng trên các đảo c̣n bỏ trống trong vùng Trường-Sa như Nam-Yết, Sơn-Ca, Song-Tử-đông, Song-Tử-tây, Trường-Sa v.v.., chúng ta đă không gặp một hành-động đối-kháng về quân-sự nào từ phía Trung-Hoa Dân-quốc hoặc Phi-Luạt-Tân hay Mă-Lai-Á.
Một suy-luận nữa là có thể trận hải-chiến là một cuộc điều-chỉnh sự nhường quyền chiếm-giữ từ một nhược-tiểu đến một cường-quốc theo một chiến-lược hoàn-cầu mà vài cường-quốc đă ngầm thỏa-thuận trước. Chúng ta có thể nhớ lại cuộc tấn-công hùng-hậu của Anh-quốc trong cuộc tranh-chấp đảo Falkland (Nam Mỹ-Châu) vào thập-niên 80, mà Á-căn-đ́nh (Argentina) vẫn luôn coi như lănh-thổ của họ. Họ đă chiến-đấu mạnh-mẽ trên mặt ngoại-giao và buộc phải chiến-đấu trên mặt quân-sự sau khi ngoại-giao thất-bại. Về mặt quân-sự, họ biết trước là khó chống lại Anh-quốc với lực-lượng khá dồi-dào, nhưng họ đă phải chiến-đấu trong khả-năng của họ, họ biết tự kiềm-chế cường-độ chiến-tranh để giảm-thiểu tổn-thất. Kết-quả là đảo Falkland đă về tay Anh-quốc. Tuy đảo Falkland rộng lớn hơn về diện-tích và nguồn-lợi cũng như dân-số, quân-lực hai đối-thủ đưa vào cuộc đụng-độ hùng-hậu hơn, mức-độ chiến-tranh nặng hơn, nhưng hai trận Falkland và Hoàng-Sa đă gần tương-tự nhau về tính-chất của một cuộc chiến.


Người Pháp, trong chiến-tranh tại Đông-dương sau 1945, v́ chiến-cuộc gia-tăng tại nội-địa, đă phải bỏ-ngỏ hoàn-toàn nhóm đảo Tuyên-đức phía bắc, và bỏ-ngỏ nhóm Nguyệt-thiềm phía nam trong vài năm. Riêng nhóm Tuyên-đức phía bắc đă do Trung-Hoa Dân-quốc cưỡng-chiếm trong ít lâu, nhưng sau đó họ đă phải rút về v́ sự thất-trận của họ trong lục-địa. Về sau, hiệp-định Balê 1954 lại đề ra khu phi-quân-sự dọc theo vĩ-tuyến 17, đă làm cho Việt-Nam Cộng-Ḥa đă không thể tích-cực hiện-diện tại nhóm Tuyên-Đức bắc đảo Hoàng-Sa thuộc nhóm Nguyệt-thiềm.


Xét về sự pḥng-thủ, so sánh với đảo Thái-B́nh trong vùng Trường-Sa th́ thế bố-trí trên đảo Hoàng-Sa của VNCH đă thua kém rất xa, và không thể đủ sức để cố-thủ chống lại một cuộc cường-kích thủy-bộ. Trên đảo không có công-sự nặng, chỉ có khỏang một trung-đội địa-phương-quân với vũ-khí cá-nhân và một vài quan-sát viên khí-tượng. Trong khi đó Đảo Thái-B́nh, khi Nhật chiếm-đóng trong đệ-nhị thế-chiến, họ đă xây-cất nhiều công-sự nặng. Sau này khi Trung-Hoa dân-quốc (Đài-Loan) chiếm-đóng, chắc-chắn họ đă tăng-cường mọi cơ-cấu pḥng-thủ, lại có trang-bị các khẩu đại-pháo chống chiến-hạm, đưa quân-số trú-pḥng có thể tới cấp hơn tiểu-đoàn và do một vị Đại-tá Thủy-quân lục-chiến chỉ-huy.


Ngoài ra việc tuyên-bố chủ-quyền của Trung-cộng trên cả hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa được nhận-xét chỉ diễn ra sau cuộc thăm-viếng Trung-cộng của Ngoại-trưởng Hoa-Kỳ Kissinger. Ít nhất là Hoa-Kỳ và Trung-cộng đă ngầm có nhiều thỏa-thuận về chiến-lược hay ít nhất cũng đồng-ư là Hoa-kỳ sẽ không can-thiệp vào các hành-động của Trung-cộng trong vùng. Đối với Việt-Nam Cộng-Ḥa, Hoa-Kỳ đă không muốn can-dự vào sự bảo-vệ lănh-thổ. Trong ngày hải-chiến th́ các đối-tác-viên tại Bộ-Tổng-Tham-mưu đă khẳng-định đó là công chuyện riêng của Việt-Nam .


Quan-niệm của Hoa-Kỳ trong việc mở-rộng lưc-lượng Hải-quân chỉ là vừa đủ để hành-quân yểm-trợ hỏa-lực và ngăn-chặn trong vùng sông-ng̣i và duyên-hải mà thôi. Cộng-cuộc xây-cất một hệ-thống thám-báo liên-tục từ Bến-Hải đến Vịnh Thái-lan là một công-tác cao, cả về kỹ-thuật lẫn tài-chánh với mục-tiêu duy-nhất là kiểm-soát hữu-hiệu sự xâm-nhập lén-lút bằng đường-biển của cộng-sản Bắc-Việt vào vùng duyên-hải. Việc viện-trợ hai chiếc khu-trục-hạm, v́ là loại tấn-công, nên sau 1973 họ đă nhiều lần đ̣i tháo gỡ máy ḍ tiềm-thủy-đĩnh như đă tŕnh-bầy, làm như vậy là sẽ giảm khả-năng của loại này một nửa. Vũ-khí tấn-công trên mặt biển và trên không của khu-trục-hạm là hai dàn hải-pháo 76 ly tự-động với nhịp tác-xạ khỏang 60 viên một phút. Với hỏa-lực tấn-công mạnh-mẽ như vậy, Hải-quân Hoa-Kỳ, vào những năm cuối của cuộc chiến, song-song với kế-hoạch rút lui, đă không bỏ sót cơ-hội cắt đứt hay ít nhất cũng tŕ-hoăn việc tiếp-tế cơ-phận thay-thế cho loại hải-pháo tối-tân này.


Sau trận hải-chiến, để nêu gương hy-sinh của các chiến-sĩ bỏ ḿnh trên đại-dương, Bộ-Tư-lệnh HQ đă có nghiên-cứu một kiến-trúc dự-định xin phép Đô-thành Saig̣n Chợ-lớn xây cất trong khu-vực cột-cờ Thủ-Ngữ bên sông Sàig̣n. Riêng Hội-đồng Đô-thành đă đồng-ư trên nguyên-tắc là sẽ có một đường-phố mang tên Ngụy-văn-Thà. Một buổi lễ kỷ-niệm lần thứ nhất trận hải-chiến Hoàng-Sa đă được tổ-chức vào ngày 19 tháng giêng năm 1975 do Tư-lệnh Hải-quân, Đề-Đốc Lâm-ngươn-Tánh chủ-tọa nhưng tôi không được thông-báo để đến tham-dự.


Hàng năm cứ mỗi Tết nguyên-đán đến, dù vào tháng giêng hay không, tôi luôn luôn có ít phút tưởng-niệm dành cho các liệt-sĩ đă hy-sinh và cũng tưởng nhớ tới chiến-sĩ đă anh-dũng cùng tôi chiến-đấu trong trận-hải-chiến Hoàng-Sa, mà số đông đang lưu-lạc trong vùng đất tự-do. Họ là những anh-hùng đă xả-thân để bảo-vệ lănh-thổ của tiền-nhân xây-dựng từ bao thế-kỷ. Mong rằng tài-liệu này sẽ mang lại niềm hănh-diện cho toàn-thể các chiến-sĩ Hải-quân đă tham-dự trận đánh mà tôi đă có vinh-dự chỉ-huy.

Dallas, Texas , mùa Xuân Kỷ-Măo
Hà Văn Ngạc

Hải Quân Đại Tá Hà Văn Ngạc
(Khóa 5 -
TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG)

Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm  

  

Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm  

 

Ln Đào Thoát Ở Hoàng Sa

Đông Hải

 
 
 
Sau gần 21 năm xa quê hương, tháng 3 năm 1996 tôi về thăm Mẹ tôi và anh chị em tôi ở Nha trang. Khi trở lại Mỹ, tôi không quên mang theo tập hồi kư lần đào thoát ở Hoàng sa mà tôi đă viết khi c̣n nằm ở bệnh-viện Đà-nẵng. Mẹ tôi đă cất kỹ tập hồi kư này nên đă không bị đốt theo Văn bằng tốt nghiệp Vơ Bị của tôi. Nay Mẹ tôi không c̣n, nhưng Mẹ vẫn măi bên tôi như tập hồi-kư này mà tôi đă nâng niu như một bảo vật. Trong không khí của mùa Xuân hôm nay tôi xin gởi đến quí vị những h́nh ảnh của trận hải-chiến đầu tiên và cũng là cuối cùng của Hải quân Việt-nam Cộng Ḥa và Trung cộng tại Hoàng Sa.

Đông Hải

---
Chiều 18/01/1974:
Con tàu mang số bù vẫn lầm lũi lướt sóng với cấp phỏng định 083 kể từ khi ra khỏi tầm hoạt động của đài kiểm báo 102 đêm qua. Chiều nay lên nhận phiên, tôi hơi mệt. Hồi trưa phải lo cho các ban tiếp tục sơn phết phần c̣n lại của chiến hạm kể cả hai hầm máy tả và hữu để chuẩn bị thanh tra sau chuyến công tác khi về tới Sài-g̣n, nên tôi không chợp mắt được giây phút nào. Với vận tốc phỏng định 10 nơ (knots) một gi, có lẽ tàu sẽ đến Hoàng-sa trong ca (quart) của ḿnh và thời điểm phỏng định là 18:00H 18/01/74. Với tầm hoạt động của chiếc SPS-53, các đảo có thể nhận thấy trên màn ảnh ra-đa khoảng 16:30H là tối đa. Thế nhưng đến 16:30H, rồi 17:00H trôi qua, nhân viên đi ca ở CIC báo lên đài-chỉ-huy vẫn chưa thấy. Đến 17:30H mới thấy một vài vệt mờ trên màn ảnh ra-đa với khoảng cách 26 hải lư. Giờ này tôi mới xác định được vị-trí của chiến hạm ḿnh. Sánh với route vẽ, con tàu nằm bên mặt đường chừng 6 hải lư. Nhưng HPA của Hoàng-sa báo cho HQ4 lúc ấy tôi vẫn báo cáo là 18:00H/18/01/74 như ban đầu. Sau khi bàn giao ca lại cho Trung-úy Vũ văn Bang xong, khoảng chừng 18:00H, bằng viễn-vọng-kính tôi có thể nh́n thấy được h́nh dáng của những chiến-hạm khác cùng ḥn đảo gần nhất là ḥn Money ở hướng 2 giờ. Sau đó tôi và Thiếu-úy Huân (SQ/Phụ-tá Trưởng phiên) mới đi ăn tối. Cho đến giờ phút này, với mấy miếng mứt và ít hạt dưa trong đĩa, tôi cùng Huân bên tách trà đậm với điếu capstan trong tay, vẫn tươi cười thoải mái chuyện tṛ, chưa một điềm cỏn con nào báo trước rằng mai đây chúng tôi sẽ vĩnh viễn xa nhau. Chúng tôi sau đó ai về pḥng nấy ngủ để chuẩn bị ca sáng hôm sau.

Ngày 19/01/74:
Chưa chợp mắt được bao lâu, th́ tất cả sĩ-quan được đánh thức ra họp ở bàn ăn (carré) sĩ-quan theo lệnh của Hạm-phó Nguyễn Thành Trí. Bấy gi là 02:00H sáng. Hạm-phó cho biết theo tinh thần công-điện vừa nhận được, phần thiệt hại có thể về ta hết 80% tới 90%, bỡi chúng ta không được khai hỏa trước, chỉ được nổ súng khi bị chiến-hạm địch nổ trước. Sau câu nói này, tôi không th không đặt lại vấn-đề khai hỏa với Hạm-phó trước mặt đông đủ các sĩ-quan HQ10 được rằng tại sao giữa chốn này chỉ có ta và địch lại để địch khai hỏa trước mà không phải là ta để yếu-tố bất ngờ nằm về phía ta có hơn không? Lúc ấy Hạm-phó Trí mớI bảo tôi rằng đây là lệnh từ Sài-g̣n, chúng ta phải thi-hành theo lệnh. Tôi đành im. (Sở dĩ đặt câu hỏi này bởi v́ tôi nghĩ rằng nếu ta khai hỏa trước, sau này bảo là địch khai hỏa trước, có ai cấm ta?!). Buổi họp xong hồI 02:30H sáng. Tôi về pḥng cố ru giấc ngủ, nhưng đó cũng chỉ là ư định, bỡi tôi không sao chợp mắt được. Nhảy xuống giường xem đồng-hồ – đă 3:10H rồi. Tôi đành đi đánh răng, rửa mặt rồi thay đồ. Tôi xuống bếp làm gói ḿ để dằn bụng. Lần xuống hướng pḥng chief tôi đánh thức Huân dậy cùng ăn cho vui. Không ngờ vừa lúc ấy Thuỷ-thủ trọng pháo (TT/TP) Thi văn Sinh mang lại đưa tôi một tách cà-phê sữa. Sung sướng thật! Không ngờ thằng em nó lại mến ḿnh vậy. Từng điă cơm chiên khuya, từng điếu Bastos xanh, những ngày cuối tháng hắn vẫn mang vô pḥng ăn sĩ-quan là ǵ! Ăn uống xong, đồng hồ chỉ đúng 03:45H. Lệnh làm tối chiến hạm (darken ship) từ tối qua, nên giờ này tôi phải ḍ dẫm từng bước một theo cầu thang lên dài-chỉ-huy. Chưa hết nấc thang chót tôi đă phải dội ngược chạy xuống v́ c̣i nhiệm sở tác chiến liên hồi vang lên.

Khoảng 5 phút sau, nhân viên đă sẵn sàng và đầy đủ ở nhiệm sở. Bằng một ṿng kiểm soát sân lái, tôi thấy thiếu một nhân viên ở khẩu 24. Nhân viên này là Trung-sĩ/Vận-chuyển (TS/VC) Lân đă nằm bệnh viện trước khi tàu đi công tác. Tôi chuyển bớt một nhân viên ở khẩu 81 ly là TT/BT (Bí thư) Thành sang làm phụ xạ-thủ khẩu 24. Như vậy khẩu 81 ly giờ c̣n hai nhân-viên: TS/TP Trọng và HS/VC Ngô văn Sáu. Được lệnh tôi, TS/TP Trọng xuống hầm đạn 81 ly ở sân lái lấy lên 15 viên xuyên phá (Heat). HS/VC Sáu tháo các nắp bao ra và để đạn giữa chân khẩu 81 ly và cầu thang gỗ. Với ư-định lấy thêm đạn nữa, nhưng sáng nay biển động mạnh nên TS/TP Trọng chỉ mang thêm được 5 viên nưă và sắp hàng ở chân khẩu 81. Theo đề nghị của TS/TP Trọng-HSQ/P4 ngành TP – th́ cần bớt charge lại để giảm sự thông ṇng cùng những trở ngại khác liên quan tới vấn đế bảo tŕ. Tôi không đồng ư với HSQ/TP Trọng bởi lư do rằng ở đây tôi sẽ dùng trực xạ chứ đâu phải bắn ym trợ cho đơn vị bạn trên bờ đâu?

Khoảng 04:30H theo báo cáo từ ĐCH, nh́n lên đỉnh đầu tôi thấy hai đốm sáng bay thật nhanh. Tất cả các khẩu súng, ngoại trừ khẩu 76.2 ly và cây 81 ly, đều quay về hai mục tiêu di động này. Chừng một tiếng đồng-hồ sau, lại hai đốm sáng bay từ hướng 9 giờ qua hướng 3 giờ rồi biến mất. Đến 06:00H hai đốm sáng bay ngang cḥm Đại-hùng tinh. Lần này đốm sáng thấy rơ hơn hai lần đầu, có lẽ 2 phản-lực cơ này bay thấp hơn. Lại một phen nữa các khẩu súng không ngừng bám theo các mục tiêu di động. Bấy giờ trời cũng đă gần sáng, tôi cho ba nhân-viên vận-chuyển tháo các dây an-toàn và cột cờ ở sân lái luôn. Khoảng 08:30H nhân-viên than đói, tôi cho ở mỗi khẩu súng được cử một nhân-viên vào nhà ăn lấy phần ăn cho đồng bạn. Nh́n họ chuyền ca cháo (tép?) từ người này sang người khác để điểm tâm, tôi không khỏi xót ḷng cho họ hay xót xa cho chính thân phận ḿnh cũng thế – bỡi tôi có hơn ǵ họ đâu?Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ.10Kể từ lúc vào nhiệm sở tác chiến cho đến khi tác chiến thực sự xảy ra, tôi không nhớ lệnh CHUẨN BỊ TÁC XẠ đă ra bao nhiêu lần! Mười phút sau khi khai hỏa, chúng tôi được biết qua ear-phone là ĐCH bị thương nặng. Lúc này HQ-10 hầu như vẫn b́nh thường. Bao nhiêu hỏa lực hầu như vẫn ào ạt vào chiếc 396 của Tàu Cộng. Cho đến giờ phút này tôi vẫn c̣n nhớ rơ sau phát súng đầu từ khẩu 81 ly, đến phát thứ hai được điều chỉnh cao hơn, TS/TP Trọng đă chính xác nhắm vào chiếc 396 của địch. Ngay ĐCH của tàu địch lóe sáng với cột lửa lớn trong tiếng ḥ reo của nhân-viên. Các khẩu 40 ly và 20 ly ào ạt nhả đạn, không chịu buông tha tàu địch. Cũng chính trong lúc này nhân-viên ở hầm máy trước được kéo lên ḿnh mẩy nám đen trong tiếng rên thét thảm khốc của họ. Bấy giờ chiếc 396 như tiến lại gần tôi hơn từ phía lái. HS/VC Ngô Văn Sáu và HS/VC Lê Văn Tây vẫn ngang nhiên gh́ ṇng súng làm tṛn phận-sự của ḿnh trước tinh thần hầu như bấn loạn của các nhân-viên khác. Rồi chừng 15 phút sau một tiếng va chạm mạnh làm chúng tôi té nhào trên sàn tàụ. Tôi chợt nghĩ đến chuyện tàu lên cạn v́ vùng này có nhiều san hô. Sau này khi đào thoát tôi mới biết HQ-10 đâm vào tả hạm chiếc 396. Giờ này mọi nhân-viên trên chiến-hạm hầu như đều hoang man nếu không nói mất hết tinh thần trong tiếng đạn nổ khắp tứ tung và khói đen mịt mùng của con tàu. Đâu đây thoáng bóng một nhân-viên từ lỗ cửa tṛn trên sân giữa bước xuống cho biết tàu địch sắp tràn qua bắt sống. Bằng cánh cữa ra sân lái, tôi chạy ra sân sau xem xét t́nh h́nh – Ôi thôi HQ-10 của tôi đă bất động. Dưới chân tôi, sát chân cầu thang lên sân giữa, Trung-úy Cơ-khí Thành, người bạn thân-thiết của tôi đang sơng sượt thở dốc từng hồi. Nh́n kỹ hơn, tôi thấy hai chân của Thành hầu như ĺa khỏi thân ḿnh, mặt mày cháy đen. Tất cả hệ-thống liên-lạc nội bộ không c̣n, chiến hạm tối đen. Nhân-viên pḥng-tai báo cáo không dập tắt nổi ngọn lửa và nước đang vào các hầm máy. Chạy lên sân giữa, tôi gặp nhân-viên d́u HP Trí tựa lưng vào thành khẩu 42. HP ra lệnh đào-thoát gấp, giờ chúng ta không làm được ǵ hơn. Một vài nhân-viên chạy ra sân sau thông-báo đào-thoát theo lệnh HP. Từ sân giữa, phía hữu hạm, nh́n về chiếc bè cấp cứu giờ này đă trôi quá xa chúng tôi. Tôi ngao ngán nhảy khỏi tàu như những nhân-viên khác để bơi về phía chiếc bè giờ này chỉ c̣n bằng ngón tay cái. Có lẽ tôi đă mất ít lắm là mươi phút mới đến bè nổi cùng chiếc phao cá-nhân bên hông. Khi lên được bè nổi nh́n lại đồng hồ th́ nó đă đứng từ hồi 11:07H. Hướng về chiếc HQ-10, con tàu vẫn c̣n mịt mùng trong khói đen. Sau lưng tôi c̣n mỗi ḿnh chiếc HQ16 vừa nghiêng vừa chạy về hướng tây. Sau mấy ṿng chạy quanh bắn xối xả vào HQ-10, hai chiếc tàu địch 281 và 282 bỏ chạy và trả lại sự yên lặng thê lương cho biển cả trong màu nắng héo hon của những ngày cuối năm (âm lịch).

Chiều 19/01/74:
Chiều nay biển hăy c̣n động. Từng đợt sóng vẫn vô t́nh vồ vập lên bốn chiếc bè tập-thể của chúng tôi trong sự vắng lặng thê thảm của một ngày chiến mệt mỏi. Trên chiếc bè thứ hai sau tôi, TS/QK Tuấn sắp ra đi v́ vết thương nặng trên trán, TS/VC Đa dùng những sợi ny-lon buộc chặt thân ḿnh vào chiếc bè cho chắc ăn. Vào khỏang 17:30H, xa xa ở hướng ĐB chúng tôi thấy có băi cát trắng cùng hàng cây xanh của đảo Drummond. Tôi đứng lên khuyến khích mọi người hăy cùng nhau ráng sức chèo về hướng này. Những tiếng dzô dzô vang lên mỗi khi mái chèo (đúng hơn là những mảnh gỗ gỡ ra từ chiếc bè nhỏ mà ban vận chuyển đóng lấy để sơn cốc tàu khi c̣n ở Sài-g̣n) khoắn vào nước. Nhưng chẳng bao lâu những tiếng ḥ dzô đó cũng thưa thớt dần theo màu nắng của chiều tàn. Rồi ḥn đảo Drummond cũng biến theo bóng đêm. Mọi người không ai bảo ai đều dừng tay như ngầm bảo gi đây ta tạm nghỉ, rồi sáng mai hăy tiếp tục. Thế là chúng tôi tựa lưng vào nhau nghỉ khi nước ngập tới ngực.

Ngày 20/01/74:
HP Nguyễn Thành Trí đă trút hơi thở cuối cùng vào 02:00H sáng ngày tháng này. Đây là báo-cáo của các nhân-viên từ trên bè thứ năm, chiếc bè đă không trôi chung theo nhóm bốn bè của chúng tôi. Sáng sớm hôm nay bừng mắt dậy, từng người đứng lên cố t́m ḥn đảo Drummond thấy ngày hôm qua, nhưng than ôi, dịp may không hai lần đến! Chúng tôi đă trôi dạt tới phương nào rồi, có lẽ đă quá xa vùng hải chiến ngày qua rồi. Căn cứ vào sự trôi dạt của chiếc bè tập thể ngày hôm qua khi đào thoát khỏi chiếc HQ-10, tôi cho rằng Drummond phải nằm hướng TB của chúng tôi. Bốn chiếc bè buộc vào nhau vẫn nổi trôi theo ḍng nước, lềnh bềnh theo con sóng. Hai mảnh gỗ được chuyền từ tay người này sang tay người khác. Sáng nay chúng tôi vẳng nghe như trong gió có tiếng súng lớn nhỏ. Tôi cũng không quên căn dặn nhân viên trên bốn bè khi giao cho họ ba lon nước ngọt rằng đến tối mới được uống nữa. Tôi vẫn nhắc đi nhắc lại hoài với nhân-viên rằng đói không chết mau như chết khát đâu. Ta có thể nhịn đói không ăn nhưng chịu khát không quá một ngày để khuyến nhủ họ uống thật tiết kiệm. Rồi một ngày cũng trôi qua trong sự mơi ṃn chờ đợi và hy-vọng … Hy-vọng một bàn tay vô h́nh nào đó sẽ đưa đẩy chúng trôi dạt về với loài người, đến một vùng nào cũng được mang h́nh ảnh của sự sống. Một hoang đảo nào đó cũng được, cho dù chưa một lần loài người đặt chân tới, chúng tôi cũng mưu sinh được nhờ vào loài hải-âu và cây lá…Và với quần aó này trên người, chúng tôi sẽ mang cất để dành cho một tháng ngày nào đó cho dù là mười, hai mươi hay ba mươi năm sau nếu c̣n sống, tôi sẽ mặc vào trở về với loài người khi loài người t́m được chúng tôi …Nhưng bài học hôm qua đối với chúng tôi quá đắt đă kéo tôi về với thực tại, tôi cố khuyên nhủ các nhân-viên đừng bước lên vết xe cũ … Rằng nếu đêm qua chúng ta đồng ḷng không năn chí th́ đâu đến nỗi giờ này c̣n lênh đênh trong vô vọng. Thế là chúng thay phiên đi ca. Mỗi phiên có hai người chèo từ mỗi bè. TS/GL Vương Thương đă giao cho Ch. Úy Tất Ngưu một la-bàn từ bỏ túi để kiểm soát hướng, c̣n nhân-viên chèo để ư hướng nhờ vào cḥm sao thiên hậu (hướng TB).Trục lôi hạm T-389 HQTC bị HQVNCH bắn ch́m tại quần đảo Hoàng-SaNgày 21/01/74:
Tin Tức Thời Tiết hôm nay: Biển 2; Vân độ 6/8; Gió: ĐB; VKĐ: 8 Hải-lư. Có lẽ để bù đắp lại công lao suốt một đêm nhọc mệt thay phiên đi ca, sáng nay khoảng hơn 06:00H sáng, chúng tôi nh́n thấy có ánh châu lóe lên từ hướng Bắc. Có lẽ tàu bạn t́m cứu?! Sau hai ngày vô-vọng sáng nay chúng tôi như bừng tỉnh thấy ánh châu-màu đầy hy vọng. Khi thấy được ánh châu, Th.Úy Hùng đề nghị rằng bè anh sẽ tách rời khỏi ba bè để có thể chèo nhanh về hướng có hỏa châu để cầu cứu. Chúng tôi đều đồng ư v́ cùng đi bốn bè một lúc th́ quá khó khăn, chi bằng để một bè đi đến gặp sẽ thông báo đơn vị t́m cứu nhanh hơn. Đám mây xám có h́nh dáng một con quái vật nơi phát ra ánh châu giờ này gần như cũng tan biến vào những cụm mây khác. Niềm hy-vọng chúng tôi vừa t́m đươc lại sáng nay cũng tan theo. Tiếng rên của TS/GL Vương Thương càng lúc càng yếu dần, chưa đầy nửa tiếng sau hắn ra đi. Đến trưa hôm nay trên ba bè chỉ c̣n hai lon nước ngọt, phần kẹo đă hết từ chiều qua. Kể từ lúc này t́nh trạng lương thực thật bi đát. Mọi người đều như tuyệt-vọng. Không một tia hy vọng nào c̣n le lói được trong chúng tôi. Chúng tôi chỉ c̣n ngồi chờ. Chờ ǵ đây?-Chết? – Phải, cái chết ở ngay trước mắt đó. Hay chờ được cứu sống? – Cũng có thể với hy-vong của một phần triệu: cứ ngồi yên đây, không hoạt động ǵ, rồi lịm đi ít ra cũng thoi thóp được năm hay sáu ngày nữa nhờ vào số lượng mỡ dự trữ trong cơ-thể. Đây là giải pháp bắt buộc và cuối cùng của chúng tôi (không làm ǵ được hơn). Đến 18:00H th́ chiếc bè của Th.Úy Hùng về nhập lại thành bốn bè và buột chùm nhau. Như thường lệ, mỗi người t́m một vị thế thoải mái nhất cho ḿnh (nhưng vẫn phải tôn trọng sự cân bằng cho chiếc bè vốn đă bị đạn địch bắn vỡ) để có thể ngồi ngủ yên suốt đêm. Nếu bảo là ngủ th́ không đúng nghĩa, mà là ngồi yên để thiếp đi v́ mỏi mệt, đói khát và lạnh giá. Có khi chúng tôi chập chờn được vài giấc mà đồng hồ mới 21:00H. Th/sĩ Quản Nội Trưởng Châu và TT/TP Va suốt đêm mê sảng nhảy xuống nước hoài làm khổ lây những nhân-viên khác lọt xuống nước luôn v́ bè mất thăng bằng.

Ngày 22/01/74:
C̣n chờn vờn trong cơn mê mệt, lại bị đánh thức dậy v́ bè đă bị đứt. Mở mắt nh́n quanh, không một bóng dáng chiếc bè nào khác hơn ngoài chiếc của ḿnh. Giờ này đă rạng đông. Phải đợi sáng nhân-viên trên bè tôi mới thay phiên đứng lên t́m những chiếc bè kia. Măi đến khi mặt trời lên cao, chúng tôi mới thấy tít tận ngoài xa một chiếc bè đỏ. Nh́n kỹ hơn nữa quanh tôi thật xa cũng có hai chiếc bè đỏ nữa. Từ phút này tôi chỉ c̣n biết sức khỏe nhân-viên trên bè tôi thôi gồm bảy người: Tr.Úy: Hoà, Th́, Mai, Ch.Uư Ngưu, TT/BT Thành và TT/CK: Hà và Hoà. Đến trưa hôm nay có ba nhân-viên trên bè tôi có sức khoẻ quá kém, có lẽ không qua khỏi đêm nay. Đó là: Tr.U/Ḥa, Ch.U/Ngưu và TT/CK Hoà. Họ than van lạnh, khát và tiểu không được. Từ sáng nay tôi phải dùng nước tiểu của ḿnh sau khi chộp được một con cua con nhai ngấu nghiến. Đến xế chiều TT/BT Thành lếch tấm thân bồ tượng ra giữa tấm bửng làm găy hết mấy miếng gỗ kê lên trưa qua. Giận thằng này thật, to con không được tích sự ǵ, lại hay than van rên rỉ nữa! Lại tiếp tục ngâm ḿnh trong nước như những ngày trước. Chiều nay một chiếc B52 bay từ hướng Tây sang Đông. Giống như chiều ngày hôm qua (bay từ Đông sang Tây) chiếc B52 chiều nay vẫn hiên ngang băng ḿnh về hướng Guam mặc t́nh cho chúng tôi mỏi ṃn lắc lư mảnh giấy bạc trong tay xin cấp cứu. Thêm lần nữa chúng tôi thấm thía chữ BỊ BỎ RƠI! Chúng tôi tiếp tục t́m về giấc ngủ-ngồi-ngâm-trong-nước…

- Ḱa! Có tàu!

Tiếng từ một nhân-viên nào đó trên bè tôi la lên. Bao cặp mắt mở bừng. Một thương thuyền sơn đỏ và đen. Như một cái máy, chúng tôi ai nấy đều khoắn hai tay trong nước cố đưa bè ḿnh về hướng con tàu Một, hai, ba, ỚI. Tay khoắn nước, miệng la ỚI lên một lượt may ra tàu mới nghe được. Chiếc áo phao cá-nhân trên người, tôi cởi ra, đưa lên cao tôi vẫy. Bây giờ là 6:00 giờ chiều, và nắng cũng sắp tắt. Tôi đề nghị tất cả mọi người nhảy khỏi bè, vừa bơi vừa đẩy bè đi may ra nhanh hơn. Chiếc bè vẫn ́ ra đó, chẳng thấy nhích thêm được tí nào. Không biết v́ trông mau tới tàu hay sức khỏe chúng tôi chẳng c̣n bao nhiêu. Có lẽ cả hai nguyên do đều đúng. Rồi ánh đèn từ chiếc tiểu đỉnh cũng hướng về phía chúng tôi. Tiếng Tr/U Ph.V. Th́ th́ thào bên tôi: Mai ơi, đây là thực hay ảo đây Mai? Khi nhân-viên thương thuyền đưa tôi lên tàu th́ đă 9:00 giờ đêm. Đây là bè thứ ba được vớt lên tàu. Đêm nay tôi đón giao thừa trong cơn sốt mê man như các bạn đồng hành khác …

Đông Hải

Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm  

 


 

CHUYỆN TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG

 Nguyễn Thanh Ty

 
 
Gần “ngă ba trụ cờ” có một cái cḥi nhỏ bé tí, lụp xụp, diện tích chừng cỡ 6 mét vuông, mái lợp bằng vỏ đạn đại bác được cắt đôi, đập phẳng ra. Vách phên che chắn bằng nhiều mảnh cạc tông của những thùng đựng thực phẩm quân đội Mỹ. Nói “ngă ba trụ cờ” th́ e rằng chưa đúng và rơ hẳn cái địa thế này. Phải nói là ngă ba có “ba trụ cờ” th́ mới thực sực đầy đủ chữ và ư nghĩa.
 
Chả là, trước năm 1975, nơi đây là bản doanh của Trung tâm Hành quân Hỗn hợp Việt-Mỹ-Đại Hàn tọa lạc. Bản doanh này nằm sau lưng, gần bên cạnh Trung Tâm Huấn luyện Hải quân Nha Trang, ngay ngă ba cuối đường Yết Kiêu, trường Ḍng Thánh Giu Se và làng B́nh Tân. Con đường Yết Kiêu chỉ là một đoạn đường ngắn, chừng nửa cây số, bắt đầu từ bờ biển, đường Duy Tân, cuối sân bay Nha Trang, đầu Trung tâm Huấn luyện Hải quân, kéo dài đến ngă ba trụ cờ là hết. Hai bên đường là khu gia binh Hoàng Diệu của Bộ Chỉ huy 5 Tiếp vận, phía tay phải và khu gia binh Hải quân phía tay trái. Nằm sát ṿng rào pḥng thủ của Hải Quân, lọt thỏm giữa khu gia binh có ngôi trường Tiểu học Yết Kiêu. Trường này do Trung Tâm Hải Quân xây tặng cho Ty Tiểu học Khánh Ḥa. Trường chuyên nhận các con em của lính. Ưu tiên cho con em Hải quân. Sau đó là con em của các quân binh chủng khác th́nh ĺnh thuyên chuyển tới địa bàn quân sự này. Phía trên hai trại gia binh về hướng “ngă ba trụ cờ” c̣n có mươi căn nhà của cư dân ở.
 
Trung tâm Hành quân Hỗn hợp Việt-Mỹ-Hàn là một hầm ngầm sâu dưới đất, xây dựng bằng toàn bao cát. Chu vi áng chừng mỗi bề 30-50 mét. Phần hầm ló lên khỏi mặt đất cao chừng hai mét, nóc được che bằng những tấm vỉ nhôm dày, loại dùng làm sân bay trực thăng dă chiến. Trên cùng là nhiều lớp bao cát để chống đạn pháo kích của VC từ mật khu Đồng Ḅ, phía bên kia sông Lô, thỉnh thoảng rót trộm về. Bản doanh nằm giữa một băi đất trống, rộng mênh mông. Chung quanh hầm là giao thông hào làm bằng vỏ đạn đại bác. Ṿng ngoài xa là nhiều lớp hàng rào kẽm gai cài trên cọc sắt dựng đứng. Giữa hai lớp rào là kẽm gai “công xẹt ti na” ṿng tṛn kéo dày đặc, giăng trên mặt đất. Giữa sân, ba cột cờ bằng sắt, đứng song hàng, cao bằng nhau, sừng sững vươn trên nền trời trong xanh với ba lá cờ Việt-Mỹ-Hàn khổ lớn bằng chiếc chiếu đôi, luôn lồng lộng bay trong gió. Gió từ ngoài biển thổi vào rạt rào suốt ngày đêm. Những năm trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, nơi này cũng là chỗ đắc địa của các “chị em ta”, môi son, má phấn loè loẹt, của cánh xe ôm, xe lam, cả thành phần du thủ, du thực, mánh mung với lính Mỹ, luôn tụ tập đông đảo, rộn rịp đợi chờ ngoài ṿng rào như ngày hội mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật để sẵn sàng giang tay, mở rộng “t́nh hữu nghị Việt-Mỹ” đón rước, phục vụ “tới bến” các chiến hữu đồng minh mắt xanh mũi lơ cần xả hơi, giải trí cuối tuần.
 
Khoảng thời gian 1974, Mỹ thực sự rút quân về nước, Trung tâm Hành quân Hỗn hợp dời đi nơi khác, địa điểm này bị bỏ hoang. Sau ngày 30/4 bất ngờ nó lại biến thành kho tàng khổng lồ cho đám người săn nhặt ve chai đi thu gom phế liệu. Ban đầu là những tấm vỉ nhôm rất đắt giá. Người ta xẻ nó ra từng thanh nhỏ, chế biến thành niền xe đạp nhôm. Tiếp theo là cọc sắt kẽm gai, rồi bao cát Đại Hàn. Cuối cùng là các ống sắt đựng đạn đại bác chôn dưới giao thông hào. Đạo quân ve chai kéo đàn, kéo lũ vào, dùng búa, dùng đục “xi rô” chặt bỏ đít, xẻ ống ra làm hai rồi gơ cho phẳng ra. Con buôn từ Chợ Lớn đem xe “tải” ra mua, chở đi hết. Mái cḥi này cũng được lợp bằng những tấm “tole” sáng chế ấy. Chỉ trong có mấy tháng, cái Trung tâm Hành quân Việt-Mỹ-Hàn đầy uy nghi, bề thế kia đă bị phanh thây, xẻ thịt trở thành b́nh địa, hoang tàn. Luôn cả ba trụ cờ cũng bị gỡ đi mất.
 
Cái cḥi nằm thoi loi, hoang vắng một ḿnh ở ngă ba trụ cờ năm xưa, cách hai khu gia binh một quăng khá xa. Hai khu gia binh bây giờ đă bị bộ đội Việt cộng chiếm dụng làm nhà ở cho gia đ́nh chúng ngoài Bắc kéo vào. Cả ngôi trường Tiểu học Yết Kiêu cũng bị chiếm đoạt làm nhà ở cho bọn sĩ quan Hải quân Việt cộng. Sống cu ky trong cḥi là một đội vợ chồng c̣n khá trẻ. Không con cái ǵ cả. Anh chồng tên Thanh, độ chừng hơn bốn mươi bảy. Chị vợ tên Tám, chừng ba mươi lăm. Cả hai đều là người Bắc di cư. Tuy c̣n trẻ nhưng sự đói khổ, thiếu ăn lâu ngày đă làm cho họ hốc hác, già sọm đi trước tuổi.
 
Nh́n vào bên trong cḥi, phía vách phải, một tấm ván ép được kê cao trên bốn thùng gỗ đựng đạn đại bác, bên trên trải chiếc chiếu nylon màu xanh viền đỏ, cũ mèm, bạc màu, làm giường nằm. Phía vách trái là bếp nấu làm bằng ba viên “táp lô” chụm đầu nhau thành ông ḷ. Bên cạnh bếp, một cái lu nước bằng đất nung, dùng nấu ăn. Giữa cḥi, một cái bàn và ba chiếc ghế thấp lè tè bằng thùng gỗ thông, thứ thùng đựng đạn pháo binh, lâu ngày cũng đă ọp ẹp. Ngoài các thứ ấy ra, cḥi trống trơ, trống hoác, không c̣n có thứ ǵ khác để gọi là tài sản. Họ sống lây lất như vậy mấy năm nay, sau ngày Nha Trang được “cách mạng giải phóng”, bằng đủ thứ nghề lao động tay chân và cuối cùng là nghể sửa, vá xe đạp.
 
Đám giáo chức “sĩ quan biệt phái” chúng tôi ở Nha Trang bị bắt đi “học tập cải tạo” từ tháng 6 năm 1976. Sở dĩ bị bắt trễ như vậy v́ bọn chúng “lưu dung” chúng tôi để tiếp tục “công tác” dạy học. Chúng bảo, “giáo dục là kế trồng người trăm năm” của HCM đề ra, giáo viên là thành phần ṇng cốt của đảng. Không ngờ chỉ sau một niên khóa, đám cán bộ ngoài Bắc vừa được đào tạo cấp tốc được đưa vào thay thế, học tṛ vừa nghỉ hè th́ chúng tôi bị bắt ngay. Lệnh bắt ghi là “tập trung cải tạo 2 năm” nhưng chúng tôi phải lao động khổ sai trải qua hai trại tù Đá Bàn và A.30 đến hơn ba năm mới được thả về. Tuy vậy, vẫn c̣n có vài anh em hơn năm năm mới được thả v́ trong thời gian ở tù đă “ngoan cố, bướng bỉnh” không chịu “học tập tốt”.
 
Thời gian về bị quản chế, chúng tôi rất khó đi t́m việc làm. May mắn, dưới B́nh Tân có một xưởng xẻ gỗ rất lớn, có tên là Công ty gỗ Điện Biên. Hầu hết anh em ở tù về đều được xưởng này thu nạp vào làm. Số công nhân lên cả trăm người. Cấp bậc cao nhất là Trung Tá. C̣n phần đông là từ Đại úy, Trung Úy. Chỉ có ḿnh tôi và anh Lê M. là giáo chức biệt phái. Công việc hàng ngày rất nặng nhọc là chuyển những cây súc gỗ lớn vào dàn cưa ṿng với những lưỡi cưa to và dài để xẻ ra từng tấm mỏng. Rồi chuyển qua những máy cưa mâm. Từ gỗ tấm xẻ ra thành từng thanh, từng thẻ nhỏ để "xuất khẩu". Việc rất nặng nhọc và cực khổ rất hao tổn sức lực vậy mà tiền công lại rất ít. Tuy biết ḿnh bị bóc lột sức lao động, chúng tôi vẫn cứ phải bám vào để làm để kiếm miếng ăn và để bọn công an khu vực tại phường, khóm khỏi để ư, theo dơi, làm khó dễ. Nhất là thường xuyên bị hăm dọa đưa đi “kinh tế mới”. Để có thêm tiền cà phê, thuốc lá, mỗi buổi chiều trước khi ra về, chúng tôi khi đi làm ai cũng thủ theo ḿnh một bao bố, hốt mót mạt cưa để chở về bán cho nhiều người mua để đun bếp. Những năm sau “giải phóng”, thực phẩm, thóc gạo, nhu yếu phẩm… cả những chất dùng để đun nấu như củi, than, dầu lửa… cũng bị đảng giải phóng theo, đi đâu mất hết. Người ta phải dùng đến vỏ trấu lúa, mạt cưa, rơm rạ để thay thế.
 
Tay Giám đốc của xưởng gỗ Điện Biên này, tên là Nguyễn Hưng, nghe nói trước 75 đă “nhảy núi” một thời gian, sau về đầu thú. Nhưng cốt khỉ vẫn là một tên Việt cộng nằm vùng, làm “kinh tài” cho “Vẹm”. Có điều chúng tôi lấy làm thắc mắc là tại sao hắn ta lại rất “nhân đạo”, dễ dăi sẵn sàng thu nạp chúng tôi, những “tù cải tạo”, trong lúc các nơi khác đều nh́n chúng tôi như những kẻ cùi hủi. Họ lập tức xua tay vừa khi thấy ba chữ “Giấy ra trại” trong lư lịch chúng tôi lúc nộp đơn xin việc. Măi cả năm sau chúng tôi mới vỡ lẽ khi thấy lăo Bảy Hạnh, trưởng trại A.30, trung tá Hạnh, được tên giám đốc Điện Biên niềm nở, lăn xăn đón tiếp tại văn pḥng xưởng. Một anh bạn cũng tù, làm thư kư trong văn pḥng, nghe lỏm được cuộc trao đổi giữa hai tên trong lúc cụng ly “chúc mừng đồng chí”, kể lại lư do thu nạp chúng tôi vào làm trong xưởng chẳng phải v́ lư do “nhân đạo” ǵ sất mà là chúng cấu kết với nhau, từ thằng đại tá Đại, Trưởng ty Công an Phú Khánh đến thằng Bảy Hạnh, Trưởng trại A.30 và tên Hưng, Giám đốc xưởng cưa gom chúng tôi lại một chỗ, vừa bóc lột tiền công vừa dễ bề kiểm soát hành vi hàng ngày mà thôi.
 
Tuy đă biết vậy, nhưng chúng tôi đều là những kẻ có “tiền án”, ai dám đứng lên phản đối hay đ̣i hỏi quyền lợi? Chỉ một cú điện thoại của tên Hưng là chúng tôi bị lập tức bị c̣ng tay và “tù mút chỉ cần câu”! Đành phải cắn răng chịu điều uất ức. Thế đấy! Cộng sản làm ǵ có quả tim mà biết đến nhân đạo. Chỉ là dối trá và âm mưu tất. Hàng ngày chúng tôi đạp xe đạp từ Nha Trang xuống B́nh Tân làm việc đều đi ngang qua cái cḥi và luôn thấy anh Thanh, lúc ngồi bó gối nh́n trời, ph́ phà thuốc lá rất nhàn nhă, lúc hí hoáy vá xe hay lật giây sên cho khách với hai bàn tay cáu bẩn dầu mỡ. Con đường từ “ngă ba trụ cờ”, nay là “ngă ba cái cḥi”, anh em chúng tôi đổi cách gọi lại như thế cho hợp với “t́nh h́nh đất nước”, đến xưởng cưa Điện Biên chưa được tráng nhựa, toàn là đá dăm lởm chởm, sắc cạnh, rất ác hại cho mấy cái vỏ xe đạp chúng tôi.
 
Chiều nào trên đường về, cái bao bố tạ nén căng phồng mạt cưa, e nặng tới 50 Kg cũng nằm vắt ngang trên cái “bọc ba ga” được ràng chằng chịt bởi mấy sợi cao su ruột xe hơi, cứ lắc lư theo nhịp lăn nhồi xóc trên đám đá dăm, y như kiểu “ngựa phi đường xa”, theo nhịp đập hồi hộp của trái tim, lo sợ không biết cái vỏ, cái ruột xe bị lủng hay nổ bất tử lúc nào không biết. Đến khi chiếc xe leo lên được đoạn đường tráng nhựa bụng mới thở phào nhẹ nhơm. Một hôm, cái điều lo lắng lâu nay đă đến với tôi. Bánh xe sau bị đá dăm đâm lủng khi mới ra khỏi xưởng cưa nửa đường. Cũng phải, cái vỏ đă ṃn lắm rồi. Không lủng bữa nay th́ ắt phải bữa mai. Tôi dắt chiếc xe xẹp bánh với bao mạt cưa nặng như đá tảng bên trên tới được cái cḥi th́ đă gần hụt hơi rồi. Hàng ngày tôi vẫn đi, về hai lượt, ngang qua cái cḥi này chẳng để ư ǵ. Vả lại cũng chẳng có ǵ để lưu ư ngoài ông chủ cḥi ngồi trước cửa bó gối nh́n trời, nh́n kẻ qua lại. Hoạ hoằn đôi lúc, liếc mắt ngang một chút, nh́n vào bên trong cḥi để thấy sự nghèo nàn, tuềnh toang của nó, để cảm thấy rằng ḿnh cũng c̣n có mái nhà đàng hoàng hơn, c̣n hạnh phúc hơn, để tự an ủi cho thân ḿnh.
 
Hôm ấy là mùa hè, tuy đă hơn 5 giờ chiều mà trời c̣n sáng lắm. Mặt trời hăy c̣n chói chang trên đỉnh núi phía Tây. Trong lúc ngồi chờ vá lại vỏ, ruột chiếc xe, tôi có dịp nhẩn nha quan sát và truyện tṛ cùng với anh Thanh. Chị vợ đang loay hoay trong bếp cho bữa cơm chiều. Biết ra, anh là lính hải quân của Trung tâm Huấn luyện Hải quân Nha Trang, cấp bậc thượng sĩ, phụ trách tiếp liệu. Lần này tôi có dịp ngắm kỹ anh. Khuôn mặt chữ điền, trán cao, mái tóc đen, dầy, buông dài xuống gáy. Mũi thẳng, miệng rộng. Nét rắn rỏi và cương nghị vẫn c̣n sót lại trên khuôn mặt hốc hác. Lưỡng quyền nhô cao, hai má lơm vào trông anh già sọm trước tuổi. Thần h́nh cao nḥng ốm teo, đôi cánh tay gầy g̣, hai bàn tay khô héo, xương xẩu. Tuy nhiên đôi mắt anh hăy c̣n tinh anh lắm. Trong khi nói chuyện, thỉnh thoảng, giọng anh trở nên sôi nổi, mắt anh quắc lên như có ánh lửa lóe lên trong đó.
 
Tôi dè dặt gợi chuyện: - Anh không bị “cải tạo” sao gia đ́nh không trở về quê quán làm ăn mà ở đây làm chi cho khổ vậy?
 
H́nh như được khơi đúng nguồn u uất nén kín lâu nay, anh tuôn tràn tâm sự: - Hồi tụi nó mới vô Nha Trang, tụi nó chiếm khu gia binh này ngay, đuổi tất cả chúng tôi về quê quán cũ. Tôi với vợ tôi là dân Bắc di cư 54 làm ǵ có quê quán mà về. Tôi đă trốn chạy chúng một lần rồi, giờ chạy đi đâu nữa. Không c̣n chổ ở, chúng tôi phải che cḥi ở tạm tại đây chờ thời…và quyết liều chết với chúng môt phen.
 
- Thời ǵ? Chờ phục quốc hả? Tôi đùa.
 
- Chớ sao anh? Ḿnh đâu có bại trận, đâu có đánh đấm ǵ đâu mà thua tụi nó! Nghĩ lại càng tức! Anh biết không! Ḿnh bỏ chạy một phần cũng v́ cái đài BBC chết tiệt đó. Tôi c̣n nhớ như in. H́nh như bao nhiêu năm nay, anh nhẩm đi nhẩm lại những ngày tháng, giây phút đen tối đó măi, đến nỗi thuộc ḷng.
 
Anh nói thao thao: - Ngày 11 tháng 3 tuy Ban Mê Thuột bị thất thủ nhưng mặt trận Pleiku – Kon Tum vẫn c̣n chiến đấu ác liệt với quân Bắc Việt nhưng cái đài khốn nạn này lại loan tin hai tỉnh này đă bị Việt cộng tràn ngập, đường số 7 bị cắt đứt. Tin này làm cho dân chúng hoang mang, đổ xô nhau di tản. Tiếp theo, ngày 19 tháng 3 tỉnh Quảng Trị cũng y chang với cái đài BBC. Tiếp theo đó, mỗi ngày nó loan tin một, hai tỉnh bị mất. Lần lượt các ngày 22, 24, 29, 31 tháng 3, dân chúng từ Quảng Trị chạy ùa vào Thừa Thiên. Thừa Thiên náo loạn bồng bế nhau chạy vào Huế. Rồi đến Quảng Ngăi, Đà Nẵng, B́nh Định, Phú Yên, dân chúng nghe đài BBC, nghe tin đồn, cứ thế hoảng hốt kéo nhau chạy trốn. Đám dân di tản cứ tăng lên dần, đông nghịt cả mấy trăm ngàn, đàn bà, trẻ con kêu khóc vang trời, lê thê, lếch thếch đầy đường. Lính ḿnh từ Pleiku, Kon Tum chạy xuống, từ Đà Nẵng chạy vào. Hỗn quân, hỗn quan. Trước t́nh thế ngày càng rối ren, hỗn loạn như thế mấy ông tướng của ḿnh cũng đành bó tay bất lực, không cách ǵ giữ ǵn trật tự được nữa. Bọn cộng sản cứ thế kéo vào không tốn một viên đạn. Chúng không ngờ lại thắng một cách dễ như vậy.
 
Có lẽ nỗi ḷng bị dồn nén bấy lâu nay gặp được được người đồng cảnh ngộ, anh xả láng cho hả bầu tâm sự mà không một chút e dè, rào đón.
 
- Lúc ấy anh vẫn c̣n ở Nha Trang không?
 
- C̣n chớ anh. Ngày 2 tháng 4 tụi nó mới vào Nha Trang nhưng chỉ có vài thằng nhóc con vào thăm chừng thôi chứ xe tăng, thiết giáp chưa dám vào. Chúng đứng gác trước Trung Tâm mà mặt mày xám ngoét. Bọn đi hôi của chở đồ đạc trong Trung Tâm ra lềnh khênh trước mặt mà có dám ngăn chận đâu. Cả hai cái kho gạo ngoài biển cũng bị cướp, phá. Chúng đứng đó mà chỉ giương mắt ra nh́n thôi.
 
- Sao vậy?
 
- Có lẽ tụi nó sợ bị lừa vào tṛng. Thật ra trước đó một tuần, Nha Trang có lệnh quyết tử thủ. Tiểu khu Nha Trang và các yếu điểm đều dàn trận chờ tụi Vẹm vào. Trung tâm Hải quân cũng xây nhiều lô cốt bằng bao cát, đặt súng trung liên, đại liên, súng cối chung quanh hàng rào pḥng thủ quyết đánh một trận. Lính tụi tôi được lệnh ứng chiến 100%, đầy đủ hỏa lực.
 
- Nhưng có đánh đấm ǵ đâu? Tôi lúc ấy cũng đang ở Nha Trang đâu có nghe tiếng súng nổ nào?
 
- Bởi vậy mới tức anh à. Không biết lư do tại sao. Vào ngày 29, 30 tháng 3, dân chúng từ cao nguyên tràn về, từ miền Trung ào vô, Nha Trang trở nên lộn xộn vô cùng. Ai nấy đều nhốn nháo không biết t́nh h́nh ra sao. Đến khi biết được mấy ông sếp lớn Chỉ huy trưởng ở Tiểu khu, ở Trung tâm Không quân, Hải quân đều dzọt mất tiêu hồi nào không hay, bỏ mặc lính tụi tôi ở lại như rắn không đầu th́ thiên hạ bắt đầu đại loạn.
 
- Nghe nói trong Trung tâm có một vị sĩ quan tự sát cùng vợ con chứ không chịu hàng giặc?
 
- Dạ, Chính là ông Thầy tôi đó anh. Ông ta là Trung tá Hà ngọc Lương, Trưởng Khối Văn hóa vụ. Lúc đó mạnh ai nấy chạy. Ngày 29/3, một chiếc tàu Hải quân 402 cặp trước băi để bốc toàn bộ gia đ́nh Hải quân Trung tâm đi nhưng lính các binh chủng khắp nơi tràn về, ào xuống băi tranh nhau lên tàu, có nhiều người toan nổ súng để làm loạn khiến cho chiếc tàu phải rời bến, neo ngoài khơi đảo Trí Nguyên, bỏ lại tất cả mọi người. Ngày 31/3 thêm một chiếc Hải quân 401 (Ghi chú của Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Uư LẠI VĂN LƯ Khóa 26 - Đệ Tam KIM NGƯU Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang: Đây là Hải-Vận-Hạm Hậu-Giang HQ 406 do Hải Quân Trung Tá Nguyễn-Quốc-Trị (Khoá 10 - Đệ Nhất Nam-Dương) là Hạm-Trưởng vào vịnh Nha-Trang để đón. Trong cảnh xôn-xao náo-loạn từ mọi phía như dân chúng và giới quân-nhân, chiến-hạm không thể nào giữ được an-ninh để ủi băi trước công-viên Trần-Hưng-Đạo mà phải đánh lạc hướng đám đông. HQ 406 vào vịnh Cầu-Đá từ đó liên-lạc máy cho Trung Tâm Huấn Luyện. Khoảng chừng trên 400 Sinh-Viên, Học-Viên Chuyên-Nghiệp cùng Đại-Đội 2 của Trung-Tâm chạy bộ xuống Cầu-Đá. Tại đây người chen lấn đông-đúc và dẫm bừa lên nhau, có người bị chết. Một số lên được tầu, một số phải đi quá-giang ghe Duyên-Đoàn để vào đến Cam-Ranh mới lên được chiến-hạm. Phó Đề-Đốc Nguyễn-Thanh-Châu được di-tản bằng phi-cơ. Cuối cùng th́ toàn bộ Trung-Tâm (TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HẢI QUÂN NHA TRANG) về đóng quân tại Căn Cứ Hải Quân Cát-Lái. Hai tuần sau di chuyển về Sở-Thú Sài g̣n, trách-nhiệm pḥng-thủ Sài g̣n cho đến ngày 30 tháng 04 năm 1975.

Hải vận hạm (LSM - Landing Ship Medium) HQ-406 HẬU GIANG
 
Hải Quân Trung Tá Nguyễn Quốc Trị, Khoá 10 - Đệ Nhất NAM DƯƠNG - Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang làm Hạm Trưởng.

Xem website http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm  ) cặp bến Cầu Đá cũng gặp cảnh hỗn loạn tương tự nên đành kéo neo bỏ đi. Trên bến cảng, xe hơi, xe gắn máy đủ loại bỏ ngổn ngang, súng ống vất lại bừa băi, la liệt. Một quang cảnh trông thật điêu tàn, ghê rợn.

 
Gia đ́nh Trung tá không thể xuống tàu di tản theo đơn vị. Đêm ấy ông đă cùng vợ và hai con tự sát trong văn pḥng làm việc của ḿnh. Măi đến 5 ngày sau bọn Việt cộng mới dám xâm nhập vào Trung tâm Hải quân và phát hiện ra thi thể của gia đ́nh Trung Tá. Lúc ấy tử thi đă bốc mùi rồi.
 
- Ngay lúc Trung tá Lương tự sát anh có biết không?
 
- Không! Lúc đó lính tụi tôi tản lạc hết. Trung tâm bỏ trống mà. Măi sau này tôi mới nghe kể lại. Rồi có ngày tôi sẽ trả thù cho ông Thầy. Nhất định phải trả thù.
 
- Anh làm cách nào mà trả thù?
 
- Một mạng tôi đổi mười mạng, hai mươi mạng tụi nó!
 
- Anh nói chơi hay nói thật?
 
- Thật mà chơi! Chơi mà thật đó anh! Anh ta nói xong cất tiếng cười to há há nghe sảng khoái và ngang tàng lắm. Tôi cũng cười theo cho vui chứ thâm tâm không nghĩ ǵ về lời của anh. Chẳng qua chỉ là một cách để xả xú bắp cho hả hơi.
 
Trong lúc lắp ruột xe vào vỏ, anh tiếp tục kể về cuộc sống mấy năm nay của anh ở đây. Anh không có hộ khẩu nên không được cấp tem phiếu để mua gạo, thực phẩm. Tất cả nhu cầu đời sống phải mua “chui” bên ngoài giá rất đắt. Anh đă làm đủ thứ việc như lên rừng đốn củi, đốt than một thời gian. Chúng ra lệnh cấm. Phải xuống chợ xin khuân vác, đạp xe ba gác chở mướn… nhưng vẫn không đủ sống. Làm được đồng nào xào đồng nấy qua ngày. Nghề cuối cùng là ôm thùng đồ nghề sửa, vá xe đạp. Có hôm không có khách sửa xe, không tiền mua gạo, phải húp cháo loăng. Bị đưa đi “kinh tế mới” Nhiễu Giang, Đồng Trăng mấy lần. Cứ ăn hết gạo cấp 3 tháng, vợ chồng anh lại bỏ vùng để trốn về. Phường, khóm nhiều lần kêu lên kiểm điểm, hăm dọa bắt đi cải tạo. Anh liều mạng đổ lỳ, trây ra, ù lỳ. Riết rồi phường khóm cũng bỏ lơ. Anh rút được kinh nghiệm là “ḿnh không sợ nó th́ nó phải sợ ḿnh”.
 
Sau lần tṛ chuyện tâm sự đó chúng tôi trở thành quen biết. Thỉnh thoảng tôi biếu anh bao mạt cửa để dùng. Có chút vậy mà vợ chồng anh cứ cám ơn rối rít. Bù lại khi vá ruột xe hay chữa xe cho tôi anh nhất định không nhận tiền công.
 
Anh cứ xuưt xoa: -Tội nghiệp cho mấy ông “cải tạo” quá!
 
Ngày ngày đạp xe ngang qua cḥi, chúng tôi giơ tay chào nhau kèm theo nụ cười tương ái. Đôi lúc bánh xe non hơi, tôi ghé vào mượn anh cái bơm, mời anh điếu thuốc. Anh mời ly trà nóng. Lại cùng nhau rỉ rả vài ba chuyện đời. Anh lại kể cho tôi nghe những thủ đoạn ăn cướp, nói láo của bọn cộng sản như thế nào để cướp bóc tài sản của người dân trong thời gian chúng tôi bị cách biệt trong trại tù, không một chút tin tức nào ngoài đời.
 
Cứ sau mỗi lần tṛ chuyện, anh lại kết luận một câu bất di bất dịch: - Anh nên nhớ là bọn cộng sản muôn đời vẫn chỉ là một bọn ăn cướp và nói láo mà thôi. Đừng bao giờ tin nó.
 
Biết chúng tôi trước là giáo chức, anh khuyên: - Mấy anh là thầy giáo hiền lành rất dễ tin người nên bị tụi nó lừa ở lại dạy học cho nó. Dạy xong là bắt đi ở tù, bọn chuyên vắt chanh bỏ vỏ mà, c̣n bị ghép là có nợ máu với nhân dân. Nợ máu ǵ với mấy ông thầy giáo! Thật là một bọn khốn kiếp, chó đẻ!
 
Trong những buổi học tập chính sách tại Tổ dân phố, anh thẳng thừng vạch ra những điều dối trá, tiêu cực, tham nhũng, hạnh hoẹ người dân của cán bộ, công an đă làm cho bọn này không sao biện minh được khiến chúng cay cú ghép anh vào tội phản động, nói xấu cách mạng. Mọi người đều lo sợ cho vợ chồng anh. Nhưng anh không hề sợ sệt.
 
Anh bảo: - Chúng kết tội tôi vào thành phần cực kỳ phản động. Mà phản động thật. Phản động ngang nhiên chẳng sợ thằng chó nào. Bất quá chúng bắt bỏ tù hay chết là cùng chứ ǵ? Sống mà bị áp bức bóc lột khổ hơn chó th́ sống làm ǵ?
 
  Có lần, mấy thằng bộ đội đậu xe tải giăng hàng trước cửa cḥi của anh cả buổi để vào ăn uống, nhậu nhẹt trong cửa hàng Quốc doanh gần đó, anh chạy ra quát:
 
  - Chúng mày đưa xe đi chỗ khác ngay, nếu không tao bắn chết hết cả lũ ngay!
 
  Đám bộ đội thấy thái độ cương quyết, ngang tàng của anh cũng đâm ra khiếp phải đưa xe đi chỗ khác. H́nh như cuộc sống anh ngày càng khó khăn. Con đường vào ngă ba trụ cờ thời gian sau ngoại trừ đám cu ly chúng tôi phải đi qua để đến xưởng cưa ra, rất ít có người đi lại con đường này. Có ngày chả có người khách nào lai văng. Một hôm tôi ghé lại để mượn ống bơm để bơm thêm ít hơi vào bánh xe sau hơi mềm, anh mời tôi uống nước và nói:
 
- Có lẽ vài ngày nữa tôi sẽ đi xa khỏi nơi này.
 
- Anh định đi đâu? Mà sao lại đi? Ở đây không tốt sao?
 
- Bọn phường khóm buộc chúng tôi phải đi “kinh tế mới”. Lần này hơi gay đây! Anh trầm ngâm một lúc rồi nói nhỏ:
 
- Trước khi đi tôi phải cho chúng biết tay mới được!
 
- Anh lại nói về việc trả thù cho ông Thầy phải không? Tôi cười đùa.
 
- À! Biết chừng đâu đó! Không biết chúng tôi sẽ đi lúc nào nên chúc cho ông giáo ở lại mạnh khoẻ nhé.
 
Không ngờ đó lại là lần cuối cùng tôi gặp anh. Mấy tuần sau đó, vào một buổi sáng đầu tháng 9 năm 1982, như mọi ngày tôi đi làm, gần tới ngă ba trụ cờ, tôi thấy rất đông người tụ tập nhốn nháo ở tại cḥi của anh Thanh. Nhiều công an, du kích, bộ đội đang bao vây căn cḥi. Tôi dừng xe hỏi chuyện mấy người dân đứng xa xa. Họ kể:
 
-Sáng sớm nay bỗng nhiên nghe trong cḥi có hai tiếng súng nổ. Được báo tin, hai ông Trưởng, Phó và Ban An ninh Khóm Hoàng Diệu dẫn công an khu vực, du kích đến hiện trường xem xét việc ǵ đă xảy ra. Khi đến nơi, xô cửa vào, họ thấy chị Tám nằm chết trên giường, máu từ màng tang chảy ra ướt cả vũng. Anh Thanh c̣n trân trân chưa chết, ngồi dưới đất, lưng dựa vào giường chị Tám, hai mắt mở trừng trừng, tay phải c̣n cầm chắc khẩu Colt 45. Máu từ hai lỗ tai vẫn c̣n tiếp tục chảy. Thấy thi thể chị Tám đang nằm sấp, tên Trưởng Ban An ninh đưa tay lật ngửa chị ra để xem xét th́ bất ngờ trái lựu đạn nằm ở dưới bụng chị bung ra, nhảy tưng lên, làm cả bọn chúng hết hồn, vừa xô nhau phóng ra khỏi cḥi, vừa la lên bài hăi:
 
- Chết! Chết! Có lựu đạn! Có lựu đạn! - Nằm xuống mau! Nằm xuống mau!
 
Hồi lâu quả lựu đạn vẫn chưa nổ nên mọi người phải dạt ra xa để pḥng chừng. C̣n đám An ninh đang cuống quít gọi điện xin tỉnh cho toán chuyên môn cháy nổ xuống tháo gỡ. Tôi nghe xong, bàng hoàng, lặng người đi một lúc. Không ngờ lời nói của anh Thanh khi trước, tôi nghĩ là nói cho vui, cho hả nỗi uất hận thôi, đâu ngờ hôm nay lại thành sự thực. Anh đă thực hiện lời nguyền trả thù cho ông Thầy trước khi đi xa. Bỗng nhiên lời anh nói với tôi hôm nào cách đây không lâu, chợt vang lên văng vẳng bên tai, cùng tiếng cười ha ha ngang tàng:
 
- Một mạng tôi đổi mười mạng, hai mươi mạng tụi nó!
 
Tôi không c̣n ḷng dạ nào để đi đến xưởng nếu chưa biết hết đầu đuôi câu chuyện thương tâm này. Tôi quyết định bỏ một buổi làm và đứng đợi màn cuối của vở bi kịch. Một lúc sau, một chiếc xe Motolova chở toán chuyên viên chất nổ tới. Họ đuổi tất cả mọi người hiếu kỳ cùng đám du kích, công an dạt ra khá xa cái cḥi trước khi họ vào việc tháo gỡ quả lựu đạn. Chỉ mươi phút, họ hoàn tất công việc. Hóa ra quả lựu đạn bị chôn giấu dưới đất lâu năm nên bị ẩm, không kích nổ được. Mọi người thở phào nhẹ nỗi lo âu tự năy giờ. Bấy giờ mọi người mới tiến gần lại cḥi để nh́n rơ nạn nhân. Có tiếng la lên:
 
- Thằng phản động chưa chết! Coi chừng nó bắn!
 
- Bắn cho nó chết hẳn đi cho xong!
 
Lúc này anh Thanh cũng vẫn chưa chết hẳn. Viên đạn tự sát bắn vào tai không làm anh chết ngay như viên đạn anh bắn chính xác vào thái dương của vợ. Tiếp theo đó là mấy phát súng A.K của du kích bắn vào đầu anh Thanh làm vỡ toác sọ và anh thực sự gục xuống. Người ta c̣n t́m được một lá thư tuyệt mệnh của vợ chồng anh để lại gửi cho đảng và Nhà nước cộng sản. Lá thư được dằn dưới một tô cháo c̣n nguyên chưa đụng đũa, đặt trên chiếc bàn gỗ. Nội dung lá thơ không ai được biết. Lăo Bí thư tỉnh đă đút túi giấu biến đi. Nhưng tôi đoán biết được trong đó anh Thanh đă viết những ǵ. Đó là những lời tố cáo một chế độ ăn cướp, độc ác, hung bạo, áp bức, tàn nhẫn và bọn người ngu dốt đầy tham vọng đă đi theo một chủ nghĩa ngoại lai vô luân, t́nh nguyện làm tay sai cho đế quốc cộng sản, d́m dân tộc vào điêu linh thống khổ. Tên Bí thư Tỉnh sau một hồi hí hoáy lập biên bản hiện trường, ngẩng đầu lên tuyên bố:
 
-Đây là một vụ thanh toán nội bộ để bịt đầu mối của một mạng lưới của bọn phản động, phản cách mạng, có âm mưu lật đổ Nhà nước ta, đang bị lộ. Đồng bào không nên bàn tán linh tinh mà mất lập trường.
 
Nửa tiếng sau, một chiếc xe Lam được Phường đưa tới, trên có hai cỗ quan tài gỗ tạp thô sơ, để bỏ hai thi thể xấu số vào đem đi. Xe vội vă chạy về hướng Phước Hải Hạ. Có lẽ bọn chúng sẽ vùi lấp hai thi hài đáng thương ở đâu đó ở ven rừng hay ven núi trong Đồng Ḅ cho xong chuyện. Có mấy người dân tốt bụng đốt vội bó nhang, chạy theo xe Lam, cố đặt trên hai quan tài, mong chút hương khói ấm cúng đưa tiễn, an ủi linh hồn kẻ bất khuất bớt lạnh lẽo. Bọn du kích quát nạt:
 
- Vợ chồng thằng phản động chết là đáng đời rồi! Không có nhang khói ǵ hết!
 
Đám đông đứng lặng yên, ngẩn ngơ nh́n theo, ngậm ngùi. Có người lâm râm cầu kinh. Có người niệm Phật. Có người đưa tay lên chùi nước mắt đang chảy dài trên mặt. Ḷng tôi rối bời xốn xang, cũng không làm sao ngăn được hai hàng nước mắt tuôn rơi. Bất chợt tôi nhận ra là tôi cũng đang th́ thầm cầu nguyện cho linh hồn hai vợ chồng anh Thanh, chị Tám sớm được siêu thoát khỏi cơi trần gian đầy đau khổ này. Trong vô thức, bàn tay phải của tôi bỗng tự động giơ lên ngang mày như một cái chào tiễn biệt theo lễ nghi quân cách.
 
- Vĩnh biệt anh Thanh, chị Tám! Vĩnh biệt những người chiến sĩ kiên cường bất khuất!
 
Căn cḥi bị bọn du kích phóng hỏa sau đó. Hàng ngày, đạp xe đi ngang qua ngă ba trụ cờ, chỗ căn cḥi xưa, tôi vẫn có cảm tưởng trong sương mù buổi sớm hay trong ánh sáng chập choạng buổi chiều chạng vạng, nhá nhem, h́nh bóng vợ chồng anh chị Thanh lúc mờ, lúc tỏ, vào ra căn cḥi như đang khi c̣n sống.
 
Ngă ba trụ cờ giờ đây không c̣n căn cḥi nữa. Khoảng đường từ đó vào xưởng cưa Điện Biên h́nh như xa hơn trước và gió biển rạt rào thổi vào khoảng đất trống rộng mông mênh không có ǵ che chắn như trước h́nh như cũng lạnh hơn nhiều. Tháng 9, mùa thu năm 1982, cái lạnh đất trời dường như đến sớm hơn mọi năm. Những buổi chiều bất chợt có mưa giông, gió lớn, sấm chớp loé lên từng lúc trên bầu trời đầy mây đen nghịt, đạp xe về ngang qua chỗ căn cḥi, tôi cứ có cảm giác ớn lạnh, rùng ḿnh.
 
Tháng 4 năm 1975, gia đ́nh Trung tá Hải quân Hà Ngọc Lương tuẫn tiết tại Trung Tâm Huấn luyện Hải quân để giữ tṛn khí tiết một sĩ quan. Thà chết chứ không chịu nhục. Tháng 9 năm 1982, gia đ́nh thượng sĩ Hải quân Thanh cũng quyết lấy cái chết để tỏ hào khí ngất trời của ḿnh, nhất định không cúi đầu trước ác quyền. Và cũng để trả thù cho ông Thầy, ông Thầy với ư nghĩa cao cả của nghĩa t́nh “huynh đệ chi binh”.
 
Than ôi! Hận cho chí cả không thành. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên! Tiếc thay, thương thay!
 
Anh Thanh thân kính,
 
Đă hơn hai mươi năm qua rồi, tuy nay tạm dung nơi đất khách, nhưng cứ mỗi “tháng tư oan nghiệt” trở về, tôi lại nhớ đến anh và ân hận trong ḷng măi một điều là chưa có dịp hỏi anh, người chiến sĩ can cường với đầy đủ tên họ, để bây giờ mỗi khi nhắc đến anh th́ chỉ biết vỏn vẹn một cái tên Thanh duy nhất. Hôm nay, ngồi kể lại câu chuyện đầy bi thương nhưng rất hào hùng của anh, ḷng tôi ray rứt không yên, tự trách ḿnh sao đă quá vô t́nh.
 
  Xin nói với anh điều này, có lẽ anh sẽ rất vui nơi suối vàng là câu nói của anh hôm nào “Ḿnh không sợ nó th́ nó sẽ sợ ḿnh” đúng như câu châm ngôn “Hăy làm những ǵ cộng sản sợ mà đừng sợ những ǵ cộng sản làm” nay đă thành hiện thực. Nhân dân Việt Nam bây giờ không c̣n sợ bọn cộng sản như hồi năm 75 nữa. Họ đă nổi dậy biểu t́nh khắp nơi, từ Nam ra Bắc, có lúc lên đến hàng vạn người, kéo dài hàng tháng, hàng năm, để tranh đấu đ̣i lại đất đai, đ̣i lại quyền sống, đ̣i lại tự do đă bị bọn chúng cướp đi hơn nửa thế kỷ. Và đặc biệt hơn nữa, họ đă dám chống cự và đánh trả lại lực lượng công an, cảnh sát của chúng. Điều từ trước đến nay chưa một ai dám làm. Cộng sản giờ đă run sợ, đă chùn tay, đă co cụm lại rồi. Ngày tàn của bè lũ Việt gian phản quốc, phản động sắp đến ngày diệt vong.
 
Anh Thanh! Anh không chết đâu anh! Nhân dân sẽ trả thù cho anh một cách xứng đáng. Anh đă xứng đáng với nhân cách của ḿnh: Uy vũ bất năng khuất. Quả thật: Anh hùng tử khí hùng bất tử.
 
* * * (Viết theo lời kể của anh Vơ.văn.Th, ở San Jose, một người bạn tù A.30 để tưởng niệm ngày 30/4/1975)
 
Nguyễn Thanh Ty 23/4/10

 


 


 

Hải Quân Trung tá HÀ-NGỌC-LƯƠNG, Thủ khoa Khóa 9 - Đệ Nhất NHÂN-MĂ - TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
 & Lê thị Kỳ Duyên và các con.

 

NHA TRANG, NƠI BẠN TÔI NẰM ĐÓ
Nguyễn thị Thể-Lư; 2010/04/13


Kính tặng hương hồn gia đ́nh
HQ Trung tá Hà Ngọc Lương


Tôi vừa về, từ nhà thầy cô Bùi Ngoạn Lạc. Tôi xuống thăm và hoàn trả cô Lạc quyển Tư Nguyên thi tập III cô cho tôi mượn mấy tuần nay. Khi ra về, thầy Lạc đưa tặng tôi quyển Đặc san Khánh Ḥa - Nha
Trang. Một người học tṛ cũ đă gởi biếu thầy cô hai quyển, thầy tặng lại anh Thể và tôi một quyển khi biết chúng tôi chưa có Đặc san Khánh Ḥa - Nha Trang Xuân Quí Mùi 2003 vừa mới phát hành từ Houston, Texas.


Về đến nhà, tôi ra mail box lấy thư vào. Thật là vui khi thấy một Đặc san Khánh Ḥa - Nha
Trang nữa do một chị bạn gởi tặng, chị Hà Lan Nha. Trước đây một tuần chị Lan Nha phone nói chuyện với tôi . Chị nói sắp đến ngày giỗ người anh đáng kính của chị là
Trung tá Hà Ngọc Lương. Chị cảm thấy buồn nên chị gọi phone chia xẻ với tôi. Lại một lần nữa, chị Lan Nha nói lời cảm tạ chúng tôi đă tẩm liệm chôn cất gia đ́nh anh Lương tất cả năm người gồm vợ chồng con cái. Trung tá Lương đă bắn vợ con rồi tự sát tại Trường Sinh Viên Sĩ Quan khi toàn Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang đă di tản vào Sàig̣n. Qua phone, tôi biết chị sắp khóc, tôi tế nhị lái câu chuyện sang hướng khác vui hơn.


Nh́n h́nh b́a in nhiều thắng cảnh Nha
Trang trên Đặc san, ḷng tôi bâng khuâng xao xuyến nhớ về quê hương ngày cũ. Nha Trang, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nha Trang, nơi đă gói tṛn tuổi thơ và tuổi học tṛ đầy thơ mộng của tôi, với muôn vàn kỷ niệm tuyệt vời. Nha Trang, nơi tôi đă có mối t́nh tuyệt đẹp với một chàng
sinh viên sĩ quan Hải quân Khóa 12, Đệ Nhất Song-Ngư (
Hải Quân Thiếu tá Hà Tấn Thể). Trong những chuyến hải hành, nếu chiến hạm bỏ neo tạm nghỉ bến Cầu Đá, chàng Thiếu úy trẻ tuổi mới ra trường phóng nhanh lên Phương Sài gặp tôi, cô nữ sinh đệ 1 ban C đang học tại trường Vơ Tánh (lúc đó Nữ Trung Học chưa có lớp đệ nhất). Rồi hai đứa chúng tôi, tay trong tay, dạo chơi trên băi biển cát trắng phau mịn màng. Chúng tôi nói cho nhau nghe niềm thương nỗi nhớ. Hai năm sau chúng tôi kết hôn và chúng tôi giữ mối t́nh đẹp đó măi đến bây giờ.


Tôi đă chứng kiến ngày Nha
Trang thất thủ. Tôi có ư nghĩ, Nha Trang ví như cô thiếu nữ hiền lành xinh đẹp đang rơi vào tay tên cướp bạo tàn. Tội nghiệp Nha Trang thơ mộng xinh đẹp của tôi! Tôi yêu mến Nha Trang như yêu mến người t́nh thủy chung muôn thủa. Nha Trang ơi, làm sao tôi có thể quên Nha Trang được với dường ấy kỷ niệm, dù tôi đă xa Nha Trang tṛn 18 năm chưa một lần về thăm.


Sau ngày Nha
Trang lọt vào tay bọn cướp, bao nhiêu biến đổi đau thương đến với dân Nha Trang. Tôi cũng trôi giạt theo gịng đời tận cùng đau khổ như mọi người.


Nh́n lại h́nh b́a với những thắng cảnh Nha
Trang thủa nào, tôi xúc động thở dài.


Tôi tưởng tượng đi từ hướng cầu Xóm Bóng, qua Tháp Bà độ hai cây số là đến
Đồng Đế. Đồng Đế có nhiều địa danh đáng ghi nhớ. Có Trừơng Hạ Sĩ Quan. Có thắng cảnh Ḥn Chồng với biết bao kỷ niệm đẹp in sâu trong ḷng tôi. Có Băi Dương xanh ngắt một màu, suốt ngày reo vui ḥa nhạc cùng sóng biển Ḥn Chồng.


Đồng Đế có hai nghĩa trang nằm dọc hai bên Quốc Lộ 1 . Dăy bên trái có em trai tôi đang yên nghỉ. Em ĺa đời sớm, khi c̣n rất trẻ. Có con gái của chúng tôi, Hà Tấn Thảo Nguyên, đang yên giấc ngàn thu, gần phần mộ của bác sĩ Hà Thúc Nhơn. Nghĩa trang bên phải có cha chồng tôi nằm yên vĩnh viễn, mặc cho gịng đời trôi chảy. Cách đó vài trăm thước về hướng đông bắc có một dăy năm nắm mộ thấp lè tè hoang vu đầy cỏ daị v́ lâu ngày không ai khói hương săn sóc. Nơi an nghỉ ngàn thu của bạn tôi đó, gia đ́nh Hải Quân Trung tá Hà Ngọc Lương & Lê thị Kỳ Duyên và các con.


Trước khi đi vượt biên hai ngày (19/5/84), anh Thể và tôi từ Cam
Ranh ra
nghĩa trang Đồng Đế thăm viếng và nói lời từ biệt với bạn tôi lần cuối. Nếu hồn anh chị Lương linh thiêng, xin phù hộ cho gia đ́nh tôi đi trót lọt trên bước đường trốn khỏi ngục tù Cộng sản. Chúng tôi phải vất vả t́m kiếm mới nhận ra 5 nấm mộ mà 9 năm trước anh Thể và ông Khánh (anh của chị Lương) chính tay đào huyệt chôn cất họ. Năm nấm mộ giờ đây chỉ là năm nấm đất thấp lè tè hoang vu đầy cỏ dại. Tấm bảng gỗ viết bằng sơn hàng chữ “NƠI AN NGHỈ CỦA GIA Đ̀NH HÀ NGỌC LƯƠNG & LÊ THỊ KỲ DUYÊN” đă ngă xuống mục nát từ bao giờ v́ đă trải qua gần một thập niên phong ba băo táp. Th́ giờ qúa eo hẹp, phải về Cam Ranh cho kịp chuyến xe đ̣, chúng tôi không có thời giờ sửa sang săn sóc chỗ nằm cho anh chị Lương và các cháu được, tôi thương cảm đứng khóc mùi . Anh Thể th́ cố nén xúc động, tay cầm nén nhang đứng trước mộ anh Lương th́ thầm tâm sư. Tôi tế nhị đứng tránh ra xa. Sau đó, tôi thấy anh Thể đưa tay gạt nhanh hàng nước mắt đang chảy tràn trên má, trước khi cắm nén nhang xuống đầu nấm mộ anh Lương.


Tôi tin có sự phù hộ giúp đỡ của
anh Lương nên gia đ́nh tôi đă đi trót lọt. Chúng tôi được định cư ở Mỹ vào tháng 3/85, taị San Jose, California.


Đầu thập niên 1990, tôi được tin từ Việt Nam, bạo quyền C
ng sản ra lệnh giải tỏa san bằng
2 khu nghĩa địa Đồng Đế để xây cao ốc. Ai có thân nhân chôn trong 2 khu đất đó phải đào lên cải táng hay hỏa táng.


Tôi biết tất cả họ hàng thân nhân
anh Lương đều ở Sàig̣n. Sau ngày Sàig̣n thất thủ, thân nhân anh chỉ nghe phong phanh gia đ́nh anh đă tự sát taị Nha Trang. Họ tuyệt nhiên không biết anh tự sát bằng cách nào, ai chôn cất và chôn tại đâu. Sau đó vài năm có người em trai anh Lương, ra Nha Trang ḍ la tin tức về cái chết gia đ́nh người anh ruột ḿnh. Nhưng chú ấy chẳng biết hỏi ai v́ vào thời điểm đó anh Thể bị bọn Cộng sản cầm tù tại A30, Tuy Ḥa. C̣n tôi sau khi sanh cháu bé, đă dọn vào sinh sống tại Cam Ranh. Chú ấy cũng chẳng biết thân nhân của chị Kỳ Duyên ở đâu để mà thăm hỏi. Đó là lư do 9 năm sau, chúng tôi đến viếng mộ anh chị Lương lần cuối , thấy 5 nắm đất thấp lè tè đầy cỏ dại , chứng tỏ đă lâu lắm rồi không người viếng thăm hương khói. Có thể gia đ́nh ông Khánh (anh của chị Kỳ Duyên) đă dời chỗ ở hay bị bắt buộc đi vùng kinh tế mới, không c̣n ở Nha Trang, nên chẳng săn sóc mộ phần gia đ́nh người em gái được. Hơn nữa, sống dưới chế độ Cộng sản, con người làm quần quật c̣n không đủ cơm ăn áo mặc th́ tiền bạc và th́ giờ đâu mà lo cho người đă chết. Thế nên tôi nghĩ hài cốt của gia đ́nh anh chị Lương chắc đă bị san bằng làm nền cao ốc. Tội nghiệp 5 nắm xương tàn của bạn và cháu tôi !


Lui về sáng ngày 1/4/75 tại cư xá Lê văn Duyệt, Nha Trang.


Trung úy Gia đem xe về đón những gia đ́nh nào chưa xuống kịp chuyến chiều hôm qua để di tản vào Sàig̣n v́
tàu sắp nhổ neo. Chỉ c̣n sót lại 2 gia đ́nh. Gia đ́nh Trung tá Hà Ngọc Lương và gia đ́nh Thiếu tá Hà Tấn Thể. Với ngôn ngữ nhà binh ngắn gọn, anh Lương đă nói với anh Thể, khi thấy anh Thể và tôi đang đứng buồn bă trước nhà:


- Sao Thiếu tá và chị c̣n đứng đây chưa lên xe? Túi xách và các cháu đâu ?


- Gia đ́nh tôi ở laị , không di tản, Commandant!


- Taị sao ?


- Như Commandant thấy đó nhà tôi mang bầu sắp đến ngày sanh, sợ
chen lấn xuống tàu có thể nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ lẫn con, không dám đi. Tôi không thể di tản khi không có vợ con tôi cùng đi.


Anh Lương nghe xong liền rút chùm ch́a khóa trong túi ra quăng về phía anh Thể. Anh Thể chụp lấy. Cả hai không nói một tiếng nào. Trung tá Lương trong bộ quân phục, nhanh nhẹn nhảy lên xe ngồi bên cạnh tài xế. Tôi mang bụng bầu, cố nén xúc động, bước về phía cửa xe, đưa tay nắm tay chị Kỳ Duyên :


- Thôi, anh chị và các cháu đi. Nghe đồn chắc sẽ trung lập. Hy vọng sau này chúng ḿnh sẽ gặp lại nhau.


Đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện và siết tay nhau. Tôi đâu có ngờ
tối hôm đó (đêm 1/4/75 rạng 2/4/75) gia đ́nh bạn tôi tất cả 5 người đều chết thảm. Trung tá Lương đă bắn vợ con rồi quay súng bắn vào đầu tự sát. Anh Lương đă thề không đội trời chung với Cộng sản th́ nay anh đă thực hiện đúng lời hứa. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao gia đ́nh anh Lương lại ở trong pḥng làm việc của anh, pḥng Văn Hóa Vụ, trong khi Trung úy Gia lại có mặt ở Sàig̣n.


Măi đến
sáng ngày 5/4/75 chúng tôi mới được một người lính Hải quân làm việc tại Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang tới nhà nói cho biết có gia đ́nh một sĩ quan cấp tá tự sát tại pḥng Văn Hóa Vụ. Anh Thể nghe vậy cấp tốc xuống đó xem ai. Anh Thể về, mặt c̣n in nét kinh hoàng:


-
Gia đ́nh anh chị Lương, em ạ!


Tôi ̣a lên khóc:


- Trời ơi! Sao laị chết thảm thế này!
Anh chị Lương và các cháu ơi!


Sau một hồi ôm đầu suy nghĩ, anh Thể ôn tồn nói với tôi:


- Chúng ta phải chôn cất
gia đ́nh anh Lương thôi em ạ. Xác đang śnh lên, sắp rửa thối ra, phải chôn ngay thôi. Anh biết thân nhân anh Lương đều ở Sàig̣n. Nhưng bên chị Lương, có ai ở NhaTrang không em ?


Nghe đến đây mắt tôi sáng lên , tôi đáp nhanh:


- A, có! Ông ta tên là Khánh, đang dạy học ở Vơ Tánh . Có lần
chị Lương đă nói với em như vậy.


- Vậy th́ tốt qúa! Em lo đi liên lạc với ông Khánh xem sao. Để ông Khánh cùng anh lo việc mai táng. Anh đi đặt mua 5 cái ḥm đây!


Sau khi anh Thể phóng xe Vespa ra cổng, tôi cũng lên chiếc xe đạp mini phóng nhanh đi t́m nhà ông Khánh, quên ḿnh đang mang thai gần đến ngày sanh.


Giáo sư Lê Quốc Khánh là một người đàn ông thể chất ốm yếu, nhưng t́nh cảm th́ chứa chan. Sau khi nghe tôi tóm tắt tŕnh bày vụ tự sát, ông Khánh ̣a lên khóc nức nở. Ông ôm đầu rên rỉ :


-
Kỳ Duyên ơi, sao em lại bị chết thảm như vầy! Các cháu tôi có tội t́nh ǵ hở trời ! Chú Lương ơi, tuần trước chú chở vợ con đến thăm tôi. Chú nói nếu Cọng sản tràn vào, chú sẽ bắn vợ con rồi tự sát. Nhất quyết, chú không đội trời chung với Cng sản. Cây Colt của chú, chú đă nạp đạn. Tưởng chú nói là nói vậy, ai ngờ chú làm thật! Thảm thiết qúa chú Lương ơi!


Tôi gạt nước mắt ôn tồn khuyên nhủ :


- Dù ông có than khóc đến đâu,
anh chị Lương và các cháu cũng không sống laị được. Hăy nh́n vào thực tại, các thi hài cần được chôn cất ngay. Ông nên xuống ngay Trung Tâm Huấn Luyện, phối hợp với nhà tôi lo việc chôn cất. Anh Thể tôi đang đi mua ḥm chở xuống.

Trung tá Hà Ngọc Lương là một sĩ quan hào hoa, tuấn tú và tài giỏi. Anh là
thủ khoa khóa 9 Sĩ quan Hải quân Nha Trang (
Hải Quân Trung tá HÀ-NGỌC-LƯƠNG, Thủ khoa Khóa 9 - Đệ Nhất NHÂN-MĂ). Anh gốc người Bắc, giọng nói ngọt ngào trầm ấm. Sau khi được chính phủ gởi đi du học tại Mỹ hai năm về, anh được điều về Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân giữ chức Trưởng Pḥng Văn Hóa Vụ. Thiếu tá Hà Tấn Thể (Khóa 12, Đệ Nhất Song-Ngư) vào thời điểm đó, giảng dạy 2 môn Hàng hải và Thiên văn. Anh Lương cùng họ Hà với anh Thể nhưng không cùng chung một huyết thống. Hai anh chỉ là bạn cùng binh chủng, cùng đơn vị, nhà ở gần nhau, nên hai anh thân nhau. Anh Thể thương anh Lương v́ nết, trọng anh v́ tài. Anh Lương thương mến anh Thể như thương mến một người bạn thân, như anh em trong nhà.


Chị Lương nhũ danh là Lê thị Kỳ Duyên. Chị là một phụ nữ xinh đep, thân h́nh chị mănh mai cân đối. Chị dong dơng cao, duyên dáng như cô Kỳ Duyên trong cặp MC Nguyễn Ngọc Ngạn & Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà chúng ta thường thấy trên video Paris By Night. Trong cư xá, chị và tôi chơi thân với nhau. Chúng tôi thỉnh thoảng sang nhà nhau chơi, tâm t́nh đủ thứ chuyện. Buổi chiều, sau khi làm xong bữa cơm chiều, chị em chúng tôi đem ghế ra trước hiên nhà, nói chuyện chợ búa thời tiết trong lúc chờ đón anh Lương và anh Thể đi làm về. Đám con chị và lũ con tôi chơi đùa với nhau bên cạnh các bà mẹ. Thật là h́nh ảnh hạnh phúc vui tươi đẹp tuyệt vời!


Lúc
anh Thể chở 5 cái ḥm tới Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân th́ anh thấy căn pḥng trống trơn. Hỏi ra mới biết bọn bộ đội tưởng xác chết vô thừa nhận, sợ dơ dáy truyền nhiễm nên đă đem chôn sơ sài trên mô đất cạnh bờ biển. Anh Thể bàn với ông Khánh đào xác lên, tẩm liệm rồi bỏ vào áo quan đem ra Đồng Đế chôn để anh chị Lương có được nấm mồ nằm cho ấm áp. Ông Khánh thấy anh Thể hết ḷng với bạn như vậy, mừng lắm đồng ư ngay.


Bà Khánh là một người đàn bà quyền biến khôn ngoan, lanh lẹ. Bà đi t́m thuê người đến giúp, nhưng chẳng ai nhận lời. Vậy là
việc tẩm liệm chôn cất chỉ có anh Thể, ông bà Khánh và một cậu thanh niên nhỏ tuổi . Chắc hẳn là con hay cháu ǵ của họ.


Lúc đào xác lên để tẩm liệm, anh Thể thương mến và kính trọng bạn, nên anh quyết định chôn bạn ḿnh theo nghi thức của một vị anh hùng chết v́ bất khuất. Lúc bạn anh sống, chiến đấu cho lá cờ nào, binh chủng nào th́ khi bạn anh nằm xuống phải được chôn theo màu cờ, sắc áo đó. Anh Thể về mở tủ nhà anh Lương, lấy bộ đại lễ trắng của binh chủng Hải quân đem xuống mặc cho bạn. Nhưng lúc đó xác anh Lương đă śnh lên, quần th́ mặc được nhưng cúc quần cài không được. Chiếc áo đại lễ có gắn nhiều huy chương trên ngực áo, anh Thể mặc vào cho niên trưởng anh cũng không vừa . Anh Thể đành đắp chiếc áo đó lên thi thể chiến hữu anh. Chiếc mũ “cát” cấp tá, anh trang trọng đội lên đầu người bạn cùng binh chủng với anh. Lúc đó Nha Trang đă rơi vào tay Cng sản nên anh Thể không t́m ra đâu được lá cờ vàng ba sọc đỏ để phủ lên quan tài bạn.


Hôm đi chôn, năm mộ huyệt đào chiều hôm trước, đă đầy nước v́ trận mưa tối hôm qua. Quan tài bỏ xuống cứ nổi lềnh bềnh. Anh Thể phải khấn vái anh chị Lương rồi đứng lên quan tài để quan tài thấm nước ch́m xuống rồi mới lấp đất.


Trên dăy mộ mới lấp đất, anh Thể đóng tấm gỗ mang hàng chữ “NƠI AN NGHỈ CỦA GIA Đ̀NH HÀ NGỌC LƯƠNG & LÊ THỊ KỲ DUYÊN”. Trời gần tối công việc tạm xong, họ gạt nhanh những giọt nước đọng trên mặt. Họ chẳng cần biết đó là những giọt mồ hôi hay nước mắt. Chắc là cả hai. Mọi người buồn bă lủi thủi ra về.


Tập hồi kư
“Lối Thoát Cuối Cùng” tôi viết từ năm 1985 sau chỉ vài tháng sau ngày định cư trên đất Mỹ. Nhưng v́ nhiều lư do tế nhị, tôi không muốn gởi đăng đâu cả. Cho măi đến giữa năm 2002 tôi mới gởi đăng trên
tập san Đệ nhất Song Ngư kỷ niệm 40 năm thành lập khóa, để phổ biến cái chết anh hùng niên trưởng của phu quân tôi. Một chị thuộc gia đ́nh Hải quân, gởi “Lối Thoát Cuối Cùng” in trên Đặc san Lướt Sóng cho chị Hà Lan Nha đọc v́ chị ấy biết chị Hà Lan Nha là em gái anh Hà Ngọc Lương. Tôi hơi ngạc nhiên v́ tôi không hề gởi “Lối Thoát Cuối Cùng” cho Lướt Sóng. Tôi đoán chắc các anh Song Ngư muốn phổ biến rộng răi cái chết dũng cảm của Trung tá Hà Ngọc Lương nên gởi cho đăng trên tập san Lướt Sóng. Điều này cũng tốt thôi. Chị Hà Lan Nha sau khi đọc “Lối Thoát Cuối Cùng”, chị mới biết tường tận gia đ́nh người anh ruột chị tự sát như thế nào, ai chôn cất và chôn ở đâu. Chị Hà Lan Nha xúc động quá, lên World Net t́m chúng tôi để nói lời cảm tạ. Sau đó chị Hà Lan Nha và chúng tôi đă gặp nhau.


Lần đầu gặp chị Lan Nha, tôi nhận biết chị là em gái
anh Lương ngay v́ chị rất giống anh Lương. Khuôn mặt chị tṛn phúc hậu, nụ cười tươi tắn và giọng nói dịu dàng ấm áp như người anh.


Trước khi đọc
“Lối Thoát Cuối Cùng”
, chị Lan Nha chỉ nghe mơ hồ về cái chết gia đ́nh người anh, v́ chị rời Việt Nam khi Saig̣n chưa thất thủ, ngày 28/4/75. Chị Lan Nha đă và đang làm cho Bank of America tại Saig̣n, nên gia đ́nh chị được chính phủ Hoa Kỳ bốc ưu tiên sang Mỹ. Phu quân chị, Thiếu tá Không quân Vũ Ngô Dũng, cũng được đi cùng vợ con. Nếu không, kẹt lại , chắc cũng phải 10 năm trong ngục tù Cọng sản v́ anh là “giặc lái” chuyên lái F5. Anh Dũng vóc dáng cao lớn, mặt mũi trông rất “ngầu” như mấy tay cao bồi trong phim Mỹ. Khi đó biết đâu bọn “cái nồi ngồi trên cái cốc” chẳng ngứa mắt “bonus” cho anh 2 năm nữa cho tṛn một giáp!


Nha Trang, nghĩa trang Đồng Đế, nơi bạn tôi nằm đó yên giấc ngh́n thu. Ngày đêm tiếng xe chạy trên Quốc lộ 1 chắc đă làm cho bạn tôi bớt quạnh quẻ trong nhiều năm. Nay th́ năm nắm xương tàn đó chắc đă bị san bằng để làm nền cao ốc. Nghĩ đến đây tôi không cầm được nước mắt.


Nha
Trang ơi, gia đ́nh bạn tôi đă gởi nắm xương tàn tại đó. Xin đất mẹ Nha Trang thương yêu ấp ủ
những nắm xương đó cho đến khi tan biến vào ḷng đất nghe. Xương thịt những người tôi thương mến này từ cát bụi mà có, nay ḥa tan trong ḷng đất cũng là điều tự nhiên thôi . Nhưng mà sao tôi cũng thấy buồn !


Với tâm trạng buồn thương tiếc nuối đó, tôi viết bài này coi như một nén nhang thắp muộn cho bạn tôi, nhân ngày giỗ thứ 28. Anh cũng là chiến hữu của phu quân tôi, anh đă t́m cái chết để khỏi phải sống chung với bọn Cọng sản tàn ác, thật là nghĩa khí anh hùng! Tôi thật ḷng kính phục anh. Thôi nhé,
anh chị và các cháu nằm yên an nghỉ. . . . Mắt tôi lại cay cay đây rồi.

Nguyễn thị Thể-Lư
(Viết xong t
ại San Jose, ngày 26/4/03)

(Website: http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm)

  

 

Phó Đề-Đốc HOÀNG-CƠ-MINH
(Khóa 5 - TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG)

 

Haiquan3KN@aol.com  (http://www.VietnamNew.org/haiquan)  Thứ Hai, 27 tháng 8 năm 2001
(Chicago, Hoa Kỳ – CCN-TTVN - Chicago Chinese News - Tin Tức Việt Nam) 

      

Cuối tháng 3 năm 1975, chiếc Tuần-dương-hạm (WHEC) Trần Nhật Duật HQ-3 trong tấm h́nh trên đây đă được lệnh của Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang, Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa, đưa Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Tư Lệnh Hải Quân vùng II duyên hải, từ Cam Ranh ra Qui Nhơn để đích thân điều binh trực tiếp tại chiến trường.  

Đồng thời, Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang đă chỉ thị Phó Đề Đốc Diệp Quang Thủy, Tham-mưu-trưởng kiêm Tư Lệnh Phó Hải Quân, ra Cam Ranh để giải quyết những ứ đọng tại đó.  

HQ-3 đă trở thành Soái-hạm.   Tại Qui Nhơn, Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại (cựu Tư Lệnh Hải Quân vùng I duyên hải, được Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang chỉ thị vào chức vụ Tư Lệnh các lực lượng Hải Quân yểm trợ chiến trường Qui Nhơn) từ Cơ-xưởng-hạm Vĩnh Long HQ-802 sang HQ-3 và hầu hết các đơn vị trưởng Hải Quân đều ở trên HQ-3.   

Ngày 31 tháng 3, 1975, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đích thân chỉ thị Hải Quân “bốc” Sư đoàn 22 Bộ Binh, thuộc quyền chỉ huy của Thiếu Tướng Phan Đ́nh Niệm, tại vịnh phía ngoài hải cảng Qui Nhơn.   Hải Quân Trung Tá Lê Thuần Phong, Chỉ-huy-trưởng Hải-đội II Chuyển-vận được chỉ định sang Hải-vận-hạm Ninh Giang HQ-403 thực hiện cuộc đón quân của Sư đoàn 22 Bộ Binh.   HQ-403 vừa ủi băi th́ tiếng đạn B40 nổ vang rền và nước bắn tung toé trước mũi chiến hạm.   V́ chỉ là một Hải-vận-hạm, không được trang bị súng lớn, nên HQ-403 báo ngay về HQ-3 và lui ra khỏi tầm đạn, lềnh bềnh chờ lệnh.   Trong khi HQ-403 chưa thể vào vịnh được th́ Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh ra lệnh cho Hải-vận-hạm Hát Giang HQ-400 ủi băi Trường Sư Phạm Qui Nhơn để đón vài đơn vị khác của Sư đoàn 22 Bộ Binh.   Từ trong bờ, Việt Cộng bắn ra chiến hạm dữ dội khiến HQ-400 không thể nào ủi băi được.   Cuối cùng các đơn vị thuộc Sư đoàn 22 Bộ Binh phải bơi ra.   Trong số này, có Thiếu Tướng Phan Đ́nh Niệm, Tư Lệnh Sư đoàn 22 Bộ Binh.  

Đêm 31 tháng 3, 1975, sau khi được báo cáo là Thiếu Tướng Phan Đ́nh Niệm đang ở trên HQ-400 và tinh thần ông hơi bất an, Tướng Phạm Văn Phú, Tư Lệnh Quân Đoàn II, chỉ thị Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, đang là Tư Lệnh Hải Quân vùng II duyên hải, thay thế Thiếu Tướng Phan Đ́nh Niệm ở chức vụ Tư Lệnh Chiến trường B́nh Định.  

Thời gian này, nhiều Tuần-duyên-hạm (PGM) tuần tiểu vùng Sông Cầu báo cáo về Trung tâm hành quân Hải Quân Sài G̣n là xe tăng Việt Cộng và từng đoàn “Molotova” chạy trên quốc lộ, nhưng v́ PGM chỉ được trang bị súng 40 ly mà thôi nên không bắn tới được.   Sau khi Trung tâm hành quân Hải Quân xin Không Quân yểm trợ nhưng không được, Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang đă chỉ thị các chiến hạm với trọng pháo có tầm bắn xa, bắn sập các cầu trên quốc lộ số 1 từ Qui Nhơn đến đèo Cả.   Hải Quân Đại Tá Đỗ Kiểm, Tham-mưu-phó hành quân, tŕnh lên Trung Tướng Đồng Văn Khuyên, Tham-mưu-trưởng Liên-quân, một giải pháp đặt tuyến ṿng đai pḥng thủ Qui Nhơn.  

Trung Tướng Đồng Văn Khuyên đồng ư giải pháp do Hải Quân đề nghị và giao Hải Quân trách nhiệm điều động và chỉ huy.   Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang đề nghị Bộ Tổng-tham-mưu:   Nếu muốn giao nhiệm vụ đó cho Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh th́ nên đặt Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh vào chức vụ Tổng Trấn Qui Nhơn để Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh có toàn quyền sử dụng lực lượng Bộ Binh và các đơn vị khác hiện diện trong vùng.   11 giờ đêm 1 tháng 4, 1975, Trung Tướng Đồng Văn Khuyên gọi Trung tâm hành quân Hải Quân và cho biết Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đă kư Nghị định chỉ định Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh làm Tổng Trấn Qui Nhơn trong nhiệm vụ phối trí các lực lượng, đổ quân vào tái chiếm Qui Nhơn.   2 giờ sáng ngày 2 tháng 4, 1975, Hải Quân Đại Tá Đỗ Kiểm liên lạc và tŕnh với Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh về quyết định của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.  

Sáng ngày 2 tháng 4, 1975, sau khi lực lượng Hải Quân tại Qui Nhơn dồn hết vào gần bờ, Tư Lệnh Hải Quân vùng II duyên hải, kiêm Tư Lệnh Chiến trường B́nh Định, kiêm Tổng Trấn Qui Nhơn Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, cùng vài đơn vị nhỏ của Bộ Binh và một số sĩ quan Hải Quân đổ bộ lên Qui Nhơn thăm ḍ t́nh h́nh.   Lúc này Thiếu Tướng Phan Đ́nh Niệm đă rời vùng trách nhiệm theo HQ-400 về Vũng Tàu.  

Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đích thân liên lạc vô tuyến với các đơn vị của Sư đoàn 22 Bộ Binh chưa di tản nhưng không thể liên lạc được.   Sự phối trí giữa Địa Phương Quân và Biệt Động Quân tăng phái cũng không thực hiện được.   Chiều 2 tháng 4, 1975, toán quân đổ bộ trở lại chiến hạm.   Kế hoạch lập chiến tuyến ở Qui Nhơn bị bức tử khi vừa mới tượng h́nh…   Trên đường trở về Bộ-chỉ-huy Hải Quân vùng II duyên hải đóng ở Cam Ranh, Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh chỉ thị Hộ-tống-hạm (PCE) Đống Đa HQ-07 bắn yểm trợ vùng Phú Yên.   Cũng chính Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh trực tiếp điều động tất cả các lực lượng Hải Quân trong vùng và liên lạc với các đơn vị bạn trên bờ để thực hiện các cuộc đón quân dọc theo miền duyên hải…   Về đến Cam Ranh, Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh dùng trực thăng thị sát diễn tiến các cuộc “đổ” và “bốc” quân…  

Trong ngày 2 tháng 4 năm 1975, HQ-3 đă đưa Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh từ Cam Ranh vào pḥng tuyến Phan Rang sau khi ông đă ra lệnh thiêu hủy kho dụng cụ điện tử do Hoa Kỳ để lại.   Chiều ngày 3 tháng 4, 1975, gần Duyên-đoàn 27 ở Ninh Chữ, Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh từ HQ-3 chuyển sang Tuần-dương-hạm Trần Quang Khải HQ-2.  

Ngày 15 tháng 4, 1975, Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh cùng Hạm-trưởng HQ-2 là Hải Quân Trung Tá Đinh Mạnh Hùng (trùng cả tên lẫn họ với Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng, phụ tá Tư lệnh Hải Quân hành quân lưu-động-sông) đáp trực thăng vào phi trường Phan Rang tham dự buổi họp với Trung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt, Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang, Sư đoàn trưởng Sư đoàn VI Không Quân, và vài sĩ quan cấp tá.   Sau buổi họp bị gián đoạn, Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh được một trực thăng đưa ra Tuần-dương-hạm Trần Nhật Duật HQ-3, Hải Quân Trung Tá Đinh Mạnh Hùng đi từ phi trường Phan Rang đến Duyên-đoàn 27 ở Ninh Chữ và đáp Yabuta trở lại Tuần-dương-hạm Trần Quang Khải HQ-2.  

Ngày 16 tháng 4, 1975, Dương-vận-hạm Nha Trang HQ-505 (chở tám trăm tấn đạn 105 ly và 155 ly từ thành Tuy Hạ ra tiếp tế Phan Rang) và Hải-vận-hạm Hậu Giang HQ-406 (chở hai đại đội Cảnh sát Dă chiến từ Cát Lỡ ra tăng cường cho mặt trận Phan Rang) đến hải phận Phan Rang.   Lúc hai chiến hạm tiến vào băi biển Phan Rang th́ được lệnh của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh không cho ủi băi.   Hai vị Hạm-trưởng báo cáo về Sài G̣n rồi lềnh bềnh cách bờ khoảng hai hải-lư, chờ lệnh.  

Tối 16 tháng 4, 1975, t́nh h́nh Phan Rang sôi động.   HQ-3 đổi vị thế.   HQ-505 và HQ-406 được lệnh lui ra xa.   Sáng ngày 17 tháng 4, 1975, hai chiếc T54 nằm ngay băi biển Phan Rang và ṇng súng chĩa thẳng ra các chiến hạm.   HQ-406 được lệnh chở Cảnh sát Dă chiến về lại Cát Lỡ.   HQ-505 lềnh bềnh chờ lệnh.   Sau đó không lâu, HQ-505 được lệnh rời vịnh Phan Rang và HQ-3 đưa Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh về Sài G̣n… 

Ngày Chủ Nhật 26 tháng 8 năm 2001, trong thành phố cổ kính Chicago ở Hoa Kỳ, từ 11:30AM đến 2:30PM, tại Trường Truman College, địa chỉ 1145 W. Wilson, Chicago IL 60640, có một buổi Lễ Truy Điệu Phó Đề Đốc Hải Quân Việt Nam HOÀNG CƠ MINH.

  

 

CHỐNG VĂN HÓA VẬN CỘNG SẢN TẠI CHICAGO

NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2001

Haiquan3KN@aol.com  (http://www.VietnamNew.org/haiquan)  Ngày 9 tháng 12 năm 2001
(Chicago, Hoa Kỳ – CCN-TTVN - Chicago Chinese News - Tin Tức Việt Nam)  

 

(Chicago, Illinois, USA - CCN) - Chỉ có khoảng trên dưới một trăm người đi xem Đại Nhạc Hội DẠ VŨ WINDY CITY SHOW được tổ chức tại một đại hư viện có sức chứa trên ba ngàn người: đó là một điều lạ lùng đă xẩy ra tại đại hư viện Aragon, địa chỉ 1106 W. Lawrence Ave., thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, vào tối Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2001 vừa qua.

Lạ lùng v́ thường thường trước giờ tŕnh diễn ở đại hư viện Aragon th́ khách hàng đi bộ tấp nập cười nói ồn ào trên đường phố trước Aragon, và bên trong ba khu đậu xe kế cận (một ở góc đường Lawrence và Winthrop, một ở góc đường Lawrence và Broadway, và một ở phía sau Uptown Building) đă chen đầy những xe của khách hàng đi chơi cuối tuần, chưa kể các dăy đường phố chung quanh Aragon có meter parking cũng không c̣n chỗ trống, v́ sức chứa của đại hư viện Aragon quá lớn, lớn nhất trong khu phố đông người Việt Nam sinh sống ở Chicago; nhưng (chữ ''nhưng'' quái ác!), trong đêm Thứ Bảy, 8-12-2001 vừa qua, 8 giờ tối, đă tới giờ tŕnh diễn rồi mà cả 3 khu đậu xe vẫn c̣n trống vắng.

Đoàn biểu t́nh từ các tiểu bang lân cận đă kéo về, mặc dù cuộc biểu t́nh đă không được quảng bá rộng răi đến các nơi ngoài thành phố Chicago. Họ đă gặp nhau với Ủy Ban Chống Văn Hóa Vận Cộng Sản Tại Illinois (Ủy Ban gồm có: 1. Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản Việt Nam tại Illinois, 2. Liên Minh Việt Nam Tự Do, cơ sở Chicago, 3. Hội Đồng Đại Biểu Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do tại Illinois, 4. Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, cơ sở Chicago, và 5. Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam tại Illinois).

Trời Chicago càng về đêm càng trở lạnh, nhiệt độ xuống dưới 30. Chờ đến 8 giờ rưỡi, qua khỏi giờ khai mạc tŕnh diễn mà vẫn c̣n trống vắng, Ủy Ban Chống Văn Hóa Vận Cộng Sản Tại Illinois nhận thấy không c̣n cần thiết để biểu t́nh nữa nên đă quyết định giải tán ra về.

Ủy Ban Chống Văn Hóa Vận Cộng Sản Tại Illinois đă rất cảm kích và tri ân các cộng đồng người Việt quốc gia ở các tiểu bang khác đă gửi các phái đoàn về tham gia biểu t́nh trong thời tiết lạnh lẽo của thành phố Chicago, vốn đă nổi tiếng là một ''thành phố gió'' và nổi tiếng là một ''thành tŕ chống Cộng quyết liệt'' trong suốt 26 năm qua. Đồng thời, Ủy Ban Chống Văn Hóa Vận Cộng Sản Tại Illinois cũng không quên tri ân bà con địa phương Chicago đă đích thân đến tham gia trong cuộc biểu t́nh này, cũng như tri ân các cộng đồng người Việt quốc gia ở các tiểu bang xa xôi như Oklahoma, North Carolina, v.v... trong suốt 2 tuần qua đă gọi điện thoại, fax, và e-mail đến hoan nghênh và ủng hộ cuộc biểu t́nh chống văn hóa vận Cộng Sản tại tiểu bang Illinois này.

V́ sao có ít người đi coi ''Đại Nhạc Hội'' như thế? V́ Đại Nhạc Hội DẠ VŨ WINDY CITY SHOW có sự tŕnh diễn đồng thời bán CDs và các băng Video tuyên truyền cho Việt Cộng mang từ Việt Nam qua của hai văn công Việt Cộng là NGỌC HUYỀN và KIM TỬ LONG mang mặt nạ đi ''du lịch'' để tŕnh diễn văn hóa vận. V́ thế, khách hàng đă tẩy chay bằng cách trả vé lại hoặc không đến mua vé vào xem. Đó là lư do v́ sao có ít người đi coi ''Đại Nhạc Hội'' DẠ VŨ WINDY CITY SHOW ngày Thứ Bảy, 8 tháng 12 năm 2001.

Giờ tŕnh diễn đă phải dời lại sau 9 giờ v́ đến giờ tŕnh diễn mà chỉ có năm, mười người đến tham dự, không thể tŕnh diễn đúng 8 giờ như đă quảng cáo trước. Tất cả khách hàng vào lưa thưa ngồi răi rác đều phải dồn vào hàng ghế đắc tiền nhất trước sân khấu v́ KIM TỬ LONG và NGỌC HUYỀN đă biết mục tiêu tuyên truyền cho chế độ gian trá bạo tàn Cộng Sản Việt Nam đă bị bại lộ, ít người đi coi: ở trong nước th́ xử dụng công an và nhà tù để áp chế người dân, đàn áp tôn giáo, bắt bớ những người đấu tranh cho TU DO, DÂN CHỦ; c̣n ở ngoài nước th́ xử dụng văn hóa và văn nghệ tuyên truyền xảo trá để chinh phục và lấn chiếm cộng đồng người Việt hải ngoại. Không phải chỉ riêng lần này, HƯƠNG LAN tổ chức kỳ nào cũng lỗ nặng v́ HỒ CHÍ MINH đă hết thời, lá bùa HỒ CHÍ MINH đă hết linh! HOÀI LINH vốn không đẹp trai, đêm nay bị thất bại nặng, mếu máo trông càng xấu tệ! THANH TUYỀN lo lắng ra mặt khi đă nh́n thấy sự thật của khán giả tẩy chay và v́ đă không nghe lời khuyên ''cancel'' của anh Trưởng Ban của Ủy Ban Chống Tuyên Vận Cộng Sản Tại Thành Phố Charlotte, tiểu bang North Carolina; đă thế, THANH TUYỀN c̣n giở tṛ mập mờ đánh lận con đen, bảo ''Ban Tổ Chức'' Đại Nhạc Hội D VŨ WINDY CITY SHOW đem cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Ḥa treo trên xe VAN với tấm banner lớn quảng cáo cho Đại Nhạc Hội chạy quanh khu phố Việt Nam. Qua việc cộng tác với Việt Cộng kỳ này ở Chicago, đồng bào Việt Nam ở hải ngoại đă có dịp đánh giá con người của THANH TUYỀN như thế nào, cũng giống như trường hợp của Paris By Night 40 với chủ đề ''Mẹ'' đă gây một làn sóng phản đối không nhỏ và qua đó, đồng bào Việt Nam ở hải ngoại đă có dịp đánh giá con người của NGUYỄN NGOC NGAN như thế nào! Ban nhạc THE BLUE OCEAN BAND đă phải dẹp trống, dẹp đờn sớm hơn v́ tấn tuồng ''Đại Nhạc Hội'' đă phải chấm dứt lúc 1 giờ sáng thay v́ 2 giờ sáng như đă quảng cáo.

Theo sự ước tính của mọi người th́ Đại Nhạc Hội D VŨ WINDY CITY SHOW không những không có lời đồng nào mà c̣n bị lỗ nặng. Người ta tự hỏi lần nào HƯƠNG LAN, HOÀI LINH hay bất cứ người nào tổ chức có dính dấp đến Việt Cộng cũng đều bị lỗ nặng, vậy th́ họ lấy tiền ở đâu ra để tổ chức hoài???

  

http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/tinhxuatruongcu-Khoa26-DeTamKimNguu-TruongSiQuanHaiQuanNhaTrang.htm

KHOÁ 7 HQ-VNCH * ĐỆ NHẤT THIÊN XỨNG
  TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG
http://khoa7-hqvnch.centerblog.net

 

Strasbourg , PHÁP, ngày 9 tháng 2 năm 2012

 

Khoá 7 Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang từ h́nh thành đến ra trường, phục vụ Hải Quân, Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà

 

Nguyễn Văn Quang
cựu SVSQ HQ Nha Trang (ngành Cơ khí)
Khoá 7 - Đệ Nhất Thiên Xứng - TRƯỜNG SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG

 

 

Lời người viết :

Nhân dịp Nhà Thơ Hải Quân Tôn Thất Phú Sĩ có mỹ-ư đề nghị các Niên Trưởng Khoá 7 Đệ Nhất Thiên Xứng là sẽ dành trang " Lưu Niệm Khoá 7 " trên Blog site http://tonthatphusi.centerblog.net/27-tt-t-n-m-o-2011 . Bài viết sau đây xin đóng góp vào trang Lưu Niệm.
Khoá 7 nhập trường Xuân năm 1956, đúng 56 năm trôi qua, hơn nửa thế kỷ ; bao đổi thay trên Quê Hương đối với Quân Chủng Hải Quân và cho bản thân của các cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khoá 7 Trưởng Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, "mái đầu sương điểm" (*) ! 
V́ vậy, bài viết đă được tham khảo ư kiến với sự hiệu đính của Quư Bạn đồng khoá Thủ khoa và Á khoa ngành Chỉ huy Nguyễn Văn Thiện và Nguyễn Văn Hoa, Thủ khoa ngành Cơ khí Đoàn Văn Tiếng. Kính đa tạ. N.V.Q.

- (*) Thơ Tô Thùy Yên.

 

 

Trong bối cảnh xây dựng đất nước sau ngày 7 tháng 7 năm 1954, Chí sĩ Ngô Đ́nh Diệm về nước chấp chánh, Quân Đội Quốc Gia Việt Nam không ngừng được cải tổ, để đương đầu với chủ nghĩa Cộng Sản manh nha xâm chiếm toàn cơi Đông Nam Châu Á.


Trong giai đoạn này, các đơn vị Hải Quân kể cả các chiến hạm c̣n do các Sĩ quan Hải Quân (SQ HQ) Pháp đảm nhiệm. Bên cạnh Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội Quốc Gia Việt Nam (QĐQGVN)  chỉ có một  " Ban Hải Quân " do Đại Tá Récher Hải Quân Pháp phụ trách (1).


Ngày 20 tháng 8 năm 1955, Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm kư nghị định bổ nhiệm Hải Quân Thiếu Tá Lê Quang Mỹ làm "Trưởng Ban Hải Quân, Phụ Tá Hải Quân, cạnh Tổng Tham mưu Trưởng QĐQGVN" (2).


Tháng 7 năm 1952, HQ Pháp đă chính thức mở Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang (3) để đào-tạo Sĩ Quan bổ sung cho chiến hạm và Hải đoàn Xung phong, và huấn luyện Đoàn viên cho chiến đĩnh, chiến hạm . Theo đà phát triển Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, Pháp đă trao quyền chỉ huy cho HQ Việt Nam,  hai Hải đoàn Xung phong ở Cần Thơ và Vĩnh Long, tháng 4-1953.


Tại Sài G̣n, tháng 3-1954,  ba Trục-lôi-hạm Hàm-Tử HQ 11, Chương Dương HQ 12,  Bạch-Đằng HQ 13 được chuyển giao cho HQ Việt Nam trong buổi lễ trọng-thể ;  thực tế các chiến hạm này đă mang quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà từ ngày 11 tháng 2-1954 nhưng vẫn c̣n Hạm Trưởng Hải Quân Pháp (4) .

 

Kế hoạch quân số của QĐQGVN  sau Hiệp định Genève năm 1954, chí giới hạn 100.000 quân ; Hải Quân Việt Nam  (HQVN) và Thuỷ Quân Lục Chiến  (TQLC) chỉ có 3.250 người. Sau đó, tháng 6 năm 1955, quân số này được nâng lên 150.000, Hải Quân và Thuỷ Quân Lục bao gồm 3.858 (5) .

 

Lần lượt HQ Pháp bàn giao thêm nhiều loại chiến hạm: Giang Pháo Hạm LSIL , Trợ Chiến Hạm LSSL , Hộ Tống Hạm PC , Hải Vận Hạm LSM ; và một số đơn vị trên bờ như các Duyên Khu Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc.

 

Trung